PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Święty Piotr Apostoł

Święty Piotr Apostoł

Figura św. Piotra Apostoła, Sanktuarium Wniebowzięcia Matki Bożej w Moście, Malta  Nasze życie chrześcijańskie realizujemy cum Petro et sub Petro, z Piotrem i pod władzą Piotra. Piotr jest skałą, czyli czymś trwałym i mocnym. Na tej prawdzie zasadza się pewność,...
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 2024

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 2024

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa stajemy wobec wielkiej miłości. Święty Augustyn porównał przebity bok Chrystusa do arki Noego, w którym Bóg kazał Noemu zrobić wejście z boku. Wszystkie istoty żyjące, które weszły do arki, zostały ocalone przed zagładą...
“Jam jest Chleb Życia”

“Jam jest Chleb Życia”

Eucharystia to sakrament miłości, sakrament Boga z nami. Sam Chrystus powiedział św. Augustynowi: “Nie będziesz mnie przyjmował jak pokarm cielesny, ale to ty będziesz przemieniał się we Mnie”. I tak się dzieje. Jezus jednoczy się z nami, przemienia nas w...
Przenajświętsza Trójca 2024

Przenajświętsza Trójca 2024

Piękny i głęboki jest znak krzyża kreślony przez matkę lub ojca na czole syna lub córki, któremu towarzyszą słowa: “Niech Cię Bóg prowadzi”. I przywodzą na myśl właśnie Trójcę Świętą. Tajemnica Trójcy Świętej jest dla nas wezwaniem i zadaniem, abyśmy...
Zesłanie Ducha Świętego 2024

Zesłanie Ducha Świętego 2024

Jezus zapowiedział, że po Jego odejściu przyśle nam, Wspomożyciela – Ducha Świętego. On nad nami czuwa i do każdego z osobna przemawia, ale żeby Go usłyszeć, musimy na chwilę się zatrzymać i spotkać z Nim na modlitwie. On uczy prawdy o naszym życiu. Daje nam...
Wniebowstąpienie Pańskie 2024

Wniebowstąpienie Pańskie 2024

“Wniebowstąpienie” – Pietro Perugino, XVI w., Katedra w Sansepolcro, Włochy Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia. Patrzymy na niebo i ponownie widzimy Jezusa w Jego boskim majestacie. Objawił nam Boga, odkupił nasze grzechy i “został wzięty do nieba i...
trzyMAJ się Maryi

trzyMAJ się Maryi

Kiedy Jezus powiedział Janowi: “Oto twoja Matka”, on “przyjął Ją do siebie”. Przyjął do siebie całego, a więc oddał Jej wszystko: rozum i uczucia, swoje pragnienia i czyny, to co zdrowe i chore. A Ona go całego przyjęła, jak swoje dziecko. W...
Zmartwychwstanie Pańskie 2024

Zmartwychwstanie Pańskie 2024

Zmartwychwstanie Pańskie, obraz Michele Ridolfiego, katedra św. Marcina, Lukka, Włochy  Nawet ludzie będący blisko Jezusa zapomnieli o Jego słowach, w których zapowiadał swoje zmartwychwstanie. Maria Magdalena przybyła do grobu z konkretnym zamiarem. Kiedy...
Wielki Piątek 2024

Wielki Piątek 2024

  Fragment fresku w Bazylice – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Dziś, Panie, patrzymy na Twoje ogromne cierpienie. Nie skarżysz się. Dźwigasz krzyż, krzyż naszych grzechów i patrzysz na nas z miłością. Gwoździe przebijają Twoje dłonie i sypy...
Wielki Czwartek 2024

Wielki Czwartek 2024

Fragment Ikonostasu w Bazylice – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach  Jezus umywa nogi swoim uczniom, bo mają na sobie brudy tego świata. Usługuje im, bo ich kocha. Kiedy Piotr nie zgadza się na to, Jezus z cierpliwością tłumaczy, dlaczego to...
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 2024

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 2024

Święta Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku bardzo często przywołuje słowa Jezusa o tym, jak ważne jest zanurzenie własnego życia w Jego męce. Wobec problemów, ludzkich bólów to właśnie wejście w tajemnicę męki Jezusa niesie ukojenie i ulgę. Wielu mistyków i świętych...
V Niedziela Wielkiego Postu 2024

V Niedziela Wielkiego Postu 2024

“Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon”. Jezus przyszedł, aby zasiać w ludzkości ziarna życia Bożego. Wymaga to wielkiego radykalizmu, bo ekonomia Boga jest inna: aby żyć, trzeba...
IV Niedziela Wielkiego Postu 2024

IV Niedziela Wielkiego Postu 2024

Wielki Post jest czasem, w którym uświadamiamy sobie, że Bóg nas miłuje, że daje nam najcenniejszy dar – swojego Syna, abyśmy mieli życie. Bóg pragnie, abyśmy mocno wierzyli w tę prawdę, żeby nikt z nas nie zginął. Biedny jest człowiek, który nie wierzy i...
III Niedziela Wielkiego Postu 2024

III Niedziela Wielkiego Postu 2024

Świątynia oznacza miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Powinna być wolna od wszelkich ludzkich interesów. Jezus wskazuje w ten sposób, jak ważna jest czystość wiary. Tymczasem dramatem współczesnego człowieka jest to, że bardzo często czyni targowiskiem własne serce...
II Niedziela Wielkiego Postu 2024

II Niedziela Wielkiego Postu 2024

Na górze Tabor podczas przemienienia światło pokazuje uczniom, kim naprawdę jest Jezus. To ma być umocnienie dla uczniów przed “zgorszeniem krzyża”. Wszystko to, co ujrzeli, nie może być jednak przedmiotem jakichś spekulacji czy plotek. Dopiero śmierć i...
I Niedziela Wielkiego Postu 2024

I Niedziela Wielkiego Postu 2024

“Nawracajcie się” – to wezwanie odnosi się do całego człowieka. Dotyka jego mentalności i działania. Nawrócenie to przede wszystkim odpowiedź na wezwanie Boga, to zmiana swego życia oraz słuchanie Pana, bo On najlepiej wie, co dla nas jest najlepsze...
Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

“Ofiarowanie Jezusa w świątyni” – rycina ze średniowiecznego Mszału, Siena, Włochy  Nasze życie łączy się z Chrystusem, który jest naszym światłem, znakiem sprzeciwu wobec zła. Dzięki temu nie kroczymy w ciemności grzechów. Bóg pragnie być...
Chrzest Pański 2024

Chrzest Pański 2024

“Chrzest Pański” – mozaika polichromowa, fasada Katedry Duomo w Orvieto, Włochy  Pierwszą z ustanowionych przez św. Jana Pawła II różańcowych tajemnic światła, poświęconych działalności publicznej Jezusa, jest tajemnica chrztu Jezusa w...
Pokłon mędrców ze Wschodu 2024

Pokłon mędrców ze Wschodu 2024

Przyjęcie objawienia Bożego od każdego z nas wymaga jakiegoś zaangażowania, odwagi, zostawienia własnej stabilizacji i troski o prywatne sprawy. Mędrcy ze wschodu jako przedstawiciele świata pogańskiego idą odnaleźć Mesjasza. Wyruszają w drogę ku wierze. Mimo wielu...
Święta Boża Rodzicielka Maryja 2024

Święta Boża Rodzicielka Maryja 2024

“Madonna z Dzieciątkiem” – Certosa di Pavia (klasztor) – Włochy Serce każdej matki może bardzo wiele powiedzieć o życiu dziecka. Jest skarbnicą wielu tajemnic, zapisem wszystkich chwil z jego życia, zarówno tych pięknych, przepełnionych radością, jak i...
Uroczystość Bożego Narodzenia 2023

Uroczystość Bożego Narodzenia 2023

Bóg nie ogłasza radości z narodzin swojego Syna w Jerozolimie ani w świątyni. Pomija elity społeczne i religijne tego świata, a idzie z Dobrą Nowiną do najuboższych, pogardzanych. Pasterze byli wtedy traktowani jak ludzie trzeciej kategorii, nieczyści i grzeszni. I...
IV Niedziela Adwentu 2023

IV Niedziela Adwentu 2023

Słowa powitania skierowane do Maryi przez anioła powinny się stać i naszym udziałem. Jej “tak” jest bowiem początkiem zbawienia nas samych. To dzięki niemu odwieczny, nieskończony Bóg wkracza w historię. To już dzisiejszej nocy zaśpiewamy staropolską...
III Niedziela Adwentu 2023

III Niedziela Adwentu 2023

Jak ważne jest zrozumieć, kim jest świadek. On jedynie przekazuje to, co sam otrzymał. Podobnie jak Jan. On nie jest Światłością, lecz osobiście spotkał Światłość świata – Chrystusa i ma o Nim mówić i ukazywać Go własnym życiem. Świadek to człowiek wybrany i...
II Niedziela Adwentu 2023

II Niedziela Adwentu 2023

Jan przygotowuje drogę Jezusowi. Jest głosem Słowa. Jan zanurza w wodzie, podczas gdy Jezus zanurza w miłości Ducha Świętego. Jan, stając się drogą dla Jezusa, zaprasza innych: “Przygotujcie drogę Pana!”. Autentyzmem jego życia z Bogiem pociągnął wielu do...
I Niedziela Adwentu 2023

I Niedziela Adwentu 2023

Jezus odszedł do Ojca, a swój dom, czyli Kościół, pozostawił naszej trosce. Pan powierzył nam “staranie o wszystko”, a obdarzając życiem, powołaniem i misją, “każdemu wyznaczył zajęcie”. Do nas należy uważność i czuwanie oraz ciągła gotowość...
Przyjdź Królestwo Twoje

Przyjdź Królestwo Twoje

Niech Jezus króluje w nas  Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, czyli do tych, którzy budują z nim bliską więź przyjaźni. Aż cztery razy powtarza to, czego oczekuje i co zostało lub nie ofiarowane Mu w drugim człowieku. Zanim jednak skieruje do nas zachętę do...
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 2023

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 2023

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, witraż, katedra w Mediolanie, Włochy Zwieńczeniem pięknego życia jest niebo. Całe życie Maryi było dla Boga, dla Jezusa, więc wszystko prowadziło Ją ku niebu. Owocem życia Maryi jest Jezus, którego przyjęła jako najwspanialszy...
Przemienienie Pańskie 2023

Przemienienie Pańskie 2023

Jezus przemienia się wobec trzech wybranych apostołów, ukazując im blask swojego Bóstwa. Ojciec zaś potwierdza tożsamość Jezusa i zaprasza uczniów, aby Go słuchali. Apostołom jest tak dobrze przy Jezusie, że chcą zatrzymać tę chwilę. Piotr deklaruje, że postawi dla...
Apostołowie Kościoła

Apostołowie Kościoła

Dwóch wielkich apostołów Kościoła – Piotr i Paweł. Niewiele mieli wspólnego ze sobą za życia, lecz połączyła ich męczeńska śmierć i stali się kolumnami wspierającymi Kościół, nie tylko ten pierwotny. Piotr, prosty rybak z Galilei, emocjonalny, zmienny, zadufany...
Najświętszej Trójcy 2023

Najświętszej Trójcy 2023

Dziś świętujemy największą tajemnicę naszej wiary. Bóg jest jeden w Trzech Osobach. Bóg tak umiłował świat, że zechciał nam objawić tajemnicę swojego wewnętrznego życia. Syn ukazał nam Ojca i razem posyłają do nas Ducha Świętego. Niech towarzyszą nam dziś słowa, które...
Wniebowstąpienie Pańskie 2023

Wniebowstąpienie Pańskie 2023

Jezus po czterdziestu dniach od zmartwychwstania wstępuje do nieba, powraca do Ojca. Przekazuje dzieło ewangelizacji dwunastu apostołom. Dzieli się z nimi duchową władzą. Posyła ich na cały świat. I patrząc na dzieje Kościoła, możemy być zadziwieni, jak bardzo się...
Zmartwychwstanie Pańskie 2023

Zmartwychwstanie Pańskie 2023

Grób jest pusty. Spowija go głęboka cisza poranka. A jednak wokół jest tyle ruchu. Maria, Piotr, Jan biegają, szukają, stawiają sobie w sercu pytania: Co znaczy ten pusty grób? Co się wydarzyło? Gdzie jest ciało Jezusa. Maria w swoim wielkim bólu patrzy zewnętrznie,...
Ostatnia Wieczerza

