Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Święto Bożego Miłosierdzia

Święto Bożego Miłosierdzia

Cudowny obraz Jezusa Miłosiernego w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Jezus pouczał Siostrę Faustynę – a przez nią i nas – by Jego mękę rozważała w taki sposób, jakby ona była wyłącznie dla niej podjęta (por. Dz. 1761). Tłumaczył: Jedna godzina...
Zmartwychwstanie Pańskie 2024

Zmartwychwstanie Pańskie 2024

Zmartwychwstanie Pańskie, obraz Michele Ridolfiego, katedra św. Marcina, Lukka, Włochy  Nawet ludzie będący blisko Jezusa zapomnieli o Jego słowach, w których zapowiadał swoje zmartwychwstanie. Maria Magdalena przybyła do grobu z konkretnym zamiarem. Kiedy...
Wielki Piątek 2024

Wielki Piątek 2024

  Fragment fresku w Bazylice – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Dziś, Panie, patrzymy na Twoje ogromne cierpienie. Nie skarżysz się. Dźwigasz krzyż, krzyż naszych grzechów i patrzysz na nas z miłością. Gwoździe przebijają Twoje dłonie i sypy...
Wielki Czwartek 2024

Wielki Czwartek 2024

Fragment Ikonostasu w Bazylice – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach  Jezus umywa nogi swoim uczniom, bo mają na sobie brudy tego świata. Usługuje im, bo ich kocha. Kiedy Piotr nie zgadza się na to, Jezus z cierpliwością tłumaczy, dlaczego to...
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 2024

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 2024

Święta Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku bardzo często przywołuje słowa Jezusa o tym, jak ważne jest zanurzenie własnego życia w Jego męce. Wobec problemów, ludzkich bólów to właśnie wejście w tajemnicę męki Jezusa niesie ukojenie i ulgę. Wielu mistyków i świętych...
V Niedziela Wielkiego Postu 2024

V Niedziela Wielkiego Postu 2024

“Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon”. Jezus przyszedł, aby zasiać w ludzkości ziarna życia Bożego. Wymaga to wielkiego radykalizmu, bo ekonomia Boga jest inna: aby żyć, trzeba...
IV Niedziela Wielkiego Postu 2024

IV Niedziela Wielkiego Postu 2024

Wielki Post jest czasem, w którym uświadamiamy sobie, że Bóg nas miłuje, że daje nam najcenniejszy dar – swojego Syna, abyśmy mieli życie. Bóg pragnie, abyśmy mocno wierzyli w tę prawdę, żeby nikt z nas nie zginął. Biedny jest człowiek, który nie wierzy i...
III Niedziela Wielkiego Postu 2024

III Niedziela Wielkiego Postu 2024

Świątynia oznacza miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Powinna być wolna od wszelkich ludzkich interesów. Jezus wskazuje w ten sposób, jak ważna jest czystość wiary. Tymczasem dramatem współczesnego człowieka jest to, że bardzo często czyni targowiskiem własne serce...
II Niedziela Wielkiego Postu 2024

II Niedziela Wielkiego Postu 2024

Na górze Tabor podczas przemienienia światło pokazuje uczniom, kim naprawdę jest Jezus. To ma być umocnienie dla uczniów przed “zgorszeniem krzyża”. Wszystko to, co ujrzeli, nie może być jednak przedmiotem jakichś spekulacji czy plotek. Dopiero śmierć i...
IV Rocznica Nawiedzenia Matki Bożej

IV Rocznica Nawiedzenia Matki Bożej

    Zapraszamy do pamiątkowych galerii:  Nawiedzenie Matki Bożej – 04.02.1978 Dekoracje na Nawiedzenie Matki Bożej – 22.02.2020 Powitanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – 28.02.2020 Pasterka Maryjna – 29.02.2020 Nawiedzenie Matki...
I Niedziela Wielkiego Postu 2024

I Niedziela Wielkiego Postu 2024

“Nawracajcie się” – to wezwanie odnosi się do całego człowieka. Dotyka jego mentalności i działania. Nawrócenie to przede wszystkim odpowiedź na wezwanie Boga, to zmiana swego życia oraz słuchanie Pana, bo On najlepiej wie, co dla nas jest najlepsze...
Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

“Ofiarowanie Jezusa w świątyni” – rycina ze średniowiecznego Mszału, Siena, Włochy  Nasze życie łączy się z Chrystusem, który jest naszym światłem, znakiem sprzeciwu wobec zła. Dzięki temu nie kroczymy w ciemności grzechów. Bóg pragnie być...
Chrzest Pański 2024

Chrzest Pański 2024

“Chrzest Pański” – mozaika polichromowa, fasada Katedry Duomo w Orvieto, Włochy  Pierwszą z ustanowionych przez św. Jana Pawła II różańcowych tajemnic światła, poświęconych działalności publicznej Jezusa, jest tajemnica chrztu Jezusa w...
Pokłon mędrców ze Wschodu 2024

Pokłon mędrców ze Wschodu 2024

Przyjęcie objawienia Bożego od każdego z nas wymaga jakiegoś zaangażowania, odwagi, zostawienia własnej stabilizacji i troski o prywatne sprawy. Mędrcy ze wschodu jako przedstawiciele świata pogańskiego idą odnaleźć Mesjasza. Wyruszają w drogę ku wierze. Mimo wielu...
Święta Boża Rodzicielka Maryja 2024

Święta Boża Rodzicielka Maryja 2024

“Madonna z Dzieciątkiem” – Certosa di Pavia (klasztor) – Włochy Serce każdej matki może bardzo wiele powiedzieć o życiu dziecka. Jest skarbnicą wielu tajemnic, zapisem wszystkich chwil z jego życia, zarówno tych pięknych, przepełnionych radością, jak i...
Uroczystość Bożego Narodzenia 2023

Uroczystość Bożego Narodzenia 2023

Bóg nie ogłasza radości z narodzin swojego Syna w Jerozolimie ani w świątyni. Pomija elity społeczne i religijne tego świata, a idzie z Dobrą Nowiną do najuboższych, pogardzanych. Pasterze byli wtedy traktowani jak ludzie trzeciej kategorii, nieczyści i grzeszni. I...
IV Niedziela Adwentu 2023

IV Niedziela Adwentu 2023

Słowa powitania skierowane do Maryi przez anioła powinny się stać i naszym udziałem. Jej “tak” jest bowiem początkiem zbawienia nas samych. To dzięki niemu odwieczny, nieskończony Bóg wkracza w historię. To już dzisiejszej nocy zaśpiewamy staropolską...
III Niedziela Adwentu 2023

III Niedziela Adwentu 2023

Jak ważne jest zrozumieć, kim jest świadek. On jedynie przekazuje to, co sam otrzymał. Podobnie jak Jan. On nie jest Światłością, lecz osobiście spotkał Światłość świata – Chrystusa i ma o Nim mówić i ukazywać Go własnym życiem. Świadek to człowiek wybrany i...
II Niedziela Adwentu 2023

II Niedziela Adwentu 2023

Jan przygotowuje drogę Jezusowi. Jest głosem Słowa. Jan zanurza w wodzie, podczas gdy Jezus zanurza w miłości Ducha Świętego. Jan, stając się drogą dla Jezusa, zaprasza innych: “Przygotujcie drogę Pana!”. Autentyzmem jego życia z Bogiem pociągnął wielu do...
I Niedziela Adwentu 2023

I Niedziela Adwentu 2023

Jezus odszedł do Ojca, a swój dom, czyli Kościół, pozostawił naszej trosce. Pan powierzył nam “staranie o wszystko”, a obdarzając życiem, powołaniem i misją, “każdemu wyznaczył zajęcie”. Do nas należy uważność i czuwanie oraz ciągła gotowość...
Przyjdź Królestwo Twoje

Przyjdź Królestwo Twoje

Niech Jezus króluje w nas  Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, czyli do tych, którzy budują z nim bliską więź przyjaźni. Aż cztery razy powtarza to, czego oczekuje i co zostało lub nie ofiarowane Mu w drugim człowieku. Zanim jednak skieruje do nas zachętę do...
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 2023

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 2023

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, witraż, katedra w Mediolanie, Włochy Zwieńczeniem pięknego życia jest niebo. Całe życie Maryi było dla Boga, dla Jezusa, więc wszystko prowadziło Ją ku niebu. Owocem życia Maryi jest Jezus, którego przyjęła jako najwspanialszy...
Przemienienie Pańskie 2023

Przemienienie Pańskie 2023

Jezus przemienia się wobec trzech wybranych apostołów, ukazując im blask swojego Bóstwa. Ojciec zaś potwierdza tożsamość Jezusa i zaprasza uczniów, aby Go słuchali. Apostołom jest tak dobrze przy Jezusie, że chcą zatrzymać tę chwilę. Piotr deklaruje, że postawi dla...
Apostołowie Kościoła

