BÓG

KRÓL

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Ofiarowanie_Panskie_2015a

 “Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.”  ( Hbr 2, 17).

Słowa te, zaczerpnięte z Listu do Hebrajczyków wyrażają również przesłanie dzisiejszego święta Ofiarowania Pańskiego w świątyni. Oddają, jak to było, umieszczając go w perspektywie tajemnicy paschalnej.

Wydarzenie, które świętujemy dziś prowadzi nas z powrotem do tego, gdy Maryja i Józef, czterdziestego dnia po narodzeniu Jezusa, ofiarowali Go Bogu jako ich pierworodnego syna, stosując się do wymogów prawa mojżeszowego. Obietnica ta będzie następnie znajdowała kompletne i doskonałe wypełnienie w misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pana.

W prezentacji w świątyni, jak na Kalwarii, obok jest Maryja, która podzieliła odwieczny plan zbawienia.

Dzisiejsza liturgia otwiera błogosławieństwo świec i procesję do ołtarza, aby spotkać Chrystusa przy “łamaniu chleba”, i doczekać Jego  powrotu w chwale.

Pozwól nam kontemplować Dziewicę, ofiarującą swego Syna w świątyni jerozolimskiej. Ona bezwarunkowo zaakceptowała wolę Bożą przy zwiastowaniu, powtarzane dzisiaj, “Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” ( Łk 1, 38). Ta postawa uległego przylgnięcia do Bożego planu oznaczać będzie łuk całej jego egzystencji.

A ty, Maryjo, czuwaj nad tymi dziećmi, prowadź ich do Chrystusa, “chwałę Izraela, światło narodów”.

Virginum Panna, Mater Salvatoris ora pro nobis!

w Święto Ofiarowania Pańskiego

Homilia św. Jana Pawła II

Poniedziałek, 02 lutego 2004

 

wzorek_09a