Ostatnia Wieczerza

“Ostatnia Wieczerza” – witraż Giuseppe Bertiniego 1864, Katedra w Como, Włochy Do końca nas umiłował – od chwili ostatniej wieczerzy aż po “wykonało się” na krzyżu i oddanie ducha w ręce Ojca. Do końca nas umiłował, bo “zaczął obmywać uczniom...
Uroczysty wjazd do Jerozolimy 2023

Uroczysty wjazd do Jerozolimy 2023

Niedziela Palmowa rozpoczyna celebrację Wielkiego Tygodnia, najważniejszego czasu w całym roku liturgicznym. To niedziela i tydzień wielkich kontrastów. Możemy powiedzieć: od chwały przez poniżenie do chwały przez wywyższenie. Widzimy Jezusa, który jako Król Pokoju...
V Niedziela Wielkiego Postu 2023

V Niedziela Wielkiego Postu 2023

Kolejna odsłona tajemnicy Zbawiciela, który tej niedzieli objawia nam siebie jako nasze zmartwychwstanie i życie. Czy Jezus nie mógł przyjść na czas i uzdrowić swojego przyjaciela Łazarza? Dlaczego pozwolił mu umrzeć, narażając na tyle cierpienia jego siostry, rodzinę...
Zwiastowanie Pańskie 2023

Zwiastowanie Pańskie 2023

“Zwiastowanie Pańskie” – witraż Giuseppe Bertiniego 1864, Katedra w Como, Włochy Zwiastowanie to wydarzenie, w którym wolność Boga spotyka się z wolnością człowieka. Bóg nie zmusza do pełnienia swojej woli. On zaprasza Maryję do przygody wiary, która po ludzku jest...
IV Niedziela Wielkiego Postu 2023

IV Niedziela Wielkiego Postu 2023

W poszczególnych odsłonach niedzieli Wielkiego Postu zostają nam ukazane w liturgii kolejne tajemnice zbawczej misji Jezusa. Na pustyni Pan pokazał nam, jak walczyć z kusicielem, aby pozostać wiernym tożsamości dziecka Bożego. Na górze Tabor ukazał nam piękno swojego...
III Niedziela Wielkiego Postu 2023

III Niedziela Wielkiego Postu 2023

Bóg, aby się objawić człowiekowi, potrzebuje jego obecności i otwartości serca. Jezus zmęczony drogą potrzebuje pomocy Samarytanki. Od prośby Jezusa i odpowiedzi zaskoczonej kobiety rozpoczyna się ich spotkanie, które prowadzi do poznania Mesjasza i przyjęcia na nowo...
II Niedziela Wielkiego Postu 2023

II Niedziela Wielkiego Postu 2023

Na dwóch wzgórzach Jezus ukazuje swoją tajemnicę najbliższym Mu uczniom. To Tabor i Kalwaria, góra przemienienia i wzgórze męki. Na Taborze Jezus objawia Piotrowi, Jakubowi i Janowi piękno swej Boskiej chwały, a Ojciec potwierdza wobec apostołów Jego tożsamość...
I Niedziela Wielkiego Postu 2023

I Niedziela Wielkiego Postu 2023

Po chrzcie w Jordanie, gdzie Jezus usłyszał, że jest umiłowanym synem Ojca, duch wyprowadził Go na pustynię. Tam Jezus pościł czterdzieści dni i był kuszony przez Złego. Pokusy dotyczyły tożsamości Jezusa. Szatan trzy razy powtarzał: “Jeśli jesteś Synem...
Środa Popielcowa 2023

Środa Popielcowa 2023

Wielki Post to czas szczególnej łaski powrotu do głębokiej i osobistej relacji z Bogiem. Jezus zaprasza nas, abyśmy czynili dobro nie dla pochwał, ale biorąc przykład z Niego, wszystko czynili dla Ojca, który zna najgłębsze pragnienia i motywacje serca każdego z nas....
Ofiarowanie Pańskie 2023

Ofiarowanie Pańskie 2023

“Ofiarowanie Pańskie” – witraż Giuseppe Bertiniego 1864, Katedra w Como, Włochy Jezus – pierwszy całkowicie oddany Ojcu i konsekrowany, poświęcony dla misji. Tak maleńki, a już rozpoznany przez Symeona i Annę w swojej najgłębszej tożsamości. Życie Boga-Człowieka...
Nawrócenie św. Pawła Apostoła 2023

Nawrócenie św. Pawła Apostoła 2023

“Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15) – te słowa Jezusa mogą być doskonałą wizytówką św. Pawła Apostoła. Po swoim spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym pod Damaszkiem szedł niestrudzenie wszędzie i głosił...
Chrzest Pański 2023

Chrzest Pański 2023

“Chrzest Pański” – witraż Giuseppe Bertiniego 1864, Katedra w Como, Włochy cz. I   Jan zapowiadał przyjście Jezusa, ale sam głęboko pragnął chrztu od Niego. Tymczasem Jezus zaskoczył Jana, prosząc, aby to on udzielił Mu chrztu jak...
Pokłon Trzech Króli 2023

Pokłon Trzech Króli 2023

Trzech Króli ze Wschodu oddają pokłon Świętej rodzinie w Betlejem Nie wiemy, czy byli to królowie, czy mędrcy, czy było ich trzech, a może więcej. Ewangelia mówi tylko, że złożyli trzy dary, które objawiają potrójną tożsamość Dzieciątka. Złoto dla Króla, dla Syna Syna...
Święta Boża Rodzicielka Maryja 2023

Święta Boża Rodzicielka Maryja 2023

Witraż Matki Boskiej z Dzieciątkiem – Muzea Watykańskie Bóg rozpoczął wszystko od Maryi: dzięki Niemu jest Ona dla nas wciąż nowym początkiem. Od Maryi Bóg zaczął dzieło nowego stworzenia przez Jej niepokalane poczęcie. Z Nią rozpoczął dzieło odkupienia,...
Narodzenie Pańskie

Narodzenie Pańskie

“Narodzenie Pańskie” – mozaika wenecka na fasadzie katedry w Sienie, Włochy  Wszyscy chcą świętować. Czy jednak wiedzą co? Świętowanie nie może być zgorszeniem się tymi, którzy tajemnicę Bożego Narodzenia widzą w obficie zastawionym stole i...
IV Niedziela Adwentu 2022

IV Niedziela Adwentu 2022

Poruszający jest fakt, że autorzy zestawienia czytań na kolejne dni roku jakby nie wytrzymują napięcia, jakby nie mogą doczekać do końca i postanawiają, że będziemy czytać o niektórych wydarzeniach odrobinę za wcześnie, wyprzedzając je. Tak jest i tym razem. Mamy...
III Niedziela Adwentu (Radości) 2022

III Niedziela Adwentu (Radości) 2022

Byłoby wielkim błędem oskarżać Jana Chrzciciela o zwątpienie w wierze. Czytając Ewangelię z perspektywy XXI wieku, w sytuacji, w której nie tylko zapewnione mamy bezpieczeństwo, ale także pewnego rodzaju dobrobyt, pytanie zadanie przez Jana Chrzciciela nie brzmi tak...
II Niedziela Adwentu 2022

II Niedziela Adwentu 2022

Jeżeli Jezus jest Słowem Boga, a Jan Chrzciciel jest głosem, który to Słowo przekazał, my możemy stać się echem, dzięki któremu ów głos słyszalny będzie przez wielki. Każdy z nas wezwany jest do tego, by wołać: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!...
I Niedziela Adwentu 2022

I Niedziela Adwentu 2022

W niezwykle poruszającym filmie Nanniego Morettiego pod tytułem Pokój syna jest taka oto scena. Ojciec wracający z pogrzebu swojego dziecka wykrzykuje w rozpaczy słowa pełne niezgody na zdanie, które w dzisiejszej Ewangelii wypowiada Jezus Chrystus: gdyby gospodarz...
Króluj nam Chryste…

Króluj nam Chryste…

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Świebodzin  Przyjrzyj się, jak Jezus realizuje swoje królestwo. W bliskości do ludzi jako najlepszy ich pasterz. W rządzeniu, które jest pokorną służbą, a jej fundamentem – posłuszna miłość do Ojca. To miłość...
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

“Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny”, Filipo Lippi w 1467–1469, fragment dekoracji freskowej Katedra w Spoleto, Włochy  Dzisiejszą uroczystość trzeba przeżywać razem z Chrystusem, ponieważ tylko w świetle Jego tajemnicy możemy próbować zrozumieć tajemnicę...
Przemienienie Pańskie

Przemienienie Pańskie

“Przemienienie Pańskie”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Często martwimy się o przyszłość mierzoną miarą własnych sił i możliwości. Strach paraliżuje codzienność, odbiera radość spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem....
Święty Piotr Apostoł

Święty Piotr Apostoł

Figura świętego Piotra autorstwa XIII-wiecznego artysty Arnolfa di Cambia, Watykan  Każdy z nas ma swoje niepowtarzane miejsce w Kościele. Zawsze jest ono wejściem w chwalebne dziedzictwo apostołów Piotra i Pawła. Jest wzięciem odpowiedzialności za Kościół w tym...
Trójca Święta

Trójca Święta

“Trójca Święta w typie starotestamentowym”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Dziś człowiek próbuje sam określić, co jest prawdziwe, a co nie. Taki subiektywizm poznawczy nie rozwija człowieka, lecz jest źródłem zamętu w...
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

“Duch Święty”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie pielgrzymowania Kościoła dzięki darowi Ducha Świętego. On zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On daje poznanie...
Wniebowstąpienie

Wniebowstąpienie

“Wniebowstąpienie”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Ziemskie życie Jezusa kończy się wydarzeniem wniebowstąpienia. Jezus krótko przypomina uczniom, jaka droga wiodła ku temu i jaką powierza im misję. Następnie w geście...
Niewiasty u grobu

Niewiasty u grobu

“Niewiasty u grobu”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Już widok pustego grobu napełnił kobiety zdumieniem. Ich radość wzrosła niepomiernie, gdy anioł oznajmił im wielką nowinę o zmartwychwstaniu. Tak naprawdę jednak prawdziwa...
Ostatnia Wieczerza

Ostatnia Wieczerza

“Ostatnia Wieczerza”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Mój umysł i serce chcą dziś rozważać coś, co przekracza możliwości człowieka. Jezus “umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do...
Zmowa Judasza z kapłanami

Zmowa Judasza z kapłanami

“Zmowa Judasza z kapłanami ”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. “Ile mi dacie, jeśli wam Go wydam?” (Mt 26, 15). Słowa wypowiedziane przez apostoła, jednego z najbliższych współpracowników, których Jezus sam...
Wjazd do Jerozolimy

Wjazd do Jerozolimy

“Wjazd do Jerozolimy”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Chcę towarzyszyć Jezusowi w drodze na Kalwarię. On nie może być teraz sam, bo przecież wziął na swoje ramiona niegodziwości wszystkich. Chcę stanąć pod krzyżem, miejscem...
V Niedziela Wielkiego Postu 2022

V Niedziela Wielkiego Postu 2022

Łatwo zapomnieć o własnej grzeszności i stać się sędzią innych. Łatwo znaleźć kamień, by kogoś ukamienować. Zza parawanu własnej poprawności postrzegać kogoś w kategoriach chodzącego grzechu. Dla faryzeuszy ukamienowanie kobiety ma być zasłoną dla własnych grzechów i...
IV Niedziela Wielkiego Postu 2022

IV Niedziela Wielkiego Postu 2022

Wielka jest różnica między najemnikiem a synem. Najemnik w relacji kieruje się egoistycznym zyskiem, a jednocześnie jest podszyty strachem. Takie życie nie zapewnia warunków dla rozwoju człowieka, lecz staje się wegetacją. Natomiast relacja z synem jest relacją...
Zwiastowanie Pańskie

Zwiastowanie Pańskie

Ikona Zwiastowania Pańskiego, Galeria Malarstwa Cerkiewnego, Lublin  Zwiastowanie to wielka tajemnica. Bez umniejszania swojej wszechmocy Bóg prosi człowieka o zgodę na swój plan wyzwolenia człowieka z grzechu. Pyta o zgodę Niewiastę, której serce wolne jest od...
III Niedziela Wielkiego Postu 2022