Apostołowie Kościoła

Dwóch wielkich apostołów Kościoła – Piotr i Paweł. Niewiele mieli wspólnego ze sobą za życia, lecz połączyła ich męczeńska śmierć i stali się kolumnami wspierającymi Kościół, nie tylko ten pierwotny. Piotr, prosty rybak z Galilei, emocjonalny, zmienny, zadufany...
Najświętszej Trójcy 2023

Najświętszej Trójcy 2023

Dziś świętujemy największą tajemnicę naszej wiary. Bóg jest jeden w Trzech Osobach. Bóg tak umiłował świat, że zechciał nam objawić tajemnicę swojego wewnętrznego życia. Syn ukazał nam Ojca i razem posyłają do nas Ducha Świętego. Niech towarzyszą nam dziś słowa, które...
Zesłanie Ducha Świętego 2023

Zesłanie Ducha Świętego 2023

Największy dar Zmartwychwstałego dla wierzących, to Duch Święty. To On zrodził Kościół pod krzyżem i w Wieczerniku. To On przemienił zalęknionych i wycofanych apostołów w odważnych i niezłomnych głosicieli Ewangelii i świadków gotowych zapłacić życiem za prawdę, którą...
Wniebowstąpienie Pańskie 2023

Wniebowstąpienie Pańskie 2023

Jezus po czterdziestu dniach od zmartwychwstania wstępuje do nieba, powraca do Ojca. Przekazuje dzieło ewangelizacji dwunastu apostołom. Dzieli się z nimi duchową władzą. Posyła ich na cały świat. I patrząc na dzieje Kościoła, możemy być zadziwieni, jak bardzo się...
Święto Bożego Miłosierdzia 2023

Święto Bożego Miłosierdzia 2023

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i...
Zmartwychwstanie Pańskie 2023

Zmartwychwstanie Pańskie 2023

Grób jest pusty. Spowija go głęboka cisza poranka. A jednak wokół jest tyle ruchu. Maria, Piotr, Jan biegają, szukają, stawiają sobie w sercu pytania: Co znaczy ten pusty grób? Co się wydarzyło? Gdzie jest ciało Jezusa. Maria w swoim wielkim bólu patrzy zewnętrznie,...
Ostatnia Wieczerza

Ostatnia Wieczerza

“Ostatnia Wieczerza” – witraż Giuseppe Bertiniego 1864, Katedra w Como, Włochy Do końca nas umiłował – od chwili ostatniej wieczerzy aż po “wykonało się” na krzyżu i oddanie ducha w ręce Ojca. Do końca nas umiłował, bo “zaczął obmywać uczniom...
Uroczysty wjazd do Jerozolimy 2023

Uroczysty wjazd do Jerozolimy 2023

Niedziela Palmowa rozpoczyna celebrację Wielkiego Tygodnia, najważniejszego czasu w całym roku liturgicznym. To niedziela i tydzień wielkich kontrastów. Możemy powiedzieć: od chwały przez poniżenie do chwały przez wywyższenie. Widzimy Jezusa, który jako Król Pokoju...
Zwiastowanie Pańskie 2023

Zwiastowanie Pańskie 2023

“Zwiastowanie Pańskie” – witraż Giuseppe Bertiniego 1864, Katedra w Como, Włochy Zwiastowanie to wydarzenie, w którym wolność Boga spotyka się z wolnością człowieka. Bóg nie zmusza do pełnienia swojej woli. On zaprasza Maryję do przygody wiary, która po ludzku jest...
Środa Popielcowa 2023

Środa Popielcowa 2023

Wielki Post to czas szczególnej łaski powrotu do głębokiej i osobistej relacji z Bogiem. Jezus zaprasza nas, abyśmy czynili dobro nie dla pochwał, ale biorąc przykład z Niego, wszystko czynili dla Ojca, który zna najgłębsze pragnienia i motywacje serca każdego z nas....
Ofiarowanie Pańskie 2023

Ofiarowanie Pańskie 2023

“Ofiarowanie Pańskie” – witraż Giuseppe Bertiniego 1864, Katedra w Como, Włochy Jezus – pierwszy całkowicie oddany Ojcu i konsekrowany, poświęcony dla misji. Tak maleńki, a już rozpoznany przez Symeona i Annę w swojej najgłębszej tożsamości. Życie Boga-Człowieka...
Nawrócenie św. Pawła Apostoła 2023

Nawrócenie św. Pawła Apostoła 2023

“Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15) – te słowa Jezusa mogą być doskonałą wizytówką św. Pawła Apostoła. Po swoim spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym pod Damaszkiem szedł niestrudzenie wszędzie i głosił...
Chrzest Pański 2023

Chrzest Pański 2023

“Chrzest Pański” – witraż Giuseppe Bertiniego 1864, Katedra w Como, Włochy cz. I   Jan zapowiadał przyjście Jezusa, ale sam głęboko pragnął chrztu od Niego. Tymczasem Jezus zaskoczył Jana, prosząc, aby to on udzielił Mu chrztu jak...
Pokłon Trzech Króli 2023

Pokłon Trzech Króli 2023

Trzech Króli ze Wschodu oddają pokłon Świętej rodzinie w Betlejem Nie wiemy, czy byli to królowie, czy mędrcy, czy było ich trzech, a może więcej. Ewangelia mówi tylko, że złożyli trzy dary, które objawiają potrójną tożsamość Dzieciątka. Złoto dla Króla, dla Syna Syna...
Święta Boża Rodzicielka Maryja 2023

Święta Boża Rodzicielka Maryja 2023

Witraż Matki Boskiej z Dzieciątkiem – Muzea Watykańskie Bóg rozpoczął wszystko od Maryi: dzięki Niemu jest Ona dla nas wciąż nowym początkiem. Od Maryi Bóg zaczął dzieło nowego stworzenia przez Jej niepokalane poczęcie. Z Nią rozpoczął dzieło odkupienia,...
Narodzenie Pańskie

Narodzenie Pańskie

“Narodzenie Pańskie” – mozaika wenecka na fasadzie katedry w Sienie, Włochy  Wszyscy chcą świętować. Czy jednak wiedzą co? Świętowanie nie może być zgorszeniem się tymi, którzy tajemnicę Bożego Narodzenia widzą w obficie zastawionym stole i...
IV Niedziela Adwentu 2022

IV Niedziela Adwentu 2022

Poruszający jest fakt, że autorzy zestawienia czytań na kolejne dni roku jakby nie wytrzymują napięcia, jakby nie mogą doczekać do końca i postanawiają, że będziemy czytać o niektórych wydarzeniach odrobinę za wcześnie, wyprzedzając je. Tak jest i tym razem. Mamy...
III Niedziela Adwentu (Radości) 2022

III Niedziela Adwentu (Radości) 2022

Byłoby wielkim błędem oskarżać Jana Chrzciciela o zwątpienie w wierze. Czytając Ewangelię z perspektywy XXI wieku, w sytuacji, w której nie tylko zapewnione mamy bezpieczeństwo, ale także pewnego rodzaju dobrobyt, pytanie zadanie przez Jana Chrzciciela nie brzmi tak...
II Niedziela Adwentu 2022

II Niedziela Adwentu 2022

Jeżeli Jezus jest Słowem Boga, a Jan Chrzciciel jest głosem, który to Słowo przekazał, my możemy stać się echem, dzięki któremu ów głos słyszalny będzie przez wielki. Każdy z nas wezwany jest do tego, by wołać: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!...
I Niedziela Adwentu 2022

I Niedziela Adwentu 2022

W niezwykle poruszającym filmie Nanniego Morettiego pod tytułem Pokój syna jest taka oto scena. Ojciec wracający z pogrzebu swojego dziecka wykrzykuje w rozpaczy słowa pełne niezgody na zdanie, które w dzisiejszej Ewangelii wypowiada Jezus Chrystus: gdyby gospodarz...
Króluj nam Chryste…

Króluj nam Chryste…

Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Świebodzin  Przyjrzyj się, jak Jezus realizuje swoje królestwo. W bliskości do ludzi jako najlepszy ich pasterz. W rządzeniu, które jest pokorną służbą, a jej fundamentem – posłuszna miłość do Ojca. To miłość...
Rocznica poświęcenia własnego kościoła

Rocznica poświęcenia własnego kościoła

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła  W promieniach zachodzącego słońca – fot. Ks. Piotr Kufliński  Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus  Kościelna wieża z księżycem w tle – fot. Magdalena Adamczak  W ciągu roku są dwa dni,...
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

“Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny”, Filipo Lippi w 1467–1469, fragment dekoracji freskowej Katedra w Spoleto, Włochy  Dzisiejszą uroczystość trzeba przeżywać razem z Chrystusem, ponieważ tylko w świetle Jego tajemnicy możemy próbować zrozumieć tajemnicę...
Przemienienie Pańskie

