Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.


Efekt nałożenia obrazu z Całunu Turyńskiego i Sudarium z Oviedo
Sudarium z Oviedo
Sudarium z Oviedo – okrwawiona chusta o wymiarach 84 x 53 cm, którą owinięto po śmierci na krzyżu głowę Chrystusa. Przechowywana jest w katerze w Oviedo.

Droga Sudarium od Jerozolimy do Oviedo

Naukowcom udało się ustalić, że chusta pochodzi z czasów imperium rzymskiego. Wśród pyłków znalezionych na płótnie zidentyfikowano trzy endemiczne, występujące tylko w Ziemi Świętej. Obszar wspólnego występowania tych trzech roślin zawiera się w promieniu 20 km wokół Jerozolimy. Wszystkie one kwitną na wiosnę. Zgadza się to z datą ukrzyżowania Chrystusa – 3 kwietnia 33 roku.
Badacze odkryli także na chuście ślady mirry i aloesu, a więc substancji używanych w starożytności do namaszczani zwłok w celu powstrzymywania rozkładu ciała. Jest to zgodne ze wzmianką z Ewangelii św. Jana, iż Nikodem przyniósł do grobu mirrę i aloes, by namaścić nimi ciało Jezusa.
Kryminalistyczne ekspertyza Sudarium pozwoliła ustalić, iż chusta owijała głowę dorosłego mężczyzny, noszącego brodę, wąsy i długie związane z tyłu włosy. Był on już martwy w momencie, gdy obwiązywano mu głowę tkaniną.
Plamy na płótnie zidentyfikowane zostały jako ślady krwi. Najwyraźniejsze i najrozleglejsze z nich odpowiadają rysom twarzy człowieka. Są one symetryczne, co świadczy o tym, iż chustę złożono na pół i dopiero potem owinięto wokół głowy. Układ plam krwi dowodzi, że najpierw, gdy zawijano płótno, ciało musiało znajdować się w pozycji pionowej, a głowa była pochylona w dół. Następnie zwłoki ułożono w pozycji poziomej, z głową lekko pochyloną do przodu.
Po przeprowadzeniu badań porównawczych Całunu Turyńskiego i Sudarium z Oviedo okazało się, że krew na obu materiałach należała do mężczyzny i miała grupę AB. Zgodne były ze sobą rozmiary nosa ofiary, którego długość wynosiła 8 cm, a szerokość 2 cm. W obu przypadkach nos był po prawej stronie spuchnięty i przekrzywiony w tę stronę, a na prawym policzku widniała duża rana. Plamy krwi na obu tkaninach miały odpowiadające sobie kształty i podobne rozmieszczenie, szczególnie w przypadku śladów zawierających „żywą” krew., powstałą na skutek nakłuć jeszcze przed śmiercią.
Naukowcy wykluczyli, by Sudarium z Oviedo mógł być falsyfikatem, nie znaleźli na to żadnego dowodu.


Nałożenie Chusty na głowę Jezusa nastąpiło jeszcze na krzyżu, wkrótce po Jego śmierci. Zgodnie z żydowskim obyczajem pogrzebowym, każda kropla krwi musiała być pochowana razem ze skazańcem. Dlatego owinięto Mu głowę Sudarium, zwracając uwagę, by zatamować krwotok z ust i nosa.
Modlitwa do Świętego Oblicza
ułożona przez papieża Innocentego III


Błogosławioneś Święte Oblicze Naszego Odkupiciela,
w którym odbija się blask Boskiej chwały
Odciśnięteś w małej chuście o śnieżnobiałej jasności
i dane Weronice jako sztandar miłości.
Błogosławioneś piękno wieków,
zwierciadło świętych,
które pragną ujrzeć Dusze z niebios.
Oczyść nas z wszelkiej zmazy grzechu
i wprowadź nas do grona błogosławionych.
Błogosławionaś nasza chwało pośród tego ciężkiego życia,
tak delikatna i nietrwała,
szybko odchodząca.
Skieruj nas, o radosny wizerunku,
do domu w niebiosach
byśmy ujrzeli twarz, która zaiste jest Chrystusową.
Błogosławioneś, o sudarium, klejnocie szlachetnie obramowany,
zarównoś naszą pociechą jak i pamiątką po Nim,
który przyjął drobne śmiertelne ciało
– naszej prawdziwej radości i dobru ostatecznemu!