III Niedziela Wielkiego Postu 2022

Wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi miłosiernej miłości, która wydobędzie spod grzechu prawdę o dobru stworzenia i piękno powołania do wieczności. Tylko w świetle miłości Pasterza, który szuka każdej zagubionej owcy, mogę odkryć prawdę o sobie samym....
II Niedziela Wielkiego Postu 2022

II Niedziela Wielkiego Postu 2022

  Bóg nie zapomina o mnie, dlatego codziennie wzywa do dialogu modlitwy. Chce, by to spotkanie było ubogacające i umacniające. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, w którym lepiej Go poznaję, a On wskazuje mi, jak mam żyć, i daje niezbędne ku temu łaski. Najpierw...
I Niedziela Wielkiego Postu 2022

I Niedziela Wielkiego Postu 2022

Na pustyni diabeł kwestionował, że Jezus jest Synem Bożym, odwodził Go od misji powierzonej Mu przez Ojca. Pokusa to czas decyzji i wyboru, komu chcę oddać swoje serce, komu oddać pokłon. To także znak, że jestem na drodze zbawienia, bo bez walki nie można wejść do...
Chrzest Chrystusa 2022

Chrzest Chrystusa 2022

“Chrzest Chrystusa”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Wyrazista osobowość Jana Chrzciciela i oddanie, z jakim wypełniał swoją misję, mogły w wielu zrodzić myśl, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. Lecz Jan...
Pokłon Mędrców ze Wschodu 2022

Pokłon Mędrców ze Wschodu 2022

“Pokłon Mędrców ze Wschodu” – płaskorzeźba z marmuru fasada Katedry Duomo w Orvieto, Włochy  Niejeden na ich miejscu by się zniechęcił. Wszystko sprzeciwia się tym mądrym ludziom. Aby doświadczyć radości z odnalezienia gwiazdy, potrzeba...
Boże Narodzenie 2021

Boże Narodzenie 2021

Ikona Bożego Narodzenia, Galeria Malarstwa Cerkiewnego, Lublin  Mistyk dominikański Jan Tauler mówił o potrójnej tajemnicy Bożego Narodzenia. Kościół wspomina ją, odprawiając dziś trzy Msze św.: w nocy, o świcie i w dzień. Pierwsze i najdoskonalsze przyjście Pana...
IV Niedziela Adwentu 2021

IV Niedziela Adwentu 2021

Elżbieta napełniona Duchem Świętym błogosławi Maryję i Jej Syna, którego nosi pod sercem. Jej okrzyk jest modlitwą dziękczynienia wobec Boga. Tak właśnie powinniśmy się modlić. Zwykle przychodzimy do Boga z naszymi problemami, prosząc, by wspomógł nas swoją łaską. Nie...
III Niedziela Adwentu 2021

III Niedziela Adwentu 2021

Jan Chrzciciel przebywał i nauczał głównie na pustyni. Wiódł surowy tryb życia: “Nosił odzież z wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół” (Mt 3, 4). Po kimś takim można się było spodziewać srogich...
II Niedziela Adwentu 2021

II Niedziela Adwentu 2021

Boże Narodzenie jest czasem radości przeżywanym zwykle wśród najbliższych, ale przede wszystkim to ważne wydarzenie religijne, które wymaga od nas duchowego przygotowania. Jeśli go zabraknie, może się zdarzyć, że rozminiemy się z przychodzącym Panem. Dlatego w czasie...
I Niedziela Adwentu 2021

I Niedziela Adwentu 2021

Na co i na kogo czekamy podczas Adwentu? Po pierwsze, wsłuchujemy się w tęsknotę proroków Starego Testamentu, którzy zapowiadają przyjście Zbawiciela, Mesjasza przynoszącego długo oczekiwane wyzwolenia. Po drugie, oczekujemy Tego, który już przyszedł, ale powrócił w...
Święty Bartłomiej Apostoł

Święty Bartłomiej Apostoł

Choć jest wymieniany w gronie Dwunastu, niewiele o nim wiemy. Tradycja utożsamia postać Apostoła Bartłomieja z opisanym na kartach Ewangelii Natanaelem, który początkowo z niedowierzaniem podchodził do świadectwa Filipa o Mesjaszu. Cóż, człowiekowi uformowanemu przez...
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

To było niezwykłe spotkanie dwóch pięknych kobiet – Maryi i Jej krewnej Elżbiety. Obie obdarzone błogosławieństwem nowego życia wielbią boga i cieszą się z tego, co je spotkało. Nie ma w ich rozmowie biadolenia czy użalania się nad sobą. Jest radość! Jakże...
Przemienienie Pańskie

Przemienienie Pańskie

Dobrze wiemy, jak trudno poznać drugiego człowieka, nawet gdy żyje z nim pod jednym dachem. Być może najbliższym uczniom Jezusa wydawało się, wiedzą o Nim wszystko. Jednak to, czego doświadczyli na górze Tabor, całkowicie ich zaskoczyło. Jezus przemienił się wobec...
“I tobie dam klucze …

“I tobie dam klucze …

Na wierze Apostołów Piotra i Pawła opiera się Kościół. Bardzo różnili się od siebie. Jezus, powołując Szymona Piotra, uczynił rybakiem ludzi prostego galilejskiego rybaka. Szaweł z Tarsu przed spotkaniem Chrystusa pod Damaszkiem był dobrze wykształconym i gorliwym...
Najświętsza Trójca

Najświętsza Trójca

W niezwykły sposób o Trójcy Świętej opowiadał w swoich kazaniach średniowieczny mistyk dominikański Mistrz Eskhart: “Ojciec śmieje się do Syna, a Syn do Ojca, śmiech przynosi przyjemność, przyjemność przynosi radość, a radość przynosi miłość”. Radość i...
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Człowiek uczy się przez całe życie. Z wiarą jest podobnie. Jeśli staramy się żyć blisko Boga, dojrzewamy w poznawaniu siebie i świata w świetle wiary. Coraz bardziej też odkrywamy, że poznawanie Boga jest największą przygodą życia. Ten rozwój wiary nie kończy się na...
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

W Ewangeliach opowiadających o Wniebowstąpieniu Jezusa nie widać cienia smutku. Uczniowie nie płaczą, nie protestują, nie użalają się nad sobą, że już więcej nie zobaczą Mistrza i Nauczyciela. Może się to wydać trochę dziwne. Przecież pożegnania zwykle bywają trudne,...
Święty Józef – Patron emigrantów

Święty Józef – Patron emigrantów

Święty Józef jest patronem rodzin, ojców, wielu zakonów, wspólnot i krajów. Wzywają jego orędownictwa wszyscy pracujący, a szczególnie rzemieślnicy, drwale i cieśle. Modlimy się za jego wstawiennictwem o dobrą śmierć. W jednym z kościołów na Ukrainie znajduje się...
Zmartwychwstanie Pańskie

Zmartwychwstanie Pańskie

  Nie ma potrzeby zatrzymywania się przy pustym grobie. Maria Magdalena, Piotr oraz pozostali uczniowie, co prawda, zaglądają do grobu, ale natychmiast z niego wychodzą. W naszym życiu jest wiele “pustych grobów”. To sytuacje z przeszłości: grzechy i...
Ukrzyżowanie Chrystusa

Ukrzyżowanie Chrystusa

Chcąc naśladować Jezusa, bądźmy świadomi, że w ciągu naszego życia będziemy wraz z Nim przechodzili te etapy, które i On przeszedł. Doświadczamy wielu cudów, ale także krzyża. Nie zniechęcajmy się jednak. Po trzech dniach od ukrzyżowania rozbłyśnie światło Poranka...
Ostatnia Wieczerza

Ostatnia Wieczerza

Ostatnia Wieczerza to nie tylko uczta, na której spożywa się posiłek krzepiący ducha. Jest to tylko także wieczerza, podczas której Jezus uczy swoich uczniów postawy służby. Jesteśmy jako chrześcijanie wezwani do “umywania nóg jedni drugim.” Służba...
Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

  Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Będzie on obfitował w niezwykłe wydarzenia. Nie jest to jednak czas wspomnień i historycznych obchodów wydarzeń z przeszłości. Jezus jest żywy i działa w swoim Kościele, który my tworzymy. Jego doświadczenia stają...
Zwiastowanie Pańskie

Zwiastowanie Pańskie

Maryja jest wzorem zaufania Bogu. Jej “tak” na słowa anioła wcale nie był proste. Żadna kobieta do tej pory nie otrzymała przywileju, by zostać Matką Syna Bożego. I miało się to stać w tak niezwykły sposób: “Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię...
V Niedziela Wielkiego Postu 2021

V Niedziela Wielkiego Postu 2021

Prawdziwa miłość jest zawsze płodna. Dotyczy to zarówno jej wymiaru fizycznego, jak i duchowego. Owocem miłości pomiędzy dwojgiem ludzi, mężczyzną i kobietą, jest dziecko. Owocem miłości nadprzyrodzonej, ukierunkowanej na Boga, jest płodność duchowa. Jeśli twierdzimy,...
IV Niedziela Wielkiego Postu 2021

IV Niedziela Wielkiego Postu 2021

Niezrozumiała do końca pozostanie dla człowieka kwestia, dlaczego Bóg posłał swojego Syn, aby przez ofiarę krzyżową odkupił świat. Przecież mógłby uczynić to w inny mniej krwawy sposób. Jeśli jednak wybrał dla swojego Syna taką właśnie drogę, to nie oczkujmy, że nasze...
III Niedziela Wielkiego Postu 2021

III Niedziela Wielkiego Postu 2021

Działalność Jezusa jako Mesjasza związana była z tym, co duchowe. Syn Boży nie zapoczątkował zbrojnego powstania przeciw Rzymianom i nie przywrócił Izraelowi niezależności politycznej. Tym, co dla Jezusa było ważne, to miejsce Boga w ludzkich sercach. Jedyną...
II Niedziela Wielkiego Postu 2021

II Niedziela Wielkiego Postu 2021

Doświadczenie apostołów na Górze Przemienienia wzmocniło ich wiarę choć jeśli w pierwszym odruchu czuli się zaskoczeni i wydarzenia przerastały ich sposób pojmowania. Cóż, Bóg czasem objawia się w naszym życiu w szczególny sposób: poprzez przeżyte wydarzenia,...
I Niedziela Wielkiego Postu 2021

I Niedziela Wielkiego Postu 2021

Pustynia jest zawsze szkołą pokory i wolności. Kiedy Bóg wyprowadza nas na pustynię, wówczas chce, abyśmy poznali samych siebie przez pryzmat naszych słabości i ograniczeń. Na pustyni uczymy się też w nowy sposób patrzeć na Boga, bo wtedy jesteśmy zdani tylko na...
Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego

  “Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie” (Łk 2, 10). Tymi słowami starzec Symeon wyśpiewał swoje szczęście. Po długich latach oczekiwania i wiernej modlitwy jego zmęczone oczy wreszcie rozpoznały w tłumie osób odwiedzających świątynie twarz Zbawiciela. Dzisiaj w...
Powołanie Samuela

Powołanie Samuela

Powołanie Samuela (1 Sm 3, 3b-10. 19) Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś». Heli odrzekł: «Nie...
Chrzest Jezusa

Chrzest Jezusa

Jan Chrzciciel wiedział, że Jezus nie potrzebuje chrztu. Przecież to On sam miał chrzcić innych Duchem Świętym Kiedy jednak pojawił się nad brzegiem Jordanu i poprosił o chrzest, Jan nie mógł oprzeć się naleganiu. W ten sposób Chrystus pragnął pokazać, że stał się...
Pokłon Trzech Króli

Pokłon Trzech Króli

Czym jest uroczystość Objawienia Pańskiego, można lepiej ją zrozumieć, wczytując się w Ewangelię o mędrcach z dalekiej krainy. Przybywają oni do nowonarodzonego Jezusa i rozpoznają w Nim króla, Mesjasza. Prowadzeni przez gwiazdę stają się potwierdzeniem prawdy, że w...
“Na początku było Słowo …

