PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Figura świętego Piotra autorstwa XIII-wiecznego artysty Arnolfa di Cambia, Watykan 

Każdy z nas ma swoje niepowtarzane miejsce w Kościele. Zawsze jest ono wejściem w chwalebne dziedzictwo apostołów Piotra i Pawła. Jest wzięciem odpowiedzialności za Kościół w tym czasie i miejscu mojego życia. Czy pomoże mi wiedza, dlaczego właśnie Jezus wybrał Piotra na opokę Kościoła, a Pawła – na apostoła narodów? Raczej nie. Znamy ich dobre strony, znamy i te słabe. Nie chodzi o to, aby się do nich porównywać i szukać satysfakcji, że wcale nie jestem gorszy. Wybór, jakiego dokonał Jezus, był podyktowany troską o moje zbawienie. Święty Paweł tłumaczy w listach najważniejsze tematy relacji z Bogiem. Święty Piotr, w osobie papieża, troszczy się o wierny przekaz Bożej prawdy. Kościół jest zbudowany na ludziach słabych, ale zbudowany przez Jezusa. By być Jego dobrym narzędziem, należy starać się żyć cnotami chrześcijańskimi, zwłaszcza wiarą i miłością. Wiarą w Jezusa Syna Bożego, którą Piotr wyznał pierwszy, a Paweł głosił poganom. Miłością, która zawsze jest aktualnym prawem życia Kościoła. 

Daj mi, Panie, wystąpić w dobrych zawodach, bieg ukończyć i wiarę ustrzec. Niech moje powołanie do budowania Kościoła będzie świadomym i aktywnym uczestnictwem w dziedzictwie apostołów.