Przemienienie Pańskie

“Przemienienie Pańskie”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Często martwimy się o przyszłość mierzoną miarą własnych sił i możliwości. Strach paraliżuje codzienność, odbiera radość spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem....
Święty Piotr Apostoł

Święty Piotr Apostoł

Figura świętego Piotra autorstwa XIII-wiecznego artysty Arnolfa di Cambia, Watykan  Każdy z nas ma swoje niepowtarzane miejsce w Kościele. Zawsze jest ono wejściem w chwalebne dziedzictwo apostołów Piotra i Pawła. Jest wzięciem odpowiedzialności za Kościół w tym...
Trójca Święta

Trójca Święta

“Trójca Święta w typie starotestamentowym”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Dziś człowiek próbuje sam określić, co jest prawdziwe, a co nie. Taki subiektywizm poznawczy nie rozwija człowieka, lecz jest źródłem zamętu w...
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

“Duch Święty”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie pielgrzymowania Kościoła dzięki darowi Ducha Świętego. On zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On daje poznanie...
Wniebowstąpienie

Wniebowstąpienie

“Wniebowstąpienie”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Ziemskie życie Jezusa kończy się wydarzeniem wniebowstąpienia. Jezus krótko przypomina uczniom, jaka droga wiodła ku temu i jaką powierza im misję. Następnie w geście...
Niewiasty u grobu

Niewiasty u grobu

“Niewiasty u grobu”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Już widok pustego grobu napełnił kobiety zdumieniem. Ich radość wzrosła niepomiernie, gdy anioł oznajmił im wielką nowinę o zmartwychwstaniu. Tak naprawdę jednak prawdziwa...
Zdjęcie z krzyża

Zdjęcie z krzyża

“Zdjęcie z Krzyża”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w.
Męka Pańska (na XV w. freskach)

Męka Pańska (na XV w. freskach)

“Pojmanie Chrystusa”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. “Sąd sanhedrynu”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. “Sąd Piłata, umywanie rąk”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy...
Modlitwa w Ogrójcu

Modlitwa w Ogrójcu

“Modlitwa w Ogrójcu”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w.
Ostatnia Wieczerza

Ostatnia Wieczerza

“Ostatnia Wieczerza”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Mój umysł i serce chcą dziś rozważać coś, co przekracza możliwości człowieka. Jezus “umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do...
Zmowa Judasza z kapłanami

Zmowa Judasza z kapłanami

“Zmowa Judasza z kapłanami ”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. “Ile mi dacie, jeśli wam Go wydam?” (Mt 26, 15). Słowa wypowiedziane przez apostoła, jednego z najbliższych współpracowników, których Jezus sam...
Wjazd do Jerozolimy

Wjazd do Jerozolimy

“Wjazd do Jerozolimy”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Chcę towarzyszyć Jezusowi w drodze na Kalwarię. On nie może być teraz sam, bo przecież wziął na swoje ramiona niegodziwości wszystkich. Chcę stanąć pod krzyżem, miejscem...
Zwiastowanie Pańskie

Zwiastowanie Pańskie

Ikona Zwiastowania Pańskiego, Galeria Malarstwa Cerkiewnego, Lublin  Zwiastowanie to wielka tajemnica. Bez umniejszania swojej wszechmocy Bóg prosi człowieka o zgodę na swój plan wyzwolenia człowieka z grzechu. Pyta o zgodę Niewiastę, której serce wolne jest od...
Ofiarowanie Chrystusa w świątyni 2022

Ofiarowanie Chrystusa w świątyni 2022

“Ofiarowanie Chrystusa w świątyni”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Maryja słyszy kolejną zapowiedź, nowe zwiastowanie. To pierwsze, od Gabriela, przyjęła z wiarą szukającą wyjaśnienia. Jej owocem było TAK, które całą...
Grób św. Pawła Apostoła

Grób św. Pawła Apostoła

W urnie z pozłacanego brązu przechowywany jest łańcuch złożony z dziewięciu pierścieni. Najstarsza, napotkana tradycja głosi, że jest on częścią łańcucha, którym przykuty był Święty Paweł, który przebywał w Rzymie jako więzień.    Watykańscy archeolodzy...
Chrzest Chrystusa 2022

Chrzest Chrystusa 2022

“Chrzest Chrystusa”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, pocz. XV w. Wyrazista osobowość Jana Chrzciciela i oddanie, z jakim wypełniał swoją misję, mogły w wielu zrodzić myśl, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. Lecz Jan...
Pokłon Mędrców ze Wschodu 2022

Pokłon Mędrców ze Wschodu 2022

“Pokłon Mędrców ze Wschodu” – płaskorzeźba z marmuru fasada Katedry Duomo w Orvieto, Włochy  Niejeden na ich miejscu by się zniechęcił. Wszystko sprzeciwia się tym mądrym ludziom. Aby doświadczyć radości z odnalezienia gwiazdy, potrzeba...
Boże Narodzenie 2021

Boże Narodzenie 2021

Ikona Bożego Narodzenia, Galeria Malarstwa Cerkiewnego, Lublin  Mistyk dominikański Jan Tauler mówił o potrójnej tajemnicy Bożego Narodzenia. Kościół wspomina ją, odprawiając dziś trzy Msze św.: w nocy, o świcie i w dzień. Pierwsze i najdoskonalsze przyjście Pana...
Święty Michał Archanioł

Święty Michał Archanioł

Święty Michał Archanioł – witraż w Katedrze Narodzin św. Marii w Mediolanie, Włochy  W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem....
Podwyższenie Krzyża Świętego

Podwyższenie Krzyża Świętego

Krzyż na szczycie Krywania 2495 m n.p.m. Dziękuję za krzyż Kocham krzyż. Nieść krzyż to zasługa . Przez krzyż się oczyszczasz, choć jest droga długa.   Pan Jezus umarł za nas na krzyżu. Krzyż to odkupienie. Czy wiesz jak Matka cierpiała pod krzyżem prosząc dla...
Święty Bartłomiej Apostoł

Święty Bartłomiej Apostoł

Choć jest wymieniany w gronie Dwunastu, niewiele o nim wiemy. Tradycja utożsamia postać Apostoła Bartłomieja z opisanym na kartach Ewangelii Natanaelem, który początkowo z niedowierzaniem podchodził do świadectwa Filipa o Mesjaszu. Cóż, człowiekowi uformowanemu przez...
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

To było niezwykłe spotkanie dwóch pięknych kobiet – Maryi i Jej krewnej Elżbiety. Obie obdarzone błogosławieństwem nowego życia wielbią boga i cieszą się z tego, co je spotkało. Nie ma w ich rozmowie biadolenia czy użalania się nad sobą. Jest radość! Jakże...
Przemienienie Pańskie

Przemienienie Pańskie

Dobrze wiemy, jak trudno poznać drugiego człowieka, nawet gdy żyje z nim pod jednym dachem. Być może najbliższym uczniom Jezusa wydawało się, wiedzą o Nim wszystko. Jednak to, czego doświadczyli na górze Tabor, całkowicie ich zaskoczyło. Jezus przemienił się wobec...
“I tobie dam klucze …

“I tobie dam klucze …

Na wierze Apostołów Piotra i Pawła opiera się Kościół. Bardzo różnili się od siebie. Jezus, powołując Szymona Piotra, uczynił rybakiem ludzi prostego galilejskiego rybaka. Szaweł z Tarsu przed spotkaniem Chrystusa pod Damaszkiem był dobrze wykształconym i gorliwym...
Najświętsza Trójca

Najświętsza Trójca

W niezwykły sposób o Trójcy Świętej opowiadał w swoich kazaniach średniowieczny mistyk dominikański Mistrz Eskhart: “Ojciec śmieje się do Syna, a Syn do Ojca, śmiech przynosi przyjemność, przyjemność przynosi radość, a radość przynosi miłość”. Radość i...
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Człowiek uczy się przez całe życie. Z wiarą jest podobnie. Jeśli staramy się żyć blisko Boga, dojrzewamy w poznawaniu siebie i świata w świetle wiary. Coraz bardziej też odkrywamy, że poznawanie Boga jest największą przygodą życia. Ten rozwój wiary nie kończy się na...
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

W Ewangeliach opowiadających o Wniebowstąpieniu Jezusa nie widać cienia smutku. Uczniowie nie płaczą, nie protestują, nie użalają się nad sobą, że już więcej nie zobaczą Mistrza i Nauczyciela. Może się to wydać trochę dziwne. Przecież pożegnania zwykle bywają trudne,...
Święty Józef – Patron emigrantów

Święty Józef – Patron emigrantów

Święty Józef jest patronem rodzin, ojców, wielu zakonów, wspólnot i krajów. Wzywają jego orędownictwa wszyscy pracujący, a szczególnie rzemieślnicy, drwale i cieśle. Modlimy się za jego wstawiennictwem o dobrą śmierć. W jednym z kościołów na Ukrainie znajduje się...
Święto Bożego Miłosierdzia