“Na początku było Słowo …

Jakże urzekająca jest pokorna miłość Boga! Ten, który stworzył wszystko mocą swego słowa, zapragnął być blisko człowieka. I aby człowiek mógł spotkać Boga, przyjął ludzkie ciało, zamieszkał wśród nas. Co więcej, nie tylko stał się człowiekiem, lecz potrzebował też...
“A Słowo stało się ciałem …

“A Słowo stało się ciałem …

“NIECH SIĘ OTWORZY ZIEMIA I ZRODZI ZBAWICIELA …”           Widzimy to wszystko pod Sercem Maryi i w żłóbku Betlejemskim, i w noc Bożego Narodzenia. Widzimy w życiu Kościoła, w tradycjach i zwyczajach, jakie umacnia on w okresie “Godów”, które...
IV Niedziela Adwentu 2020

IV Niedziela Adwentu 2020

“TA, KTÓRA ZAWIERZYŁA MIŁOŚCI …” Staje przed Nią Anioł i oznajmia Jej dziwne rzeczy: “Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.” “A Ona, gdy posłyszała, zatrwożyła się na słowa jego i rozważała, cóżby to było za...
III Niedziela Adwentu 2020

III Niedziela Adwentu 2020

“A MYŚMY POZNALI I UWIERZYLI MIŁOŚCI …”           Nasza postawa chrześcijańska wobec innych musi być taka, aby nikogo nie kłuć nieustannie w oczy, tym, co on sam dobrze o sobie wie i widzi. Żeby jednak mieć taką metodę wobec...
II Niedziela Adwentu 2020

II Niedziela Adwentu 2020

Drogowskaz wskazujący nieomylnie drogę …           Ale dzisiaj, w Adwencie, w oczekiwaniu na przyjście Słowa, które w Niej już Ciałem się stało – chociaż świat nic jeszcze o tym nie wie i dzienniki o tym nie piszą! –...
I Niedziela Adwentu 2020

I Niedziela Adwentu 2020

“Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał … ”           Stworzenie świata i człowieka na obraz i podobieństwo Boże, jest udzieleniem się bezmiaru Bożej miłości, której nigdy do końca na tej ziemi nie pojmiemy. Ale w...
Sąd Ostateczny

Sąd Ostateczny

“Sąd Ostateczny” pędzla Sermeiego z XVII w., Bazylika św. Franciszka, Asyż, Włochy Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, czyli do tych, którzy budują z Nim bliską więź przyjaźni. Aż cztery razy powtarza to, czego oczekuje i co zostało lub nie ofiarowane...
“Każdemu bowiem kto ma, będzie …

“Każdemu bowiem kto ma, będzie …

“Każdemu dał według jego zdolności”. Życie jest darem Boga. Kiedy przyjmujemy je, czyli samych siebie z Jego rąk, możemy sami stawać się Jego darem dla świata. Nikt z nas nie dostał za dużo, aby czuć się przytłoczony niemożliwością realizacji własnych...
“Bo wielu jest powołanych, lecz …

“Bo wielu jest powołanych, lecz …

Król, jego syn i uczta weselna. Czy kogoś tu brakuje? Oblubienicy. Królestwo niebieskie, czyli niebo, przygotowane jest przez króla dla jego syna jako uczta weselna i Jezus Chrystus zapomina w tej opowieści o Oblubienicy. Czy naprawdę zapomina? Czy może mówiąc te...
Pan Jezus ratuje tonącego Piotra

Pan Jezus ratuje tonącego Piotra

Doświadczenie pokazuje, że wielkim pragnieniem człowieka jest to, aby BÓG BYŁ. I kiedy ktoś odbierze mu wiarę w to, że Bóg jest, to bardzo cierpi i jest nieszczęśliwy, wtedy szuka Boga, nawet nie wiedząc, że to robi. Jezus Chrystus zwraca sę dzisiaj do wszystkich,...
XIV Niedziela Zwykła

XIV Niedziela Zwykła

Jezus Chrystus wypowiada słowa, które byłby dla każdego inne syna trudne, być może nawet bolesne. Gdyby jakiś dorosły mężczyzna powiedział: Wszystko, co posiadam, mam po ojcu. Wszystko, co jest mi dane, dostałem w spadku. Brzmiałoby to trochę jak przyznanie się do...
Święty Piotr Apostoł

Święty Piotr Apostoł

Posąg Świętego Piotra na placu św. Piotra w Watykanie Dwóch wielkich Apostołów Kościoła – Piotr i Paweł. Niewiele mieli wspólnego ze sobą za życia, lecz połączyła ich męczeńska śmierć i stali się kolumnami wspierającymi Kościół, nie tylko ten pierwotny. Piotr,...
Przenajświętsza Trójca

Przenajświętsza Trójca

Nigdy nie zrozumiemy ogromu i szaleństwa miłości Boga. Tak przecież nie wypada, to nie przystoi. Bóg człowiekiem?! Choć w dobie humanizmu jesteśmy głęboko przeświadczeni o godności ludzkiej, to jednak zdajemy sobie sprawę, że Bóg, który staje się człowiekiem, to za...
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Spotkanie wystraszonych uczniów ze Zmartwychwstałym nie tylko dodało im odwagi, ale dzięki obdarowaniu Duchem Świętym uzdolniło ich do podjęcia powierzonej im misji głoszenia prawdy o Bogu. Wydarzenia związane z męką Jezusa tak bardzo wstrząsnęły uczniami, że nawet...
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

Słowa kończące Ewangelię według św. Mateusza wskazuje na uniwersalność Jego orędzia. Ten, którego wyczekiwał lud Izraela, a którego nie rozpoznał w dniu swego nawiedzenia, został posłany ze swoją nauką nie tylko do synów Izraela. On przyszedł, aby pojednać całą...
Dobry Pasterz

Dobry Pasterz

Bóg zna wszystkich po imieniu. Dla Niego nie jesteśmy tłumem, każdy z nas jest odrębną osobą. Choć po ludzku wydaje się nam to niemożliwe, to każdy jest Jego ukochanym dzieckiem. Nasza miłość poddana jest ograniczeniom, dlatego nie jesteśmy w stanie tak kochać, ale...
Zmartwychwstanie Pańskie

Zmartwychwstanie Pańskie

“Zmartwychwstanie Pańskie” (fresk) – Pietro Lorenzetti, 1320-30, Asyż, Włochy Nie tylko dziś powinniśmy przybiec do grobu Pana Zmartwychwstałego, którym jest źródło naszego życia. Jezus jest większy niż wszystko to, co nasz przygniata, przezwyciężył nawet śmierć i...
Ostatnia Wieczerza

Ostatnia Wieczerza

“Ostatnia Wieczerza” (fresk) – Pietro Lorenzetti, 1320-30, Asyż, Włochy Jezus zapowiadany przez proroków Sługa Boży, uczynił ze służby istotę swej misji. Po to przyszedł na świat, aby służyć człowiekowi. Obmywanie stóp należało do obowiązków niewolnika, stąd taka...
Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

“Wjazd Chrystusa do Jerozolimy” (fresk) – Pietro Lorenzetti, 1320-30, Asyż, Włochy Zdrajcy udało się zarobić trzydzieści srebrników. Za tyle sprzedał swojego Mistrza. A jak jest nasza cena? Co sprawa, że Go opuszczamy, aby ucieszyć się tym, za co Go...
V Niedziela Wielkiego Postu 2020

V Niedziela Wielkiego Postu 2020

Ileż razy te słowa skierowane przez Martę do Jezusa przy grobie Łazarza moglibyśmy odnieść do własnego życia. Często jesteśmy duchowymi trupami nie tylko przez cztery dni, ale przez całe lata. Grób, którym jesteśmy, w żadnym razie nie nadaje się do otwarcia. Zresztą...
Zwiastowanie Pańskie

Zwiastowanie Pańskie

Ewa jako pierwsza skosztowała śmiercionośnej słodyczy grzechu, kiedy przekraczając ustanowiony dla dobra ludzi zakaz, pozwoliła nieufności wobec boga zawładnąć jej sercem i wypowiedziała Mu posłuszeństwo. Maryja jako pierwsza kosztuje słodyczy zbawienia, z ufnością...
IV Niedziela Wielkiego Postu 2020

IV Niedziela Wielkiego Postu 2020

Łatwo skoncentrować się jedynie na fakcie uzdrowienia niewidomego od urodzenia i przeoczyć to, co jest dużo ważniejsze. Otóż uzdrowienie to jest jedynie wstępem do tego, co jest sednem działania Jezusa. On pragnie każdemu z nas otworzyć oczy tak, abyśmy byli w stanie...
III Niedziela Wielkiego Postu 2020

III Niedziela Wielkiego Postu 2020

Jakkolwiek wygląda nasze życie, na jakiekolwiek bezdroża w nim schodzimy. Bóg nieustannie na nas czeka w miejscu, do którego prowadzą nas nasze pragnienia. Każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu zaczerpnąć świeżej wody. On będzie wtedy czekał przy studni, aby się z...
II Niedziela Wielkiego Postu 2020

II Niedziela Wielkiego Postu 2020

Mojżesz i Eliasz, dwie kluczowe postaci Starego Testamentu, które w symboliczny sposób reprezentują Prawo i Proroków, filary wiary i tożsamości Izraela, spotykają Jezusa na Górze Przemienienia. Uczniowie, widząc to, chcą oddać im należytą w ich odczuciu cześć, gdyż...
I Niedziela Wielkiego Postu 2020

I Niedziela Wielkiego Postu 2020

Scena kuszenia Jezusa na pustyni w bardzo piękny sposób ukazuje nam moc Słowa Bożego. W obliczu pokusy Ten, który nigdy nie uległ żadnej pokusie, odwołuje się do skarbca Pisma Świętego i wydobywając z niego odpowiednie cytaty, rozbraja przeciwnika. Autor Listu do...
Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie

“Ofiarowanie Pańskie” – Certosa di Pavia (klasztor) – Włochy Zdziwienie rodziców Jezusa jest inne niż zdziwienie, z którym spotkał się On w swoim rodzinnym mieście. Tamto było zamknięte na odczytanie prawdy o nim, to jest zdziwieniem starającym się ją zgłębić. Nie o...
Chrzest Pański

Chrzest Pański

Jezus, przyjmując ludzka naturę, prawdziwie chciał dzielić z nami los. Choć sam był bez grzechu, przeszedł drogę tych wszystkich, którzy potrzebowali wyzwolenia od grzechu. Przychodząc do Jana, bierze na siebie grzechy nas wszystkich, które ostatecznie przybije do...
Pokłon Trzech Króli

Pokłon Trzech Króli

  Mędrcy, o których wspomina dzisiejsza Ewangelia, wybrali się w długą drogę na spotkanie z Chrystusem. Przybyli, aby oddać Mu pokłon i obdarzyć tym, co mieli najcenniejsze. Zdecydowali się na oderwanie się od swojej codzienności oraz ryzyko podróży, która zawsze...
Święta Boża Rodzicielka Maryja

Święta Boża Rodzicielka Maryja

Dzisiejsza uroczystość, zwana kiedyś Obrzezaniem Pańskim, kończy oktawę Bożego Narodzenia. W tradycji żydowskiej to właśnie w ósmym dniu po urodzeniu następuje obrzezanie chłopca. Czytamy, że obrzezano Chłopca i nadano Mu imię Jezus, którym nazwał Go anioł jeszcze...
Ucieczka do Egiptu 2019

Ucieczka do Egiptu 2019

Przyjęcie powołania małżeńskiego i rodzicielskiego przez Maryję i Józefa wymagało od nich wielkiego poświęcenia, a nawet ofiary. Niekiedy wola Boża obliguje nas do natychmiastowej realizacji: Wstań, zabierz Dziecko i Jego Matkę. To posłuszeństwo w wypełnianiu poleceń...
Rzeź niewiniątek 2019

Rzeź niewiniątek 2019

Nie wszyscy pobiegli z radością na wieść o Narodzeniu się Zbawiciela jak pasterze. Nie każdy przyjął to z wiarą jak Józef. Nie we wszystkich sercach zagościła miłość jak u Maryi. Nie każdy pragnął ujrzeć Dziecię – Króla jak mędrcy ze Wschodu. Narodzenie Jezusa u...
Narodzenie Pańskie 2019

