Roraty

Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Uroczystosc_Niepokalanego_Poczecia_NMP_2014a

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

 

1. “Tota pulchra es Maria – Jesteś wszystkim uczciwa, Maryjo.”

Dziś Kościół obchodzi Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Jeśli Chrystus jest dniem, który nigdy nie gaśnie, Maryja jest jego świtem, jaśniejącą pięknością.

Wybrana wcześniej, aby być Matką Słowa Wcielonego, Maryja jest jednocześnie pierwociną jego odkupieńczej działalności. Łaska Chrystusa Odkupiciela działała w niej w oczekiwaniu, zachowując Ją od grzechu pierworodnego i od jakiegokolwiek zakażenia winą.

2. Dlatego Maryja jest ” łaski pełna “(Łk 1, 28), tak jak Anioł potwierdza kiedy przynosi jej zapowiedź swego Boskiego macierzyństwa. Ludzki umysł nie może stwierdzić, aby zrozumieć tak wielki cud i tajemnicę. To jest wiara, która objawia nam, że Niepokalane Poczęcie Maryi jest rękojmią zbawienia dla każdego człowieka, pielgrzymem na tej ziemi. Ponownie, jest to wiara, która przypomina nam, że ze względu na jej wyjątkową pozycję, Maryja jest naszym wytrwałym wsparciem w mozolnej walce z grzechem i jego konsekwencjami.

Zapraszam aby dołączyć do mnie w modlitwie za wstawiennictwem Niepokalanej dla Kościoła, dla Rzymu i całego świata.

św. JAN PAWEŁ II

Poniedziałek, 08 grudnia 2003