Święto Bożego Miłosierdzia

PIERWSZY OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO Obraz namalowany w obecności s. Faustyny (Eugeniusz Kazimirowski, Wilno 1934 r.) Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie   “Kiedy kończyło się nabożeństwo i kapłan wziął Przenajświętszy Sakrament, aby udzielić...
Zmartwychwstanie Pańskie

Zmartwychwstanie Pańskie

  Nie ma potrzeby zatrzymywania się przy pustym grobie. Maria Magdalena, Piotr oraz pozostali uczniowie, co prawda, zaglądają do grobu, ale natychmiast z niego wychodzą. W naszym życiu jest wiele “pustych grobów”. To sytuacje z przeszłości: grzechy i...
Ukrzyżowanie Chrystusa

Ukrzyżowanie Chrystusa

Chcąc naśladować Jezusa, bądźmy świadomi, że w ciągu naszego życia będziemy wraz z Nim przechodzili te etapy, które i On przeszedł. Doświadczamy wielu cudów, ale także krzyża. Nie zniechęcajmy się jednak. Po trzech dniach od ukrzyżowania rozbłyśnie światło Poranka...
Ostatnia Wieczerza

Ostatnia Wieczerza

Ostatnia Wieczerza to nie tylko uczta, na której spożywa się posiłek krzepiący ducha. Jest to tylko także wieczerza, podczas której Jezus uczy swoich uczniów postawy służby. Jesteśmy jako chrześcijanie wezwani do “umywania nóg jedni drugim.” Służba...
Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

  Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Będzie on obfitował w niezwykłe wydarzenia. Nie jest to jednak czas wspomnień i historycznych obchodów wydarzeń z przeszłości. Jezus jest żywy i działa w swoim Kościele, który my tworzymy. Jego doświadczenia stają...
Zwiastowanie Pańskie

Zwiastowanie Pańskie

Maryja jest wzorem zaufania Bogu. Jej “tak” na słowa anioła wcale nie był proste. Żadna kobieta do tej pory nie otrzymała przywileju, by zostać Matką Syna Bożego. I miało się to stać w tak niezwykły sposób: “Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię...
Święty Józefie – módl się za nami!

Święty Józefie – módl się za nami!

  Dobre rozeznanie woli Bożej w naszym życiu jest bardzo ważne. Bóg, chcąc się nami posługiwać w czynieniu dobra, będzie dawał nam właściwe znaki, abyśmy odczytali Jego wolę. Pomoże nam w tym Duch Święty, który został dany Kościołowi w dniu Pięćdziesiątnicy i...
Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego

  “Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie” (Łk 2, 10). Tymi słowami starzec Symeon wyśpiewał swoje szczęście. Po długich latach oczekiwania i wiernej modlitwy jego zmęczone oczy wreszcie rozpoznały w tłumie osób odwiedzających świątynie twarz Zbawiciela. Dzisiaj w...
Chrzest Jezusa

Chrzest Jezusa

Jan Chrzciciel wiedział, że Jezus nie potrzebuje chrztu. Przecież to On sam miał chrzcić innych Duchem Świętym Kiedy jednak pojawił się nad brzegiem Jordanu i poprosił o chrzest, Jan nie mógł oprzeć się naleganiu. W ten sposób Chrystus pragnął pokazać, że stał się...
Pokłon Trzech Króli

Pokłon Trzech Króli

Czym jest uroczystość Objawienia Pańskiego, można lepiej ją zrozumieć, wczytując się w Ewangelię o mędrcach z dalekiej krainy. Przybywają oni do nowonarodzonego Jezusa i rozpoznają w Nim króla, Mesjasza. Prowadzeni przez gwiazdę stają się potwierdzeniem prawdy, że w...
“Na początku było Słowo …

“Na początku było Słowo …

Jakże urzekająca jest pokorna miłość Boga! Ten, który stworzył wszystko mocą swego słowa, zapragnął być blisko człowieka. I aby człowiek mógł spotkać Boga, przyjął ludzkie ciało, zamieszkał wśród nas. Co więcej, nie tylko stał się człowiekiem, lecz potrzebował też...
Święta Boża Rodzicielka Maryja

Święta Boża Rodzicielka Maryja

„WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ. “ Słowa wypowiedziane przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 lutego 1953 roku stały się jego życiowym mottem. Dla nas są zaś kluczem do tego, by zrozumieć jego myśl. Prymas Wyszyński heroicznie wierzył Bogu i „wszystko postawił na...
“A Słowo stało się ciałem …

“A Słowo stało się ciałem …

“NIECH SIĘ OTWORZY ZIEMIA I ZRODZI ZBAWICIELA …”           Widzimy to wszystko pod Sercem Maryi i w żłóbku Betlejemskim, i w noc Bożego Narodzenia. Widzimy w życiu Kościoła, w tradycjach i zwyczajach, jakie umacnia on w okresie “Godów”, które...
Sąd Ostateczny

Sąd Ostateczny

“Sąd Ostateczny” pędzla Sermeiego z XVII w., Bazylika św. Franciszka, Asyż, Włochy Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, czyli do tych, którzy budują z Nim bliską więź przyjaźni. Aż cztery razy powtarza to, czego oczekuje i co zostało lub nie ofiarowane...
“Każdemu bowiem kto ma, będzie …

“Każdemu bowiem kto ma, będzie …

“Każdemu dał według jego zdolności”. Życie jest darem Boga. Kiedy przyjmujemy je, czyli samych siebie z Jego rąk, możemy sami stawać się Jego darem dla świata. Nikt z nas nie dostał za dużo, aby czuć się przytłoczony niemożliwością realizacji własnych...
Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych

Fresk, XIV w., San Gimignano, Włochy Drodzy bracia i siostry! Uroczystość Wszystkich Świętych jest stosowną okazją, aby przenieść spojrzenie z rzeczywistości ziemskich, związanych z upływaniem czasu, ku wymiarowi Bożemu, wymiarowi wieczności i świętości. Liturgia...
Pośród niesnasek Pan Bóg uderza

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza

Kaplica w Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej to wyjątkowe miejsce na duchowej mapie Krakowa. To tutaj Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy. Przez wiele lat późniejszy papież modlił się w tej kaplicy jako...
“Bo wielu jest powołanych, lecz …

“Bo wielu jest powołanych, lecz …

Król, jego syn i uczta weselna. Czy kogoś tu brakuje? Oblubienicy. Królestwo niebieskie, czyli niebo, przygotowane jest przez króla dla jego syna jako uczta weselna i Jezus Chrystus zapomina w tej opowieści o Oblubienicy. Czy naprawdę zapomina? Czy może mówiąc te...
Święty Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu

    W roku 1224 św. Franciszek z Asyżu otrzymał dar stygmatów. W jego życiu od dawna szczególne miejsce zajmowała kontemplacja wcielenia Chrystusa. Najprawdopodobniej 14 września 1224 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy na górze La Verna...
Porcjunkula

Porcjunkula

Porcjunkula, Asyż, Włochy Porcjunkula (łac. portiuncula, mała cząsteczka, skrawek gruntu) − kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, którą św. Franciszek w XIII wieku otrzymał w darze od benedyktynów i odbudował własnymi rękami. Znajduje się ok. 2 km od Asyżu,...
Święty Jakub Apostoł

Święty Jakub Apostoł

Figura św. Jakuba Apostoła w ołtarzu głównym Katedry w Santiago de Compostela (Hiszpania) oraz Botafumeiro (kadzielnica)
XIV Niedziela Zwykła

XIV Niedziela Zwykła

Jezus Chrystus wypowiada słowa, które byłby dla każdego inne syna trudne, być może nawet bolesne. Gdyby jakiś dorosły mężczyzna powiedział: Wszystko, co posiadam, mam po ojcu. Wszystko, co jest mi dane, dostałem w spadku. Brzmiałoby to trochę jak przyznanie się do...
Święty Piotr Apostoł

Święty Piotr Apostoł

Posąg Świętego Piotra na placu św. Piotra w Watykanie Dwóch wielkich Apostołów Kościoła – Piotr i Paweł. Niewiele mieli wspólnego ze sobą za życia, lecz połączyła ich męczeńska śmierć i stali się kolumnami wspierającymi Kościół, nie tylko ten pierwotny. Piotr,...
Przenajświętsza Trójca

Przenajświętsza Trójca

Nigdy nie zrozumiemy ogromu i szaleństwa miłości Boga. Tak przecież nie wypada, to nie przystoi. Bóg człowiekiem?! Choć w dobie humanizmu jesteśmy głęboko przeświadczeni o godności ludzkiej, to jednak zdajemy sobie sprawę, że Bóg, który staje się człowiekiem, to za...
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Spotkanie wystraszonych uczniów ze Zmartwychwstałym nie tylko dodało im odwagi, ale dzięki obdarowaniu Duchem Świętym uzdolniło ich do podjęcia powierzonej im misji głoszenia prawdy o Bogu. Wydarzenia związane z męką Jezusa tak bardzo wstrząsnęły uczniami, że nawet...
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