Narodzenie Pańskie 2019

“Narodzenie Pańskie” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano, Włochy Oto nadszedł czas, gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało śród nas. Bóg prawdziwie stał się oczekiwanym Emmanuelem – Bogiem z nami. Skoro On jest z nami, to znaczy, że na drodze życia...
IV Niedziela Adwentu 2019

IV Niedziela Adwentu 2019

Józef został nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Na ten tytuł zasłużył przez właściwe rozumienie Prawa. Sprawiedliwość Józefa polega na stałym rozważaniu Słowa Bożego i życiu nim na co dzień. Jego podstawa jest więc bliska postawie Maryi. Ta duchowa łączność pozwoliła...
III Niedziela Adwentu 2019

III Niedziela Adwentu 2019

Słowa Jezusa, będące odpowiedzią daną Janowi, są bardzo ważne i aktualne dla nas. Są bowiem słowa dla nas i o nas. Dla nas, bo umacniają nas w cierpliwości, która jest zbawienna. W sytuacjach, kiedy wydaje się nam, że jesteśmy sami, jak Jan Chrzciciel w więzieniu, i...
II Niedziela Adwentu 2019

II Niedziela Adwentu 2019

Dokładamy wysiłku, częstokroć jakże wielkiego, aby zdjąć brudne firany, dywany, obrusy. A czy znajdziemy czas, aby zrobić rachunek sumienia, wzbudzić szczery żal za grzechy i pójść do spowiedzi? Prostota stylu życia Jana Chrzciciela przyciągała uwagę wielu ludzi,...
I Niedziela Adwentu 2019

I Niedziela Adwentu 2019

Ile dobra może dokonać nasza czujność? Kto wie! Gdyby wykazywali się nią współcześni Noemu, to może nie nastałby najbardziej znany kataklizm w dziejach ludzkości… Jednak cykliczność pór roku i naszych czynności wprowadza nas w duchowe odrętwienie, a nawet...
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Fresk w San Gimignano, Włochy Każde ziemskie królestwo przemija i każda ziemska potęga upada, a Chrystus Król żyje i wszystko w Nim istnieje. On króluje przez miłość, a nie przez rozkazy i ustawy. Dlatego pragnie, aby wszyscy byli w Jego królestwie i swoim słowem...
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

“Wniebowzięcie” – fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Maryja nazywa siebie błogosławioną, to jest szczęśliwą. A kim są błogosławieni-szczęśliwi w nauczaniu Jezusa? To ubodzy w duchu, płaczący, miłosierni, czyniący pokój. Ich Chrystus...
Przemienienie Pańskie

Przemienienie Pańskie

“Przemienienie Pańskie” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Piotr doznaje wielkiej radości na widok chwały, która otacza jego Mistrza. Wszystko mu przypomina świetlane dzieje przodków: góra i głos, namiot i obłok, lśniące szaty i...
Kołaczcie, a otworzą wam

Kołaczcie, a otworzą wam

Na Górze Oliwnej znajduje się kościół “Ojcze nasz”. Według tradycji tu Jezus spełnił prośbę uczniów, ucząc ich modlitwy. Znajdują się tam tablice z wypisaną Modlitwą Pańską w różnych językach. Należy ją wciąż powtarzać, żyć nią i mieć ją w pamięci. Dzięki...
Marta i Maria przyjmują Chrystusa

Marta i Maria przyjmują Chrystusa

Krzątanina i zaniepokojenie Marty, aby posiłek był pięknie podany, stawiają pytanie o to, co przynosi Bóg ze swoją gościną. Pośpiech i niepokój? Bynajmniej! To wywołują ludzie, którzy przychodzą do nas nie po to, aby spotkać się, a jedynie po to, aby się najeść....
Miłosierny Samarytanin

Miłosierny Samarytanin

“Piekło to inni”. To zdanie Jeana-Paula Sartre’a ukazuje relacje, a właściwie ich brak, z drugim człowiekiem, rozumianym jako wróg. Jezus ukazuje inne spojrzenie. Nie mówi o nim “inny”, lecz nazywa go bliźnim. On wskazuje nam miłość...
Najświętsza Trójca

Najświętsza Trójca

To oczywiste, że Duch Prawdy poprowadzi wierzących ku prawdzie, On przecież nie zna innego “kierunku”. Zaprzeczyłby sobie samemu, prowadząc uczniów ku czemuś innemu niż prawda. Może jednak zrodzić się pytanie, jaki wymiar ma owo pełnej. Przecież to, co...
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie pielgrzymowania Kościoła dzięki darowi Ducha Świętego. On zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On daje poznanie Ojca i Syna. Jest ożywczą wodą, gdy w sercu posłucha i zniechęcenie, gdy życiowe...
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

Nadszedł czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego świata (Łk 9, 51). Owo “zabranie” (użyty tutaj grecki rzeczownik analempsis oznacza “wniebowstąpienie”!) oznaczało mękę i śmierć na krzyżu. Teraz także nadszedł czas, aby Jezus został wzięty z...
Niedziela Dobrego Pasterza 2019

Niedziela Dobrego Pasterza 2019

Znać w symbolice biblijnej to coś znacznie więcej niż tylko wiedzieć o kimś, jak się nazywa, kiedy ma urodziny oraz gdzie mieszka i pracuje. Znać to być z kimś w serdecznej, pełnej miłości relacji. Ta wzajemna znajomość oznacza silną osobową więź, która w Biblii...
“Pan mój i Bóg mój!”

“Pan mój i Bóg mój!”

Tomasz chce dotknąć i sprawdzić, a więc doświadczyć realnie pewnego faktu, aby go przyjąć i zaakceptować. W końcu jednak wyznaje z wiarą: Pan mój i Bóg mój. Dlaczego? Przestał szukać Jezusa sam! Odnalazł Go wtedy, gdy wrócił do pozostałych uczniów i wszedł ponownie we...
Ostatnia Wieczerza

Ostatnia Wieczerza

“Ostatnia Wieczerza” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Mamy miłować się tak, jak sami zostaliśmy umiłowani. A miłość boga do człowieka jest nieskończona. Święty Bernard ujął to tak: “Miarą miłowania boga jest miara bez...
Zdrada Judasza

Zdrada Judasza

“Zdrada Judasza” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Zdrajca musi mieć dobrze przygotowany plan, by osiągnąć cel, zdobyć korzyści i uniknąć zdemaskowania. Tak było w przypadku Judasza Iskarioty. Jednak w tej zdradzie jest coś...
Uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy 2019

Uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy 2019

“Wjazd Chrystusa do Jerozolimy” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Łukasz opisuje mękę i śmierć Jezusa jako wielki triumf Bożego miłosierdzia. Objawia się ono w przebaczeniu. Scena ukrzyżowania rozpoczyna się słowami: Ojcze,...
V Niedziela Wielkiego Postu 2019

V Niedziela Wielkiego Postu 2019

Zwykło się mawiać, że Jezus pisał grzechy oskarżycieli. A może zajął się pisaniem, aby nie patrzeć w oczy owej kobiety i nie powiększać jej wstydu lub nie chciał patrzeć na faryzeuszy? Jest jeszcze jedno wyjaśnienie, nawiązujące do proroctwa Jeremiasza:...
IV Niedziela Wielkiego Postu 2019

IV Niedziela Wielkiego Postu 2019

Słowa, które zadecydowały o wewnętrznej przemianie młodszego syna, to: Zastanowił się, a dokładnie tłumacząc: Do siebie samego wszedłszy. Żył on ciągłym pragnieniem zdobywania tego, co było na zewnątrz niego: wpierw chęcią posiadania ojcowskiego majątku, poznawania...
Zwiastowanie Pańskie 2019

Zwiastowanie Pańskie 2019

“Zwiastowanie” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Słowo stało się ciałem (J 1, 14). To największe wydarzenie w dziejach ludzkości (Bóg stał się człowiekiem) rozpoczęło się w domu pokornej Służebnicy Pańskiej. Oto poczniesz i porodzisz...
III Niedziela Wielkiego Postu 2019

III Niedziela Wielkiego Postu 2019

Łatwo jest szukać winy wśród innych. Wtedy często przypisuje się ciężkie przewinienia ofiarom, a niewinność ocalonym. Rzeź powstańców galilejskich dokonana przez Piłata lub tragedię pod gruzami wieży Siloe łatwo się definiuje, że ci ludzie musieli ciężko zawinić,...
Uroczystość św. Józefa 2019

Uroczystość św. Józefa 2019

Sprawiedliwość Józefa polegała na stałym rozważaniu słowa Bożego i życiu nim na co dzień. Jego postawa jest więc bardzo bliska postawie Maryi. Ta duchowa łączność pozwala mu zrozumieć więcej niż jedynie więzy małżeńskie. Józef potrafi przezwyciężyć ludzkie trudności....
II Niedziela Wielkiego Postu 2019

II Niedziela Wielkiego Postu 2019

Czas wielkopostnego wpatrywania się w krzyż Jezusa zostaje rozpromieniony jasnością Jego Przemienienia. Na wysoką górę, wyższą niż Golgota, zostają zaproszeni wybrani uczniowie. Im, zmierzającym z Jezusem do Jerozolimy na święto Paschy, i nam, przygotowującym się do...
I Niedziela Wielkiego Postu 2019

I Niedziela Wielkiego Postu 2019

Wszystkie cytaty, którymi Jezus pokonuje pokusy szatana, pochodzą z Księgi Powtórzonego Prawa. To pokazuje, że był On poddany tym samym próbom i pokusom, które były udziałem ludu wybranego podczas wędrówki przez pustynię. Brak chleba, żądza władzy i wystawianie Boga...
Z obfitości serca mówią usta

Z obfitości serca mówią usta

Jezus jest moim nauczycielem. Przemawia do mnie w szkole miłości słowem prostym, które przekonująco apeluje do mojego życia, i czynem skutecznym, które daje mi poznać Jego moc. Mam w tej szkole zdobywać mądrość życia i postępować w miłości. A przez to samemu stawać...
Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Jaką postawę ma zająć chrześcijanin wobec zła, jakiego doświadcza? Nie może to być ani odpłacanie tym samym, ani ucieczka, która może być zdradą dobra. Postawa chrześcijanina wobec zła wypływa z przylgnięcia do Boga, od którego pochodzi samo dobro. Aby za radą św....
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Tyle razy”szczęśliwi” i tyle samo “biada”. Czy w ten sposób Jezus dzieli ludzkość na dwie przeciwstawne połowy? Absolutnie nie, bo ten podział dotyczy każdego z nas, on istnieje w naszym sercu. W każdym z nas jest nowy człowiek, który chce...
Wypłyń na głębię

Wypłyń na głębię

“Wypłyń na głębię” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Lęk przed spotkaniem z Bogiem z powodu grzechów był właściwy dla ludzi Starego Testamentu. Mojżesz, Izajasz, Ezechiel lękali się spotkania i rozmowy z Bogiem. Ich reakcją było...
Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie

“Ofiarowanie Pańskie” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Tylko całkowite posłuszeństwo wobec Bożej woli daje prawdziwą radość i pozwala doczekać się spełnienia nadziei. Maryja i Józef wypełniają nakaz Prawa, idąc razem do świątyni. Tam...
“Dziś spełniły się te słowa Pisma”

“Dziś spełniły się te słowa Pisma”

“Jezus naucza” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Łukasz jest prawdziwym historykiem – badaczem, który dotarł do naocznych świadków, sam wszystko starannie zbadał i opisał, aby jego dostojny adresat przekonał się o prawdziwości...
Cud w Kanie Galilejskiej

Cud w Kanie Galilejskiej

“Ślub w Kanie” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Wesele w Kanie ukazuje miłość Boga i zapowiada to, co dokona się w Wieczerniku i na Golgocie. Jezus objawi swoją chwałę, gdy nadejdzie Jego godzina. Wtedy poprzez przebicie włócznią...
Chrzest Chrystusa

Chrzest Chrystusa

“Chrzest Chrystusa” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Jordan, to niezwykła rzeka. Kręta, o zmiennym nurcie, znajduje ujście w najniżej położonym miejscu na świecie. To rzeka będąca świadkiem niezwykłych wydarzeń. Rozstąpiła się ona...
Adoracja Trzech Króli

Adoracja Trzech Króli

“Adoracja Trzech Króli” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Król Miłości nie narodzi się w niedostępnym pałacu, lecz w ubogim miejscu, które jest otwarte dla wszystkich – zarówno dla prostych pastuszków, jak i dla...
Dwunastoletni Jezus w świątyni

