PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Powolanie_uczniow_2014

1. “Pokój zostawiam wam”. Te słowa Jezusa z Ewangelii Jana (J 14, 27) są tematem dorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który rozpoczyna się dzisiaj. Znamienne jest, że temat ten został zaproponowany przez Kościoły Bliskiego Wschodu, gdzie jedność i pokój są najbardziej wyjątkowymi priorytetami.

W nadchodzącym tygodniu, chrześcijanie różnych wyznań i tradycji w każdej części świata zbiorą się razem, aby modlić się intensywnie do Pana, aby wzmocnić ich wspólne zobowiązanie do pełnej jedności. Zrobią tak, zaczynając właśnie od bogatej obietnicy Chrystusa i medytacji każdego dnia na dar Ewangelii pokoju i zobowiązań, jakie za sobą pociąga.

2. Chrystus obiecując im swój pokój, zapewnił uczniom swoje poparcie w nauczaniu. Ten trwały podział między chrześcijanami to bolesna próba. W świecie, spragnionym pokoju, to jest rzeczywiście poważne, że wspólnoty chrześcijańskie głoszą Ewangelię jednogłośnie. Konieczne jest, aby ich świadectwo Bożej miłości, która ich łączy,  było posłańcem radości, nadziei i pokoju, stając się zaczynem nowej ludzkości.

3. Mam nadzieję, całym sercem, że Tydzień Modlitw przyniesie obfite owoce dla sprawy jedności chrześcijan. Może to być korzystna okazja dla tych, którzy wierzą w Chrystusa, aby wymieniać braterski uścisk w pokoju Pana! Niech matczyne wstawiennictwo Dziewicy Maryi, Matki Chrystusa, uzyskanie tego za nas.

 

św. JAN PAWEŁ II

Niedziela, 18 stycznia 2004

 

wzorek_08a