Słowa kończące Ewangelię według św. Mateusza wskazuje na uniwersalność Jego orędzia. Ten, którego wyczekiwał lud Izraela, a którego nie rozpoznał w dniu swego nawiedzenia, został posłany ze swoją nauką nie tylko do synów Izraela. On przyszedł, aby pojednać całą...
Dobry Pasterz

Dobry Pasterz

Bóg zna wszystkich po imieniu. Dla Niego nie jesteśmy tłumem, każdy z nas jest odrębną osobą. Choć po ludzku wydaje się nam to niemożliwe, to każdy jest Jego ukochanym dzieckiem. Nasza miłość poddana jest ograniczeniom, dlatego nie jesteśmy w stanie tak kochać, ale...
Zmartwychwstanie Pańskie

Zmartwychwstanie Pańskie

“Zmartwychwstanie Pańskie” (fresk) – Pietro Lorenzetti, 1320-30, Asyż, Włochy Nie tylko dziś powinniśmy przybiec do grobu Pana Zmartwychwstałego, którym jest źródło naszego życia. Jezus jest większy niż wszystko to, co nasz przygniata, przezwyciężył nawet śmierć i...
Męka Pańska na freskach z Asyżu

Męka Pańska na freskach z Asyżu

“Biczowanie Chrytusa” (fresk) – Pietro Lorenzetti, 1320-30, Asyż, Włochy “Droga na Kalwarię” (fresk) – Pietro Lorenzetti, 1320-30, Asyż, Włochy “Ukrzyżowanie” (fresk) – Pietro Lorenzetti, 1320-30, Asyż, Włochy “Zdjęcie Chrystusa z krzyża” (fresk) – Pietro Lorenzetti,...
Ostatnia Wieczerza

Ostatnia Wieczerza

“Ostatnia Wieczerza” (fresk) – Pietro Lorenzetti, 1320-30, Asyż, Włochy Jezus zapowiadany przez proroków Sługa Boży, uczynił ze służby istotę swej misji. Po to przyszedł na świat, aby służyć człowiekowi. Obmywanie stóp należało do obowiązków niewolnika, stąd taka...
Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

“Wjazd Chrystusa do Jerozolimy” (fresk) – Pietro Lorenzetti, 1320-30, Asyż, Włochy Zdrajcy udało się zarobić trzydzieści srebrników. Za tyle sprzedał swojego Mistrza. A jak jest nasza cena? Co sprawa, że Go opuszczamy, aby ucieszyć się tym, za co Go...
Zwiastowanie Pańskie

Zwiastowanie Pańskie

Ewa jako pierwsza skosztowała śmiercionośnej słodyczy grzechu, kiedy przekraczając ustanowiony dla dobra ludzi zakaz, pozwoliła nieufności wobec boga zawładnąć jej sercem i wypowiedziała Mu posłuszeństwo. Maryja jako pierwsza kosztuje słodyczy zbawienia, z ufnością...
Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie

“Ofiarowanie Pańskie” – Certosa di Pavia (klasztor) – Włochy Zdziwienie rodziców Jezusa jest inne niż zdziwienie, z którym spotkał się On w swoim rodzinnym mieście. Tamto było zamknięte na odczytanie prawdy o nim, to jest zdziwieniem starającym się ją zgłębić. Nie o...
Chrzest Pański

Chrzest Pański

Jezus, przyjmując ludzka naturę, prawdziwie chciał dzielić z nami los. Choć sam był bez grzechu, przeszedł drogę tych wszystkich, którzy potrzebowali wyzwolenia od grzechu. Przychodząc do Jana, bierze na siebie grzechy nas wszystkich, które ostatecznie przybije do...
Pokłon Trzech Króli

Pokłon Trzech Króli

  Mędrcy, o których wspomina dzisiejsza Ewangelia, wybrali się w długą drogę na spotkanie z Chrystusem. Przybyli, aby oddać Mu pokłon i obdarzyć tym, co mieli najcenniejsze. Zdecydowali się na oderwanie się od swojej codzienności oraz ryzyko podróży, która zawsze...
Święta Boża Rodzicielka Maryja

Święta Boża Rodzicielka Maryja

Dzisiejsza uroczystość, zwana kiedyś Obrzezaniem Pańskim, kończy oktawę Bożego Narodzenia. W tradycji żydowskiej to właśnie w ósmym dniu po urodzeniu następuje obrzezanie chłopca. Czytamy, że obrzezano Chłopca i nadano Mu imię Jezus, którym nazwał Go anioł jeszcze...
Ucieczka do Egiptu 2019

Ucieczka do Egiptu 2019

Przyjęcie powołania małżeńskiego i rodzicielskiego przez Maryję i Józefa wymagało od nich wielkiego poświęcenia, a nawet ofiary. Niekiedy wola Boża obliguje nas do natychmiastowej realizacji: Wstań, zabierz Dziecko i Jego Matkę. To posłuszeństwo w wypełnianiu poleceń...
Rzeź niewiniątek 2019

Rzeź niewiniątek 2019

Nie wszyscy pobiegli z radością na wieść o Narodzeniu się Zbawiciela jak pasterze. Nie każdy przyjął to z wiarą jak Józef. Nie we wszystkich sercach zagościła miłość jak u Maryi. Nie każdy pragnął ujrzeć Dziecię – Króla jak mędrcy ze Wschodu. Narodzenie Jezusa u...
Narodzenie Pańskie 2019

Narodzenie Pańskie 2019

“Narodzenie Pańskie” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano, Włochy Oto nadszedł czas, gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało śród nas. Bóg prawdziwie stał się oczekiwanym Emmanuelem – Bogiem z nami. Skoro On jest z nami, to znaczy, że na drodze życia...
IV Niedziela Adwentu 2019

IV Niedziela Adwentu 2019

Józef został nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Na ten tytuł zasłużył przez właściwe rozumienie Prawa. Sprawiedliwość Józefa polega na stałym rozważaniu Słowa Bożego i życiu nim na co dzień. Jego podstawa jest więc bliska postawie Maryi. Ta duchowa łączność pozwoliła...
III Niedziela Adwentu 2019

III Niedziela Adwentu 2019

Słowa Jezusa, będące odpowiedzią daną Janowi, są bardzo ważne i aktualne dla nas. Są bowiem słowa dla nas i o nas. Dla nas, bo umacniają nas w cierpliwości, która jest zbawienna. W sytuacjach, kiedy wydaje się nam, że jesteśmy sami, jak Jan Chrzciciel w więzieniu, i...
II Niedziela Adwentu 2019

II Niedziela Adwentu 2019

Dokładamy wysiłku, częstokroć jakże wielkiego, aby zdjąć brudne firany, dywany, obrusy. A czy znajdziemy czas, aby zrobić rachunek sumienia, wzbudzić szczery żal za grzechy i pójść do spowiedzi? Prostota stylu życia Jana Chrzciciela przyciągała uwagę wielu ludzi,...
I Niedziela Adwentu 2019

I Niedziela Adwentu 2019

Ile dobra może dokonać nasza czujność? Kto wie! Gdyby wykazywali się nią współcześni Noemu, to może nie nastałby najbardziej znany kataklizm w dziejach ludzkości… Jednak cykliczność pór roku i naszych czynności wprowadza nas w duchowe odrętwienie, a nawet...
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Fresk w San Gimignano, Włochy Każde ziemskie królestwo przemija i każda ziemska potęga upada, a Chrystus Król żyje i wszystko w Nim istnieje. On króluje przez miłość, a nie przez rozkazy i ustawy. Dlatego pragnie, aby wszyscy byli w Jego królestwie i swoim słowem...
Wizja piekła wg Taddeo di Bartolo

Wizja piekła wg Taddeo di Bartolo

Wizja piekła w kontr-fasadzie kolegiaty w San Gimignano, Taddeo di Bartolo, fresk, 1393r. Przedstawione na fresku piekło w sposób sugestywny ukazuje kary dla grzeszników podzielone na trzy grypy według siedmiu grzechów głównych. Lenistwo Leniwi ci, którzy zmarnowali...
Nabożeństwa Różańcowe

Nabożeństwa Różańcowe

Różaniec (wieniec róż) – nazwa wywodzi się ze średniowiecza. Kwiaty pełniły wówczas istotną rolę, symbolizowały różne cechy. Często ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca porównywano...
Święty Bartłomiej Apostoł