Dwunastoletni Jezus w świątyni

Syn Boży przyszedł na świat w rodzinie, która żyła tak jak wiele podobnych im rodzin, zachowując przepisy prawa religijnego. Jezus został przez nich ofiarowany w świątyni, a gdy miał dwanaście lat przybył z nimi do świątyni jerozolimskiej. Próbował tam uświadomić im,...
Śmierć dzieci w Betlejem

Śmierć dzieci w Betlejem

Przyjście Zbawiciela na ziemię otworzyło nowy rozdział w dziejach świata. Ludzkość została raz na zawsze wykupiona z niewoli grzechu, a Szatan został pokonany. Nienawiść Heroda doprowadziła do okrutnej śmierci niewinnych chłopców. Szatan próbował zabić nowo...
Ukamienowanie św. Szczepana 2018

Ukamienowanie św. Szczepana 2018

Męczeństwo św. Szczepana przezywane tuż po Bożym Narodzeniu przenosi naszą uwagę z betlejemskiej groty i śpiewu Aniołów na dramatyczne wydarzenie związane z ukamienowaniem pierwszego męczennika. Czy nie za szybkie jest to przejście? Liturgia chce nam dzisiaj...
Narodzenie Pańskie 2018

Narodzenie Pańskie 2018

Żadne inne wydarzenie z ziemskiego życia Jezusa nie jest tak bliskie naszemu zwyczajnemu ludzkiemu życiu jak Jego narodzenie. Narodziny Syna Bożego są dla ludzkości jak jasna gwiazda, która rozbłysła na ciemnym firmamencie nieba. Dla człowieka staje się ona punktem...
Pasterze w polu 2018

Pasterze w polu 2018

Już tak blisko wigilijny wieczór. To czas bardzo szczególny w ciągu całego roku. Jedni, zwłaszcza dzieci, rwą się, by jak najszybciej usiąść do stołu z najbliższymi, rozpakować prezenty, nacieszyć się kolędami i choinką. Inni boją się tego wieczoru, bo trudno będzie...
IV Niedziela Adwentu 2018

IV Niedziela Adwentu 2018

Maryja doświadczyła szczególnego wybrania ze strony Boga. Bycie Matką Syna Bożego to największy przywilej, jaki mógł otrzymać ktokolwiek na ziemi. Łaska ta nie wbiła Maryi w pychę. Pozostała Ona nadal dziewczyną z Nazaretu, gotową nieść pomoc swojej krewnej Elżbiecie....
III Niedziela Adwentu (Radości) 2018

III Niedziela Adwentu (Radości) 2018

Jan wzywał ludzi do nawrócenia i udzielał im chrztu pokuty. Miał on przygotować ludzkość na przyjście Syna Bożego. Zapytany przez ludzi, jak mają żyć, odpowiadał jednoznacznie: bądźcie uczciwi i okazujcie sobie wzajemnie miłość i szacunek. Chrzest Janowy nie był...
II Niedziela Adwentu 2018

II Niedziela Adwentu 2018

Jan Chrzciciel otrzymał od Boga określoną misję. Miał przygotować ludzi na przyjście Zbawiciela. Czynił to według nakazu Bożego, głosząc chrzest i wzywając do nawrócenia. Nasze życie jest częścią historii zbawienia. Mamy do wypełnienia określone zadanie, zlecone nam...
I Niedziela Adwentu 2018

I Niedziela Adwentu 2018

W dniu, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, aby sądzić ziemię, mają dziać się znaki na niebie i ziemi. Wielu ludzi ogarnie wtedy trwoga i będą mdleli ze strachu. Wyjątkiem będą chrześcijanie, którzy wyprostują się i podniosą głowy, aby przywitać Odkupiciela. Jezus...
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Jezus wyjaśnił Piłatowi, że Królestwo Boże jest inne od królestw i potęg tego świata. Tych dwóch rzeczywistości nie powinno się ze sobą zrównywać. Nie możemy służyć Bogu i mamonie w tym samym zakresie. Owszem, potrzebujemy dóbr materialnych w naszej ludzkiej...
Sąd Ostateczny 2018

Sąd Ostateczny 2018

Paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa w dniach ostatecznych, pozostaje dla nas zakrytą tajemnicą. Pierwsi chrześcijanie zastanawiali się często, kiedy to nastąpi. W czasach nam współczesnych wydaje się, że jesteśmy tak zaabsorbowani naszym tu i teraz, że nie...
Zejdź Mi z oczu szatanie 2018

Zejdź Mi z oczu szatanie 2018

Opowiedzenie się za Chrystusem nie jest życiowym konformizmem. Chrześcijanin będzie musiał wiele razy powiedzieć nie: wobec niesprawiedliwych, deptających godność człowieka praw, wobec nieuczciwości, wobec zachęty do zdrady i bałwochwalstwa. Piotr przestraszył się...
Ścięcie św. Jana Chrzciciela 2018

Ścięcie św. Jana Chrzciciela 2018

Życie św. Jana Chrzciciela było ściśle związane z Jezusem. Ich losy wzajemnie się przeplatały. Brzemienna Maryja odwiedziła Elżbietę, matkę Jana, gdy ta była w ciąży i potrzebowała pomocy. Jan, który na pustyni zapowiadał nadejście Mesjasza, udzielił chrztu Jezusowi....
Wesele w Kanie Galilejskiej 2018

Wesele w Kanie Galilejskiej 2018

To Maryja wyprosiła u Jezusa ten pierwszy cud, jaki dokonał się podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Dlatego Kościół już od pierwszych wieków czci Ją jako pośredniczkę łask. Modlimy się przez pośrednictwo Matki Bożej, przedstawiając Jezusowi nasze intencje....
Przemienienie Pańskie

Przemienienie Pańskie

Apostołowie byli na Górze Przemienienia świadkami szczególnego działania Boga. Stali się odtąd już innymi ludźmi. Człowiek, który w swoim życiu choć raz doświadczy wyraźnego działania Boga, nigdy już nie jest taki sam. Pozostaje wciąż grzeszny z natury, ale...
Cudowne rozmnożenie chleba

Cudowne rozmnożenie chleba

Syn Boży w cudowny sposób nakarmił wielką rzeszę ludzi pięcioma chlebami i dwiema rybami. Udowodnił w ten sposób swoje boskie pochodzenie. Cud ten ma jeden ważny dla nas wymiar. Pokazuje, że Bóg troszczy się o człowieka i nie pozostawia go na łaskę losu. Każdy z nas...
Wskrzeszenie córki Jaira

Wskrzeszenie córki Jaira

Jair z wiarą prosi Jezusa o uzdrowienie swojej córeczki. Kobieta cierpiąca na krwotok z taką samą wiarą dotyka płaszcza Syna Boże, w nadziei uzdrowienia ze swojej dolegliwości. My także możemy stanąć w tym samym szeregu osób potrzebujących i wyrazić przed Jezusem...
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego nadało nową jakość życiu pierwszej wspólnoty uczniów. Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa żyli oni w niepewności i lęku. Drzwi pomieszczenia, gdzie przebywali, były zamknięte z obawy przed otoczeniem. Jezus, który do nich przychodzi,...
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

Ci, którzy z odwagą i zaufaniem idą i głoszą Ewangelię, otrzymują Boże błogosławieństwo, Pan współdziała z nimi i wspomaga ich swoją łaską. Czasem w obliczu naszych osobistych słabości i grzechów możemy poczuć się niegodni, by być głosicielami Chrystusowego orędzia....
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Maryja jest wzorem zaufania Bogu. Jej “tak” na słowa anioła wcale nie było proste. Żadna kobieta do tej pory nie otrzymała przywileju, by zostać Matką Syna Bożego. I miało się to stać w tak niezwykły sposób: “Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię...
Pan Jezus ukazuje się Apostołom

Pan Jezus ukazuje się Apostołom

Zamknięte z obawy przed otoczeniem drzwi i niedowiarstwo Tomasza – tak wyglądała sytuacja pierwszej wspólnoty chrześcijan po zmartwychwstaniu Chrystusa. Wciąż jeszcze brakowało im wiary w to, że Jezus pokonał śmierć, i odwagi, aby o tym mówić. Musiał zstąpić na...
Jezus ukazuje się Marii Magdalenie

Jezus ukazuje się Marii Magdalenie

Dobra Nowina o życiu jest objawiona najpierw kobietom. Tak było podczas zwiastowania, gdy Maryja jako pierwsza dowiedziała się o tajemnicy wcielenia. Poszła Ona z pośpiechem, aby radosną wieść zanieść innym. Podobnie po zmartwychwstaniu – to kobieta jako...
Złożenie Pana Jezusa do grobu

Złożenie Pana Jezusa do grobu

Trudno cokolwiek powiedzieć w obliczu wielkopiątkowego dramatu. Nic nie jest w stanie wyrazić tego, co zaszło. Choć wydaje się nam, że wiemy, co się wtedy stało, to w rzeczywistości, wprawdzie świadomi faktów historycznych, nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć ani...
Jezus skazany na śmierć

Jezus skazany na śmierć

W opisie męki Jezusa Jan podkreśla Jego troskę o uczniów, aby odeszli bezpiecznie z Ogrójca. A z drugiej strony mamy bolesny opis zaparcia się Piotra. Jakby Jan chciał zwielokrotnić moc swego opowiadania, mówiąc: “Patrzcie, jak On nas kocha!”. Męka jest...
Pojmanie Jezusa

Pojmanie Jezusa

Zdrajcy udało się zarobić trzydzieści srebrników. Za tyle sprzedał swego Mistrza. A jaka jest nasza cena? Za ile wyrzekamy Jezusa? Co sprawia, że Go opuszczamy, aby ucieszyć się tym, za co Go wydaliśmy? Czy przynajmniej po jakimś czasie, wcześniej lub później, być...
Umycie nóg

Umycie nóg

Ostania Wieczerza to nie tylko uczta, na której spożywa się posiłek krzepiący ducha. Jest to także wieczerza, podczas której Jezus uczy swoich uczniów postawy służby. Jesteśmy jako chrześcijanie wezwani do “umywania nóg jedni drugim”. Służba bliźniemu...
Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Niedziela Palmowa rozpoczyna wielki Tydzień. Będzie on obfitował w niezwykłe wydarzenia. Nie jest to jednak czas wspomnień i historycznych obchodów wydarzeń z przeszłości. Jezus jest żywy i działa w swoim Kościele, który my tworzymy. Jego doświadczenia stają się...
Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Warunkiem spotkania Jezusa we własnym życiu jest otwartość na to, co daje na Bóg. Ta otwartość przychodzi wówczas, gdy nie myślimy tylko o sobie i swoich potrzebach, ale służymy Bogu, otwierając się jednocześnie na potrzeby bliźnich. Symeon uchodził za człowieka...
Nawrócenie Szawła

Nawrócenie Szawła

Tylko raz w roku, właśnie dziś, Kościół świętuje czyjeś nawrócenie. Chodzi o Szawła z Tarsu, gorliwego prześladowcę chrześcijan, który jadać do Damaszku, u bram miasta spotkał Jezusa. W tym spotkaniu było tyle gwałtowności, że przyszły Apostoł Narodów, olśniony...
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Każdy chrześcijanin otrzymuje od Jezusa zaproszenie do pójścia za Nim. Wyraża się ono na różne sposoby, w zależności od osobistego powołania. Ktoś zostaje zaproszony do kapłaństwa, ktoś inny realizuje swoją życiową drogę w małżeństwie lu w życiu samotnym. Jedno jest...
Powołanie pierwszych uczniów

Powołanie pierwszych uczniów

Gdy ktoś zaprasza cię do swojego domu, oznacz to, że darzy cię zaufaniem. Nie jesteś dla niego anonimowym przechodniem, ale kimś, komu warto poświęcić czas i uwagę. Gdy poznajesz imię drugiego człowieka, to ten ktoś przestaje być dla ciebie anonimowym przechodniem,...
Chrzest Jezusa

