Nabożeństwa majowe

Zapraszamy!

ZMARTWYCHWSTAŁ
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

VI Niedziela Wielkanocna

Kościół pw. św. Teresy ul. Główna 64, Stare Bojanowo, Wielkopolskie

EWANGELIA (J 14, 23-29) Duch Święty nauczy was wszystkiego Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do […]

Wniebowstąpienie Pańskie

Kościół pw. św. Teresy ul. Główna 64, Stare Bojanowo, Wielkopolskie

EWANGELIA (Łk 24, 46-53) Jezus został uniesiony do nieba Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie […]

Zesłanie Ducha Świętego

Kościół pw. św. Teresy ul. Główna 64, Stare Bojanowo, Wielkopolskie

EWANGELIA (J 14, 15-16. 23b-26) Duch Święty was wszystkiego nauczy Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta […]