PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Tydzień Biblijny - 2016

O Czytaniu Pisma Świętego.

            W Piśmie Świętym należy szukać prawdy, nie krasomówstwa. Każdą z ksiąg czytajmy więc w duchu, w jakim została napisana. To zaś czyńmy ze względu na duchowy pożytek, a nie naukę wytwornego stylu.

            Książki proste i pobożne czytaj równie chętnie jak wzniosłe i głębokie. Nie zwracaj uwagi na nazwisko autora ani na to, w jakim stopniu opanował sztukę pisarską; umiłowanie czystej prawdy niech będzie jedyną zachętą do czytania. Nie pytaj, kto to powiedział, lecz zważ, co powiedział. Człowiek przemija, ale prawda Pańska trwa na wieki. Bóg sam wybiera osoby, przez które do nas przemawia.

            W czytaniu Pisma Świętego często przeszkadza nam ciekawość, bo chcemy zrozumieć i roztrząsać to, co należy przyjąć w prostocie ducha.

            Jeśli chcesz wynieść pożytek z lektury, czytaj z pokorą, prostotą i wiarą, i nie staraj się uchodzić za uczonego w Piśmie. Nie bój się pytać i wsłuchuj się pilnie w słowa świętych. Nie lekceważ przypowieści starców, bo nie bez przyczyny są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Tomasz à Kempis