Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Ukamienowanie_sw._Szczepana_2014a

Drodzy Bracia i Siostry,

1. Dzisiaj, w radosnej atmosferze Bożego Narodzenia, obchodzimy święto św Szczepana, jednego z pierwszych diakonów Kościoła. Znany jest również jako “Pierwszy Męczennik”, ponieważ był pierwszym uczniem Chrystusa, który przelał za niego krew. Szczepan został ukamienowany na śmierć z powodu fałszywych oskarżeń, podobnych do tych, kierowane pod adresem samego Jezusa i tak jak Mistrz zmarł przebaczając tym, którzy go zabili.

2. Kościół nazywa dzień męczeństwa dniem narodzin. Rzeczywiście, na mocy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, śmierć męczennika jest w niebie narodzeniem. To dlatego jest tak ważna dla uczczenia pierwszego męczennika dzień po świętach Bożego Narodzenia: Jezus urodził się w Betlejem, oddał swoje życie za nas, abyśmy i my, odrodzili się “z wysoka” przez wiarę i chrzest, możemy być skłonni do rezygnacji z naszego własnego życia dla miłości do naszych braci i sióstr.

Dzisiaj chciałbym szczególnie przypominać wspólnoty chrześcijańskie, które cierpią prześladowania i wszystkich wiernych, którzy cierpią za wiarę. Niech Pan da im siłę do wytrwania i zdolność do miłości, nawet tych, którzy powodują ich cierpienie.

3. Niech Maryja, Matka i uczeń swego Syna Jezusa, towarzyszy ochrzczonym na ich drodze, od chrzcielnicy do godziny śmierci. Niech Ona, Królowa Męczenników, pomoże nam też być “męczennikami”, czyli świadkami miłości Chrystusa, którego kontemplujemy w tych dniach, jak dziecko w kołysce.

św. JAN PAWEŁ II

Święto Świętego Szczepana
piątek, 26 grudnia 2003

wzorek_02a