Święty Bartłomiej Apostoł

Rzeźba św. Bartłomieja Apostoła wykonana przez Marco d’Agrate, 1562 rok, Katedra Duomo, Mediolan, Włochy Figura przedstawia św. Bartłomieja obdartego ze skóry, którą przerzuconą ma przez ramię niczym płaszcz  
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

“Wniebowzięcie” – fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Maryja nazywa siebie błogosławioną, to jest szczęśliwą. A kim są błogosławieni-szczęśliwi w nauczaniu Jezusa? To ubodzy w duchu, płaczący, miłosierni, czyniący pokój. Ich Chrystus...
Przemienienie Pańskie

Przemienienie Pańskie

“Przemienienie Pańskie” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Piotr doznaje wielkiej radości na widok chwały, która otacza jego Mistrza. Wszystko mu przypomina świetlane dzieje przodków: góra i głos, namiot i obłok, lśniące szaty i...
Kołaczcie, a otworzą wam

Kołaczcie, a otworzą wam

Na Górze Oliwnej znajduje się kościół “Ojcze nasz”. Według tradycji tu Jezus spełnił prośbę uczniów, ucząc ich modlitwy. Znajdują się tam tablice z wypisaną Modlitwą Pańską w różnych językach. Należy ją wciąż powtarzać, żyć nią i mieć ją w pamięci. Dzięki...
Święta Maria Magdalena

Święta Maria Magdalena

Maria Magdalena i zmartwychwstały Chrystus, Fresk, XIII w., Giotto di Bondone, Bazylika św. Franciszka, Asyż, Włochy.
Najświętsza Trójca

Najświętsza Trójca

To oczywiste, że Duch Prawdy poprowadzi wierzących ku prawdzie, On przecież nie zna innego “kierunku”. Zaprzeczyłby sobie samemu, prowadząc uczniów ku czemuś innemu niż prawda. Może jednak zrodzić się pytanie, jaki wymiar ma owo pełnej. Przecież to, co...
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie pielgrzymowania Kościoła dzięki darowi Ducha Świętego. On zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On daje poznanie Ojca i Syna. Jest ożywczą wodą, gdy w sercu posłucha i zniechęcenie, gdy życiowe...
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

Nadszedł czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego świata (Łk 9, 51). Owo “zabranie” (użyty tutaj grecki rzeczownik analempsis oznacza “wniebowstąpienie”!) oznaczało mękę i śmierć na krzyżu. Teraz także nadszedł czas, aby Jezus został wzięty z...
Niedziela Dobrego Pasterza 2019

Niedziela Dobrego Pasterza 2019

Znać w symbolice biblijnej to coś znacznie więcej niż tylko wiedzieć o kimś, jak się nazywa, kiedy ma urodziny oraz gdzie mieszka i pracuje. Znać to być z kimś w serdecznej, pełnej miłości relacji. Ta wzajemna znajomość oznacza silną osobową więź, która w Biblii...
Św. Katarzyna ze Sieny

Św. Katarzyna ze Sieny

Relikwia głowy św. Katarzyny ze Sieny, Kościół San Domenico, Siena, Włochy Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 roku w Sienie w prostej, średniozamożnej mieszczańskiej rodzinie farbiarza wełny, Jakuba, i jego żony, Lapy. Nigdy nie uczęszczała do żadnej...
“Pan mój i Bóg mój!”

“Pan mój i Bóg mój!”

Tomasz chce dotknąć i sprawdzić, a więc doświadczyć realnie pewnego faktu, aby go przyjąć i zaakceptować. W końcu jednak wyznaje z wiarą: Pan mój i Bóg mój. Dlaczego? Przestał szukać Jezusa sam! Odnalazł Go wtedy, gdy wrócił do pozostałych uczniów i wszedł ponownie we...
Męka Pańska 2019

Męka Pańska 2019

“Chrystus przed Wysoką Radą” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy “Wyszydzenie Jezusa” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy “Biczowanie Jezusa” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata,...
Chrystus w ogrodzie Getsemani 2019

Chrystus w ogrodzie Getsemani 2019

“Chrystus w ogrodzie Getsemani” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy “Pocałunek Judasza” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy
Ostatnia Wieczerza

Ostatnia Wieczerza

“Ostatnia Wieczerza” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Mamy miłować się tak, jak sami zostaliśmy umiłowani. A miłość boga do człowieka jest nieskończona. Święty Bernard ujął to tak: “Miarą miłowania boga jest miara bez...
Zdrada Judasza

Zdrada Judasza

“Zdrada Judasza” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Zdrajca musi mieć dobrze przygotowany plan, by osiągnąć cel, zdobyć korzyści i uniknąć zdemaskowania. Tak było w przypadku Judasza Iskarioty. Jednak w tej zdradzie jest coś...
Uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy 2019

Uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy 2019

“Wjazd Chrystusa do Jerozolimy” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Łukasz opisuje mękę i śmierć Jezusa jako wielki triumf Bożego miłosierdzia. Objawia się ono w przebaczeniu. Scena ukrzyżowania rozpoczyna się słowami: Ojcze,...
Zwiastowanie Pańskie 2019

Zwiastowanie Pańskie 2019

“Zwiastowanie” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Słowo stało się ciałem (J 1, 14). To największe wydarzenie w dziejach ludzkości (Bóg stał się człowiekiem) rozpoczęło się w domu pokornej Służebnicy Pańskiej. Oto poczniesz i porodzisz...
Z obfitości serca mówią usta

Z obfitości serca mówią usta

Jezus jest moim nauczycielem. Przemawia do mnie w szkole miłości słowem prostym, które przekonująco apeluje do mojego życia, i czynem skutecznym, które daje mi poznać Jego moc. Mam w tej szkole zdobywać mądrość życia i postępować w miłości. A przez to samemu stawać...
Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Jaką postawę ma zająć chrześcijanin wobec zła, jakiego doświadcza? Nie może to być ani odpłacanie tym samym, ani ucieczka, która może być zdradą dobra. Postawa chrześcijanina wobec zła wypływa z przylgnięcia do Boga, od którego pochodzi samo dobro. Aby za radą św....
Wypłyń na głębię

Wypłyń na głębię

“Wypłyń na głębię” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Lęk przed spotkaniem z Bogiem z powodu grzechów był właściwy dla ludzi Starego Testamentu. Mojżesz, Izajasz, Ezechiel lękali się spotkania i rozmowy z Bogiem. Ich reakcją było...
Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie

“Ofiarowanie Pańskie” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Tylko całkowite posłuszeństwo wobec Bożej woli daje prawdziwą radość i pozwala doczekać się spełnienia nadziei. Maryja i Józef wypełniają nakaz Prawa, idąc razem do świątyni. Tam...
“Dziś spełniły się te słowa Pisma”

“Dziś spełniły się te słowa Pisma”

“Jezus naucza” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Łukasz jest prawdziwym historykiem – badaczem, który dotarł do naocznych świadków, sam wszystko starannie zbadał i opisał, aby jego dostojny adresat przekonał się o prawdziwości...
Cud w Kanie Galilejskiej

Cud w Kanie Galilejskiej

“Ślub w Kanie” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Wesele w Kanie ukazuje miłość Boga i zapowiada to, co dokona się w Wieczerniku i na Golgocie. Jezus objawi swoją chwałę, gdy nadejdzie Jego godzina. Wtedy poprzez przebicie włócznią...
Chrzest Chrystusa

Chrzest Chrystusa

“Chrzest Chrystusa” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Jordan, to niezwykła rzeka. Kręta, o zmiennym nurcie, znajduje ujście w najniżej położonym miejscu na świecie. To rzeka będąca świadkiem niezwykłych wydarzeń. Rozstąpiła się ona...
Adoracja Trzech Króli

Adoracja Trzech Króli

“Adoracja Trzech Króli” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy Król Miłości nie narodzi się w niedostępnym pałacu, lecz w ubogim miejscu, które jest otwarte dla wszystkich – zarówno dla prostych pastuszków, jak i dla...
Misje Święte 2018

Misje Święte 2018

Drodzy Parafianie! Wszyscy potrzebujemy oczyszczenia z błota grzechu, bo jesteśmy grzeszni, słabi i często wątpimy w objawioną miłość Boga. Dlatego potrzebujemy przebaczenia i miłosierdzia, by oblicza nasze lśniły blaskiem Bożej Miłości. Wielu z nas wzgardziło Panem...
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Jan Paweł II RODZINA WSPÓLNOTĄ ŻYCIA I MIŁOŚCI Drodzy bracia w Chrystusie, Zawsze i niestrudzenie będziemy przypominali, że rodzina jest wspólnotą miłości. Miłość małżeńska jednoczy małżonków, jest źródłem nowego życia, jest odbiciem miłości Bożej, zaś wedle słów...
Sąd Ostateczny