Chrzest Jezusa

Zesłanie Ducha Świętego na Jezusa podczas Jego chrztu miało potwierdzić, że jest On Synem Bożym. Było to potwierdzenie zewnętrzne, na potrzeby obecnych tam osób, gdyż Jezus i tak był już od dnia swoich narodzin pełen Ducha Świętego. Takie zewnętrzne znaki były...
Pokłon Mędrców ze Wschodu

Pokłon Mędrców ze Wschodu

Wizyta trzech mędrców ze Wchodu (zwanych w naszej tradycji trzema królami) przypomina bardzo ważną prawdę. Aby dotrzeć do Boga, potrzebna jest nam pokora. Ci trzej mężczyźni byli ludźmi wykształconymi i majętnymi. Nie brakowało im zapewne “tego, co...
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Jan Paweł II RODZINA WSPÓLNOTĄ ŻYCIA I MIŁOŚCI Drodzy bracia w Chrystusie, Zawsze i niestrudzenie będziemy przypominali, że rodzina jest wspólnotą miłości. Miłość małżeńska jednoczy małżonków, jest źródłem nowego życia, jest odbiciem miłości Bożej, zaś wedle słów...
IV Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

IV Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

Maryja pocznie i porodzi Syna Drodzy Bracia i Siostry! W czwartą i ostatnią niedzielę Adwentu, w tym roku liturgia przedstawia opowieść o ogłoszeniu przedstawionym Maryi przez Anioła. Kontemplując niesamowitą ikonę Najświętszej Maryi Panny w chwili, gdy otrzymuje...
III Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

III Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

Radujcie się, bo Bóg jest blisko Drodzy Bracia i Siostry! Teksty liturgiczne z tego okresu Adwentu ponawiają wezwanie, abyśmy żyli w oczekiwaniu Jezusa i czekali na Jego przyjście, abyśmy byli otwarci i gotowi na spotkanie z Nim. Czujna czujność, do...
II Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

II Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu Drodzy Bracia i Siostry! Ta niedziela wyznacza drugi etap Adwentu. Ten okres roku liturgicznego przybliża dwie postacie, które odegrały znaczącą rolę w przygotowaniach do historycznego przyjścia Pana Jezusa:...
I Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

I Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

Adwentowa modlitwa do Boga Ojca Drodzy bracia i siostry! Rozpoczynamy dzisiaj w Kościele nowy rok liturgiczny: będzie to nowa wędrówka wiary, którą należy przeżywać razem w chrześcijańskich wspólnotach. Winna być ona również — jak zawsze — odbywana w obrębie dziejów...
Najświętsza Trójca

Najświętsza Trójca

Dzisiejszej niedzieli pochylamy się nad jedną z największych tajemnic naszej wiary – Bóg jedyny w Trójcy Osób. Tajemnicę tę objawił nam Jezus. W bogu wszystko jest miłością i darem! Ojciec umiłował świat i dał nam Syna. Syn umiłował nas i dał nam samego siebie....
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty towarzyszył życiu i misji Jezusa od wcielenia aż do wniebowstąpienia. Tak samo towarzyszy życiu każdego z nas od momentu Chrztu Świętego aż do śmierci. Duch daje nam życie Boże, wypełnia serca nasze miłością Boga samego, wskrzesza nas ze śmierci, czyli z...
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

Jezus żegnał się ze swoimi w Galilei, tam gdzie żyli, gdzie spotykali Go po raz pierwszy, gdzie ich powołał. Galilea to symbol codzienności. Jezus pragnie, abyśmy odkrywali i rozpoznawali Jego obecność, działanie, błogosławieństwo w naszych sprawach dnia codziennego....
V Niedziela Wielkanocna

V Niedziela Wielkanocna

To, co najbardziej niepokoi i trwoży serce człowieka, to tajemnica śmierci i tego, co będzie po niej. Jezus ukazuje śmierć zupełnie inaczej, niż my ją często postrzegamy. Jest to chwila, w której On przyjdzie po każdego z nas i zaprowadzi do domu Ojca, bo tam czeka...
Dobry Pasterz

Dobry Pasterz

Ilu już pasterzy, wodzów, autorytetów widziała historia ludzkości. Większość z nich wybierała drogi na skróty, drogi łatwej popularności, szybkiego sukcesu, chwilowych zwycięstw. Byli też i tacy, którzy zapisali się chwalebnie na kartach historii jako zdolni do...
Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Ostanie słowa wypowiadane przez umierającego człowieka mają ogromną wartość. Urastają do rangi ostatniej woli, do duchowego testamentu. Jezus do ostatniego tchnienia myślał o innych, o tych, których kochał najbardziej, o każdym z nas! Pod krzyżem stał Jego umiłowany...
III Niedziela Wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna

Jezus jest i słucha, jest i pyta. Nie tylko przemierza z uczniami jakiś odcinek drogi. Przez swoje pytania przemierza wraz z nimi drogę wewnętrzną do prawdy ich serc, która wiedzie przez lek, zawód, smutek, zagubienie przeżywane wobec Jego męki i śmierci. Dojście do...
II Niedziela Wielkanocna

II Niedziela Wielkanocna

Jedynie miłosierdzie jest tak subtelne, aby wejść przez zamknięte drzwi i wprowadzić pokój i radość, nie przerażając, nie zniewalając, nic nie narzucając. Kiedy przyjmuję Miłosiernego w wieczerniku mojego serca, kiedy rozpoznaję Go, raduję się Jego obecnością,...
Niedziela Palmowa z Benedyktem XVI

Niedziela Palmowa z Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry, droga młodzieży! Wciąż na nowo, co roku, wzrusza nas w Niedzielę Palmową wstępowanie wraz z Jezusem na górę, ku sanktuarium, towarzyszenie Mu w drodze na szczyt. W tym dniu, na całym obliczu ziemi i na przestrzeni wieków, młodzi i ludzie w...
V Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

V Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

Śmierć ciała jest snem, a Bóg może nas obudzić Drodzy bracia i siostry! Na naszym wielkopostnym szlaku dotarliśmy do V Niedzieli, którą wyróżnia czytana dziś Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza (J 11, 1-45). Jest to ostatni wielki «znak» Jezusa, po którym najwyżsi...
IV Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

IV Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

Uzdrowienie jest nowym stworzeniem Drodzy bracia i siostry! W niedziele Wielkiego Postu liturgia — posługując się fragmentami z Ewangelii św. Jana — prowadzi nas prawdziwym szlakiem chrzcielnym. W zeszłą niedzielę Jezus obiecał Samarytance dar «wody żywej»; dziś,...
III Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

III Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

Bóg jest spragniony naszej wiary i naszej miłości Drodzy bracia i siostry! W liturgii III Niedzieli Wielkiego Postu w tym roku czytamy jeden z najpiękniejszych i najgłębszych fragmentów Biblii: dialog Jezusa i Samarytanki (por. J 4, 5-42). Św. Augustyn, którego postać...
II Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

II Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

Przemienieni w nadziei Drodzy bracia i siostry! Dziś, w II Niedzielę Wielkiego Postu, na kolejnym etapie drogi pokutnej, liturgia, w której w zeszłą niedzielę czytaliśmy Ewangelię o kuszeniu Jezusa na pustyni, zachęca nas do refleksji nad nadzwyczajnym wydarzeniem,...
I Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

I Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

Najcięższą niewolą jest grzech Drodzy bracia i siostry! Dzisiaj mamy Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu — czterdziestodniowego okresu liturgicznego, który jest w Kościele duchową wędrówką, przygotowującą do Wielkanocy. W istocie ma to być pójście za Jezusem, który...
Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie

A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował...
Kazanie na Górze

Kazanie na Górze

W Błogosławieństwach widzi się nierzadko nowotestamentalne przeciwstawienie Dekalogu, to znaczy wyższą etykę chrześcijan w porównaniu z przykazaniami Starego Testamentu. Takie podejście jest zupełnym wypaczeniem sensu tych słów Jezusa. Obowiązek zachowywania Dekalogu...
Powołanie Apostołów

Powołanie Apostołów

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili...
Ucieczka do Egiptu

Ucieczka do Egiptu

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do...
Pokłon Trzech Króli

Pokłon Trzech Króli

  „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon.” (Mt 2, 11) W zdaniu tym uderza fakt nieobecności Józefa, z perspektywy którego Mateusz napisał są opowieść o dzieciństwie. Podczas adoracji przy Jezusie spotykamy...
Maesta – Maryja tronująca

Maesta – Maryja tronująca

  Niech Maryja kieruje naszymi krokami w nowym roku Tytuł «Boża Rodzicielka», tak ściśle związany ze świętami Bożego Narodzenia, jest zatem podstawowym tytułem, którym wspólnota wierzących od zawsze, moglibyśmy powiedzieć, czci Najświętszą Maryję Pannę. Dobrze...
Rzeź niewiniątek

Rzeź niewiniątek

W 7 roku przed Chrystusem Herod kazał zgładzić swych synów Aleksnadra i Arystobula, ponieważ przeczuwał, że zagrażają jego własnej władzy. W 4 roku przed Chrystusem z tego samego powodu pozbawił życia także syna Antypatra. Jedyną kategorią kierującą jego myśleniem...
Narodzenie Pańskie

Narodzenie Pańskie

„Kiedy tam [w Betlejem] przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk 2, 6)  Zacznijmy nasze rozważania od ostatnich słów cytatu:...
Czuwający pasterze

Czuwający pasterze

„W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła” (Łk 2, 8).  Pierwszymi świadkami tego wielkiego wydarzenia są czuwający pasterze. Wiele zastanawiano...
IV Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

IV Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

Św. Józef spogląda z odwagą i ufnością w przyszłość Drodzy bracia i siostry! W tę czwartą niedzielę Adwentu Ewangelia św. Mateusza opowiada, jak było z narodzeniem Jezusa, z punktu widzenia św. Józefa. Był on przyobiecanym mężem Maryi, która, «wpierw nim zamieszkali...
III Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

III Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze Drodzy bracia i siostry! W tę trzecią niedzielę Adwentu czytamy podczas liturgii fragment Listu św. Jakuba, który rozpoczyna się takim oto wezwaniem: «Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana» (Jk 5, 7). Wydaje...
II Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

II Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

Słuchanie Boga na pustyni świata Drodzy bracia i siostry! Ewangelia drugiej niedzieli Adwentu (Mt 3, 1-12) ukazuje nam postać św. Jana Chrzciciela, który zgodnie ze znanym proroctwem Izajasza (por. 40, 3), wyszedł na Pustynię Judzką, gdzie pouczał i wzywał lud do...
I Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

I Niedziela Adwentu z Benedyktem XVI

Człowieka poznaje się po jego oczekiwaniu Drodzy bracia i siostry! Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół rozpoczyna nowy rok liturgiczny, nową drogę wiary, która z jednej strony upamiętnia historię Jezusa Chrystusa, z drugiej zaś otwiera się na jej ostateczne...
“Ptaki powietrzne mają gniazda …”

“Ptaki powietrzne mają gniazda …”

Gościnność jest cechą większości ludów Wschodu, dlatego reakcja uczniów jest w pewnym sensie zrozumiała. Oni chcą zniszczyć grzeszników wraz z ich grzechem. ale Jezus przynosi inną odpowiedź na grzech. Jest nim powołanie do wspólnoty uczniów, gdzie każdy jest...
Przenajświętsza Trójca

Przenajświętsza Trójca

Chrześcijanin to człowiek, który pozwala prowadzić się Duchowi Świętemu. Bez pokory i ufności nie jest to możliwe, bowiem nasza natura chce dominować, wiedzieć z góry, nie znosi nieprzewidzianych wydarzeń, lubi wszystko dobrze zaplanować. Wiara natomiast domaga się od...
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom dar pokoju i posyła ich, aby mocą Ducha Świętego odpuszczali grzechy. Relacja pomiędzy tchnieniem Ducha Świętego i władzą przebaczania jest bezdyskusyjna. Dlatego postawmy sobie pytanie: Czy Duch, o którym wiemy, że jest...
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie nie jest odejściem Chrystusa z tego świata, ale w swej istocie ukazuje, że Jezus zostaje z nami. Jest zawsze tam, gdzie jest głoszone wezwanie do nawrócenia, gdzie obwieszczane jest odpuszczenie grzechów. Każdy z nas jest zaproszony do uczestnictwa w...
Niedziela Palmowa ze św. Faustyną

Niedziela Palmowa ze św. Faustyną

Niedziela Palmowa. W tę niedzielę przeżywałam w szczególny sposób uczucia najsłodszego Serca Jezusowego; duch mój był tam, gdzie był Jezus. Widziałam Pana Jezusa siedzącego na oślątku i uczniów, i wielkie rzesze, które szły razem z Panem Jezusem rozradowane, z...
V Niedziela Wielkiego Postu ze św. Faustyną

V Niedziela Wielkiego Postu ze św. Faustyną

Jezu, Prawdo wiekuista, Żywocie nasz, błagam i żebrzę miłosierdzia Twego dla biednych grzeszników. Najsłodsze Serce Pana mojego, pełne litości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O Serce Najświętsze, źródło miłosierdzia, z którego...
IV Niedziela Wielkiego Postu ze św. Faustyną

IV Niedziela Wielkiego Postu ze św. Faustyną

Napisz: Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam...
III Niedziela Wielkiego Postu ze św. Faustyną

III Niedziela Wielkiego Postu ze św. Faustyną

Dziś rano, kiedy odprawiłam swoje ćwiczenia duchowne, zaraz wzięłam się do roboty szydełkiem. Czułam cicho w sercu swoim – czułam, że Jezus odpoczywa w nim; ta głęboka, a słodka świadomość obecności Bożej pobudziła mnie do tego, że rzekłam do Pana: O Trójco...
II Niedziela Wielkiego Postu ze św. Faustyną

II Niedziela Wielkiego Postu ze św. Faustyną

1931 rok, 22 lutego 47       Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubrane­go w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony,...
I Niedziela Wielkiego Postu ze św. Faustyną

I Niedziela Wielkiego Postu ze św. Faustyną

“Na początku Postu prosiłam swego spowiednika o umartwienie na ten okres Postu i otrzymałam takie, abym nie ujmowała sobie pokarmów, ale kiedy będę spożywać – mam rozważać, jak Pan Jezus przyjął na krzyżu ocet z żółcią: to będzie jako umartwienie. Nie...
Chrystus z Apostołami

Chrystus z Apostołami

Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. (Łk 5, 11) W obliczu radykalizmu Ewangelii wielokrotnie można usłyszeć opinię o woli bycia “zwyczajnym” chrześcijaninem. Piotr podobnie, nie czuje się predysponowany do czegoś...
Chrystus nauczający

Chrystus nauczający

“I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie».” (Łk 4, 24) Niedzielna Msza św., codzienna modlitwa, respektowanie przykazań, spowiedź, prośba o przebaczenie to proste akty wiary, które dobrze znamy, ale gdy...
Chrystus naucza w synagodze w Nazarecie

Chrystus naucza w synagodze w Nazarecie

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. ( Łk, 14, 21) Świat, na który patrzymy przez okienko telewizora lub o którym czytamy w...
Cud w Kanie Galilejskiej

Cud w Kanie Galilejskiej

“Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. (J 2, 5) Jan Ewangelista powtarza w swoich listach, że “Bóg jest miłością”. A skoro tak, to Jego relacja do człowieka nie może się dokonywać inaczej, jak tylko w miłości....
Chrzest Pański

Chrzest Pański

    Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”....
Pokłon trzech Króli

Pokłon trzech Króli

  Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (Mt 2,11) Wizyta trzech mędrców ze Wschodu (zwanych w naszej tradycji trzema królami) przypomina...
II Niedziela po Bożym Narodzeniu

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

  Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości,  (J 1, 6-7) Jakże urzekająca jest pokorna miłość Boga! Ten, który stworzył wszystko mocąswego słowa, zapragnął być blisko człowieka. I aby...
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 01.01.2016r.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 01.01.2016r.

Łatwo może nam umknąć istotna różnica w postawach tych, którzy słuchają pasterzy. Wszyscy “dziwili się”, a Maryja “zachowywała i rozważała”. Święty Łukasz podkreśla, iż spotkanie z Nowonarodzonym stało się źródłem radości i uwielbienia Boga,...
Narodzenie Pańskie ze św. Janem Pawłem II – 25.12.2015r.

Narodzenie Pańskie ze św. Janem Pawłem II – 25.12.2015r.

1. «Puer natus est nobis, et Filius datus est nobis — Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany» (Iz 9, 5). Przeżywamy dziś na nowo tajemnicę Bożego Narodzenia: również dla ludzi naszego czasu rodzi się to Dziecię, niosące światu zbawienie, a wszystkim ludziom...
XXXIII Niedziela Zwykła – 15.11.2015r.

XXXIII Niedziela Zwykła – 15.11.2015r.

W tę przedostatnią niedzielę roku liturgicznego jest czytana, w redakcji św. Marka, część nauczania Jezusa o czasach ostatecznych, z użyciem terminu “eschatologiczny” (por. Mk 13, 24-32). Wypowiedź tę powtarzają, z pewnymi różnicami, także Mateusz i Łukasz...
XII Niedziela Zwykła ze św. Janem Pawłem II – 21.06.2015r.

XII Niedziela Zwykła ze św. Janem Pawłem II – 21.06.2015r.

Ewangelie ukazują różnorodność cudów – znaków, które potwierdzają, że moc Boga działająca w Jezusie Chrystusie wychodzi poza świat ludzki i objawia się również jako władza nad siłami przyrody. Znamienna jest tu scena burzy na jeziorze: Naraz zerwał się gwałtowny...
Niedziela Palmowa ze św. Janem Pawłem II – 29.03.2015r.

Niedziela Palmowa ze św. Janem Pawłem II – 29.03.2015r.

1. «Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie» (Łk 19, 38). Niedziela Palmowa przypomina nam moment przyjścia Chrystusa do Jerozolimy przed świętem Paschy. Ewangelia ukazuje Go nam, gdy wjeżdża do Jerozolimy otoczony przez rozradowane rzesze. Rzec można, że mesjańskie...
VI Niedziela Zwykła – 15.02.2015r.

VI Niedziela Zwykła – 15.02.2015r.

Księga Kapłańska zawiera szczegółowe normy odnoszące się do trądu. Jak się okazuje z tekstu, chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie innych przed niebezpieczeństwem zagrożenia: Jego mieszkanie będzie poza obozem (Kpł 13, 46). Jednakże te surowe zakazy zostały...
V Niedziela Zwykła – 08.02.2015r.

V Niedziela Zwykła – 08.02.2015r.

Adhortacja apostolska Paweł VI Evangelii nuntiandi przypomina, że pierwszym głosicielem Ewangelii jest sam Chrystus. Popatrzmy w świetle tej perykopy ewangelicznej, jak się przedstawia pewien dzień (i pewna noc) ewangelizacyjnej działalności Chrystusa. Znajdujemy się...
Święto Ofiarowania Pańskiego – 02.02.2015r.

Święto Ofiarowania Pańskiego – 02.02.2015r.

 “Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.”  ( Hbr 2, 17). Słowa te, zaczerpnięte z Listu do Hebrajczyków wyrażają również przesłanie...
IV Niedziela Zwykła – 01.02.2015r.

IV Niedziela Zwykła – 01.02.2015r.

Na podstawie tego dnia, który upłynął w Kafarnaum, można stwierdzić, streszczając, że ewangelizacja prowadzona przez samego Chrystusa polega na nauczaniu o królestwie Bożym i na służbie cierpiącym. Jezus czynił znaki, a wszystkie one składały się na całość jednego...
II Niedziela Zwykła – 18.01.2015r.

II Niedziela Zwykła – 18.01.2015r.

1. “Pokój zostawiam wam”. Te słowa Jezusa z Ewangelii Jana (J 14, 27) są tematem dorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który rozpoczyna się dzisiaj. Znamienne jest, że temat ten został zaproponowany przez Kościoły Bliskiego Wschodu, gdzie...
Święto Chrztu Pańskiego – 11.01.2015r.

Święto Chrztu Pańskiego – 11.01.2015r.

Drodzy Bracia i Siostry, 1. Dzisiaj, okres Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego kończy się Świętem Chrztu Pańskiego w rzece Jordan. Ewangelie zgodnie potwierdzają, że kiedy Jezus wyszedł z wody, Duch Święty spoczął na nim w postaci gołębicy, a głos Ojca...
II Niedziela po Bożym Narodzeniu – 04.01.2015r.

II Niedziela po Bożym Narodzeniu – 04.01.2015r.

1. Na pierwszą niedzielę nowego roku, drugą po Narodzeniu, po raz kolejny liturgia proponuje nam do medytacji cudowny fragment z Prologu Ewangelii Janowej. “Na początku”, pisał, “było Słowo … ” (J 1, 1). Greckie słowo to...
Boże Narodzenie – 2014

Boże Narodzenie – 2014

1. „Adoro Te devote, latens Deitas“. („Uwielbiam Cię pokornie, Bóstwo utajone”.) Tej Nocy rozbrzmiewają w moim sercu pierwsze słowa słynnego hymnu eucharystycznego, który towarzyszy mi każdego dnia w tym roku szczególnie poświęconym Eucharystii. W Synu Dziewicy,...
I Niedziela Adwentu ze św. Janem Pawłem II – 30.11.2014r.

I Niedziela Adwentu ze św. Janem Pawłem II – 30.11.2014r.

  Drodzy Bracia i Siostry! 1. W dzisiejszą pierwszą niedzielę Adwentu otwiera się nowy rok liturgiczny, a dokładniej, zaczynają się przygotowania do Bożego Narodzenia. Cały Kościół pielgrzymujący na świecie, wraca w duchu wobec oczekiwanego Mesjasza. Bóg jest...
Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Izrael miał jedną świątynię w Jerozolimie. Miała ona być znakiem obecności jedynego Boga. Ale nawet mając jedną świątynię, lud dopuszcza się składania hołdu obcym bożkom, tworząc w niej kult, który Bogu się nie podoba. Dlatego po znaku godów, kiedy Bóg poślubia na...
Przypowieść o robotnikach w winnicy

Przypowieść o robotnikach w winnicy

EWANGELIA (Mt 20,1–16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za...
Uroczystość Najświętszej Trójcy – 15.06.2014r.

Uroczystość Najświętszej Trójcy – 15.06.2014r.

Dzisiejszej niedzieli pochylamy się nad jedną z największych tajemnic naszej wiary – Bóg jedyny w Trójcy Osób. Tajemnicę tę objawił nam Jezus. W Bogu wszystko jest miłością i darem! Ojciec umiłował świat i dał nam Syna. Syn umiłował nas i dał nam samego siebie. Ojciec...
Święto Ofiarowania Pańskiego – 02.02.2014r.

Święto Ofiarowania Pańskiego – 02.02.2014r.

EWANGELIA (Łk 2,22-32) Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli...
Niedziela Chrztu Pańskiego – 12.01.2014r.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 12.01.2014r.

„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Mt  3,  17 Jezus jest zawsze tym, który czyni pierwszy krok. Przychodzi do Jana i prosi o chrzest. Zaskakuje go do tego stopnia, że chrzciciel wzbrania się uczynić to, o co Jezus go prosi. Także i ja...
XXXIII Niedziela Zwykła – 17.11.2013r.

XXXIII Niedziela Zwykła – 17.11.2013r.

“A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwościi uzdrowienie w jego promieniach.” Ml  3, 20   Literatura i film pełne są wizji końca świata. Jednym z czynników popychających ludzi ku sektom są przepowiednie o kataklizmach i zapewnienia, że...
XXXII Niedziela Zwykła – 10.11.2013r.

XXXII Niedziela Zwykła – 10.11.2013r.

Nie tylko saduceusze wymyślają intelektualne lub prawne pułapki, aby nie być zobowiązanym do przestrzegania Bożych przykazań. Podobnie podchwytliwe pytania czy przemyślne oskarżenia także dziś padają pod adresem Boga. Problem etyki małżeńskiej, szacunku dla życia,...
Przemienienie Pańskie

Transfiguration of the Lord

The experience of the apostles on the Mount of the Transfiguration strengthened their faith, even if at first they felt surprised and the events were beyond their understanding. Well, God sometimes reveals Himself in special ways: through events we’ve lived,...
I Niedziela Wielkiego Postu 2019

Tempting Jesus in the desert

All the quotes that Jesus uses to overcome Satan’s temptations are from the book of Deuteronomy. This shows that He was subjected to the same tests and temptations that faced the Chosen People on their way through the desert. Lack of bread, lust for power, and...