Sąd Ostateczny

Jedni się martwią, inni się gorszą, jeszcze inni tracą wiarę. Pan Jezus, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, jest niedostrzegany, zapomniany, przez wielu odtrącony, dla wielu niepotrzebny. Pan Jezus na Sąd Ostateczny przyjdzie z wszystkimi aniołami, zasiądzie na tronie...
Święty Bartłomiej Apostoł

Święty Bartłomiej Apostoł

Św. Bartłomiej Natanael (I wiek n.e., zm. ok. r. 70), jeden z 12 Apostołów, dwojga imion, św. Bartłomiej Apostoł zwany w Ewangeliach: Mateusza, Marka i Łukasza – Bartłomiejem (grecko – aramejskie bar – Tholomaios “syn Tolomaja – Ptolemeusza” lub “syn wojownika”), a...
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wiara Maryi 1. Uroczystość Wniebowzięcia Maryi do nieba z duszą i ciałem przypomina nam, w pełni lata, jakie jest nasze prawdziwe i ostateczne miejsce: Raj. Jak mówi List do Hebrajczyków, «nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy przyszłego» (13, 14). W tajemnicy,...
Wręczenie kluczy św. Piotrowi

Wręczenie kluczy św. Piotrowi

Fresk jest złożeniem hołdu dla władzy Kościoła i papieża, który uważał się za następcę apostoła Piotra. Scena nadania najwyższej godności kapłańskiej ukazana została na pierwszym planie. Piotr klęczy przed Jezusem i odbiera od niego prawą ręką symbol władzy...
Najświętsza Trójca

Najświętsza Trójca

Dzisiejszej niedzieli pochylamy się nad jedną z największych tajemnic naszej wiary – Bóg jedyny w Trójcy Osób. Tajemnicę tę objawił nam Jezus. W bogu wszystko jest miłością i darem! Ojciec umiłował świat i dał nam Syna. Syn umiłował nas i dał nam samego siebie....
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty towarzyszył życiu i misji Jezusa od wcielenia aż do wniebowstąpienia. Tak samo towarzyszy życiu każdego z nas od momentu Chrztu Świętego aż do śmierci. Duch daje nam życie Boże, wypełnia serca nasze miłością Boga samego, wskrzesza nas ze śmierci, czyli z...
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

Jezus żegnał się ze swoimi w Galilei, tam gdzie żyli, gdzie spotykali Go po raz pierwszy, gdzie ich powołał. Galilea to symbol codzienności. Jezus pragnie, abyśmy odkrywali i rozpoznawali Jego obecność, działanie, błogosławieństwo w naszych sprawach dnia codziennego....
V Niedziela Wielkanocna

V Niedziela Wielkanocna

To, co najbardziej niepokoi i trwoży serce człowieka, to tajemnica śmierci i tego, co będzie po niej. Jezus ukazuje śmierć zupełnie inaczej, niż my ją często postrzegamy. Jest to chwila, w której On przyjdzie po każdego z nas i zaprowadzi do domu Ojca, bo tam czeka...
Dobry Pasterz

Dobry Pasterz

Ilu już pasterzy, wodzów, autorytetów widziała historia ludzkości. Większość z nich wybierała drogi na skróty, drogi łatwej popularności, szybkiego sukcesu, chwilowych zwycięstw. Byli też i tacy, którzy zapisali się chwalebnie na kartach historii jako zdolni do...
Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Ostanie słowa wypowiadane przez umierającego człowieka mają ogromną wartość. Urastają do rangi ostatniej woli, do duchowego testamentu. Jezus do ostatniego tchnienia myślał o innych, o tych, których kochał najbardziej, o każdym z nas! Pod krzyżem stał Jego umiłowany...
Tydzień Biblijny 2017

Tydzień Biblijny 2017

Drodzy bracia i siostry! Bardzo się cieszę, że mogę się z wami spotkać tutaj, na placu w Castel Gandolfo, i podjąć na nowo audiencje zawieszone w okresie lipca. Zamierzam także dziś kontynuować obecnie poruszany przez nas temat, to znaczy szkoły modlitwy i nie...
III Niedziela Wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna

Jezus jest i słucha, jest i pyta. Nie tylko przemierza z uczniami jakiś odcinek drogi. Przez swoje pytania przemierza wraz z nimi drogę wewnętrzną do prawdy ich serc, która wiedzie przez lek, zawód, smutek, zagubienie przeżywane wobec Jego męki i śmierci. Dojście do...
II Niedziela Wielkanocna

II Niedziela Wielkanocna

Jedynie miłosierdzie jest tak subtelne, aby wejść przez zamknięte drzwi i wprowadzić pokój i radość, nie przerażając, nie zniewalając, nic nie narzucając. Kiedy przyjmuję Miłosiernego w wieczerniku mojego serca, kiedy rozpoznaję Go, raduję się Jego obecnością,...
Niedziela Palmowa z Benedyktem XVI

Niedziela Palmowa z Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry, droga młodzieży! Wciąż na nowo, co roku, wzrusza nas w Niedzielę Palmową wstępowanie wraz z Jezusem na górę, ku sanktuarium, towarzyszenie Mu w drodze na szczyt. W tym dniu, na całym obliczu ziemi i na przestrzeni wieków, młodzi i ludzie w...
V Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

V Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

Śmierć ciała jest snem, a Bóg może nas obudzić Drodzy bracia i siostry! Na naszym wielkopostnym szlaku dotarliśmy do V Niedzieli, którą wyróżnia czytana dziś Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza (J 11, 1-45). Jest to ostatni wielki «znak» Jezusa, po którym najwyżsi...
IV Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

IV Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

Uzdrowienie jest nowym stworzeniem Drodzy bracia i siostry! W niedziele Wielkiego Postu liturgia — posługując się fragmentami z Ewangelii św. Jana — prowadzi nas prawdziwym szlakiem chrzcielnym. W zeszłą niedzielę Jezus obiecał Samarytance dar «wody żywej»; dziś,...
III Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

III Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

Bóg jest spragniony naszej wiary i naszej miłości Drodzy bracia i siostry! W liturgii III Niedzieli Wielkiego Postu w tym roku czytamy jeden z najpiękniejszych i najgłębszych fragmentów Biblii: dialog Jezusa i Samarytanki (por. J 4, 5-42). Św. Augustyn, którego postać...
II Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

II Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

Przemienieni w nadziei Drodzy bracia i siostry! Dziś, w II Niedzielę Wielkiego Postu, na kolejnym etapie drogi pokutnej, liturgia, w której w zeszłą niedzielę czytaliśmy Ewangelię o kuszeniu Jezusa na pustyni, zachęca nas do refleksji nad nadzwyczajnym wydarzeniem,...
I Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

I Niedziela Wielkiego Postu z Benedyktem XVI

Najcięższą niewolą jest grzech Drodzy bracia i siostry! Dzisiaj mamy Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu — czterdziestodniowego okresu liturgicznego, który jest w Kościele duchową wędrówką, przygotowującą do Wielkanocy. W istocie ma to być pójście za Jezusem, który...
Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie

A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował...
Kazanie na Górze

Kazanie na Górze

W Błogosławieństwach widzi się nierzadko nowotestamentalne przeciwstawienie Dekalogu, to znaczy wyższą etykę chrześcijan w porównaniu z przykazaniami Starego Testamentu. Takie podejście jest zupełnym wypaczeniem sensu tych słów Jezusa. Obowiązek zachowywania Dekalogu...
Powołanie Apostołów

Powołanie Apostołów

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili...
Ucieczka do Egiptu

Ucieczka do Egiptu

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do...
Pokłon Trzech Króli

Pokłon Trzech Króli

  „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon.” (Mt 2, 11) W zdaniu tym uderza fakt nieobecności Józefa, z perspektywy którego Mateusz napisał są opowieść o dzieciństwie. Podczas adoracji przy Jezusie spotykamy...
Maesta – Maryja tronująca

Maesta – Maryja tronująca

  Niech Maryja kieruje naszymi krokami w nowym roku Tytuł «Boża Rodzicielka», tak ściśle związany ze świętami Bożego Narodzenia, jest zatem podstawowym tytułem, którym wspólnota wierzących od zawsze, moglibyśmy powiedzieć, czci Najświętszą Maryję Pannę. Dobrze...
Rzeź niewiniątek

Rzeź niewiniątek

W 7 roku przed Chrystusem Herod kazał zgładzić swych synów Aleksnadra i Arystobula, ponieważ przeczuwał, że zagrażają jego własnej władzy. W 4 roku przed Chrystusem z tego samego powodu pozbawił życia także syna Antypatra. Jedyną kategorią kierującą jego myśleniem...
Narodzenie Pańskie

Narodzenie Pańskie

„Kiedy tam [w Betlejem] przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk 2, 6)  Zacznijmy nasze rozważania od ostatnich słów cytatu:...
Czuwający pasterze

Czuwający pasterze

„W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła” (Łk 2, 8).  Pierwszymi świadkami tego wielkiego wydarzenia są czuwający pasterze. Wiele zastanawiano...
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

W roku 313 cesarz Konstantyn Wielki wydał słynny Edykt Mediolański, na mocy, którego religia chrześcijańska odzyskała prawa do swobodnego i publicznego kultu. Znajdujący się w Rzymie, na tym samym miejscu, co dzisiaj, pałac rodziny Lateranów (stąd nazwa wzgórza i...
“Chleba naszego powszedniego” – Benedykt XVI

“Chleba naszego powszedniego” – Benedykt XVI

(…) Tak więc prośba o chleb na jeden dzień tylko otwiera perspektywy sięgające dalej niż samo konieczne codzienne pożywienie. Zakłada ono radykalne naśladowanie Jezusa przez małą grupę uczniów, którzy zrezygnowali z posiadania na tym świecie i dołączyli do drogi tych,...
Święty Benedykt z Nursji – patron Europy.

Święty Benedykt z Nursji – patron Europy.

„Był mąż, z łaski Bożej i z imienia Błogosławiony (Benedictus), którego życie przepełniała świętość.” Tymi słowami pierwszy autor piszący o św. Benedykcie, papież Grzegorz Wielki (540-604), rozpoczyna poświęconą mu II księgę swych „Dialogów”. Benedykt wg tradycji...
Święty Piotr Apostoł

Święty Piotr Apostoł

Święty Piotr, a właściwie Szymon, był rybakiem i pochodził prawdopodobnie z któregoś z miasteczek położonych na brzegu jeziora Genezaret. Był człowiekiem żonatym, choć nie wiemy, czy miał dzieci. Był człowiekiem prostym, choć nie oznacza to, że niewykształconym. Całe...
“Ptaki powietrzne mają gniazda …”

“Ptaki powietrzne mają gniazda …”

Gościnność jest cechą większości ludów Wschodu, dlatego reakcja uczniów jest w pewnym sensie zrozumiała. Oni chcą zniszczyć grzeszników wraz z ich grzechem. ale Jezus przynosi inną odpowiedź na grzech. Jest nim powołanie do wspólnoty uczniów, gdzie każdy jest...
Przenajświętsza Trójca

Przenajświętsza Trójca

Chrześcijanin to człowiek, który pozwala prowadzić się Duchowi Świętemu. Bez pokory i ufności nie jest to możliwe, bowiem nasza natura chce dominować, wiedzieć z góry, nie znosi nieprzewidzianych wydarzeń, lubi wszystko dobrze zaplanować. Wiara natomiast domaga się od...
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom dar pokoju i posyła ich, aby mocą Ducha Świętego odpuszczali grzechy. Relacja pomiędzy tchnieniem Ducha Świętego i władzą przebaczania jest bezdyskusyjna. Dlatego postawmy sobie pytanie: Czy Duch, o którym wiemy, że jest...
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie nie jest odejściem Chrystusa z tego świata, ale w swej istocie ukazuje, że Jezus zostaje z nami. Jest zawsze tam, gdzie jest głoszone wezwanie do nawrócenia, gdzie obwieszczane jest odpuszczenie grzechów. Każdy z nas jest zaproszony do uczestnictwa w...
Tydzień Biblijny – 2016

Tydzień Biblijny – 2016

O Czytaniu Pisma Świętego.             W Piśmie Świętym należy szukać prawdy, nie krasomówstwa. Każdą z ksiąg czytajmy więc w duchu, w jakim została napisana. To zaś czyńmy ze względu na duchowy pożytek, a nie naukę wytwornego stylu.             Książki proste i...
Święto Bożego Miłosierdzia

Święto Bożego Miłosierdzia

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i...
“Wykonało się!”

“Wykonało się!”

Wielki Piątek o godzinie trzeciej po południu, kiedy weszłam do kaplicy, usłyszałam te słowa: – Pragnę, żeby obraz ten był publicznie uczczony.  Wtem ujrzałam Pana Jezusa na krzyżu konającego i w ciężkich boleściach i wyszły z Serca Jezus te same dwa...
“To czyńcie na moją pamiątkę …”

“To czyńcie na moją pamiątkę …”

Najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, w której przyjmuję Komunię świętą. Do każdej Komunii świętej tęsknię i za każdą Komunię świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej. Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy zaz­drościli: pierwszej — to jest...
Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – 9 listopada

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – 9 listopada

Bazylika św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty ma najwyższą rangę wśród wszystkich kościołów świata chrześcijańskiego. 9 listopada obchodzimy specjalną rocznicę poświęcenia Bazyliki laterańskiej – jako jedyna ma ona rangę święta. To właśnie Bazylika św. Janów na...
Przemienienie Pańskie

Przemienienie Pańskie

Termin “Przemienienie Pańskie” nie jest adekwatny do greckiego słowa metemorfothe (por. Mk 9, 2), które ma o wiele głębsze znaczenie. Podczas gdy słowo “przemienienie” oznacza zjawisko zewnętrzne, to słowo greckie sięga w istotę zjawiska....
Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu

Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu

Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu (nazywany także pomnikiem Wdzięczności lub pomnikiem Chrystusa Króla) – istniejący w latach 1932-1939 pomnik, będący wotum za odzyskaną niepodległość przez Polskę.
Tydzień Biblijny – 2015

Tydzień Biblijny – 2015

Święty Jan Paweł II – Pismo Święte, jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego...
Życzenia wielkanocne – 2015

Życzenia wielkanocne – 2015

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim Szanownym Gościom i moim Parafianom: niech Zmartwychwstały Pan udziela wszelkich łask a nade wszystko niech darzy pokojem aby wśród trosk życia czerpać siłę z wiary, która rodząc nadzieję pozwoli pokonać wszelkie trudy....
Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Izrael miał jedną świątynię w Jerozolimie. Miała ona być znakiem obecności jedynego Boga. Ale nawet mając jedną świątynię, lud dopuszcza się składania hołdu obcym bożkom, tworząc w niej kult, który Bogu się nie podoba. Dlatego po znaku godów, kiedy Bóg poślubia na...
Przypowieść o robotnikach w winnicy

Przypowieść o robotnikach w winnicy

EWANGELIA (Mt 20,1–16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za...
Święty Bartłomiej Apostoł

Święty Bartłomiej Apostoł

Fragment fresku z Kaplicy Sykstyńskiej “Sąd Ostateczny” przedstawiający Świętego Bartłomieja trzymającego swoją skórę z podobizną Michała Anioła. Za datę śmierci Apostoła uważa się 24 i 25 sierpnia ( ponieważ pierwszego dnia odarto go ze skóry, a drugiego...
Dysputa o Najświętszym Sakramencie

Dysputa o Najświętszym Sakramencie

Dysputa o Najświętszym Sakramencie – fresk wykonany w latach 1508-1509 przez włoskiego artystę renesansu Rafaela. Znajduje się w Stanza della Segnatura, jednej ze stanz watykańskich, która swego czasu była przeznaczona na bibliotekę papieską i na siedzibę trybunału...
Uroczystość Najświętszej Trójcy – 15.06.2014r.

Uroczystość Najświętszej Trójcy – 15.06.2014r.

Dzisiejszej niedzieli pochylamy się nad jedną z największych tajemnic naszej wiary – Bóg jedyny w Trójcy Osób. Tajemnicę tę objawił nam Jezus. W Bogu wszystko jest miłością i darem! Ojciec umiłował świat i dał nam Syna. Syn umiłował nas i dał nam samego siebie. Ojciec...
Tydzień biblijny – 2014

Tydzień biblijny – 2014

Benedykt XVI, do młodzieży o częstym czytaniu Biblii [..] Drodzy młodzi, zachęcam was, abyście dobrze po­znawali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki, aby była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą na­leży iść. Czytając ją, nauczycie się poznawać Chry­stusa. Św....
Życzenia Wielkanocne – 2014

Życzenia Wielkanocne – 2014

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim Szanownym Gościom i moim Parafianom, aby blask prawdy o Zmartwychwstałym rozświetlał wszelkie mroki codzienności a wiara w nowe życie napełniała serca wszystkich radością i pokojem. Aby cud Zmartwychwstania był naszym...
Święto Ofiarowania Pańskiego – 02.02.2014r.

Święto Ofiarowania Pańskiego – 02.02.2014r.

EWANGELIA (Łk 2,22-32) Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli...
Zwiastowanie Pańskie

The Lord’s Annunciation

Mary is a model of trust in God. Her “yes” to the angel’s words was anything but simple. No woman has yet received the privilege of becoming the Mother of the Son of God. And it was supposed to happen in such an extraordinary way: “The Holy...
Święty Bartłomiej Apostoł

Saint Bartholomew the Apostle

St. Bartholomew the Apostle made by Marco d’Agrate, 1562, Duomo cathedral, Milan, Italy The figure shows St. Bartholomew’s skin, which is thrown over his shoulder like a coat                ...