Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Chusta z Manoppello
Chusta z Manoppello – relikwia chrześcijańska, która znajduje się w sanktuarium w miasteczku Manoppello we Włoszech. Na tkaninie uwieczniony jest wizerunek, który jest uważany za twarz Jezusa Chrystusa.

Droga Chusty z Jerozolimy do Manoppello

Volto Santo, co po włosku znaczy Święte Oblicze, jest tkaniną o wymiarach 17 cm (szerokość) x 24 cm (długość), która od 1638 roku przechowywana i wystawiana jest w kapucyńskim kościele Sanctuario di Volto Santo w obustronnie oszklonej monstrancji (obraz jest przezroczysty).

Całun z Manoppello jest uważany za oryginał chusty św. Weroniki. Wiele najstarszych źródeł historycznych wspominało o istnieniu chusty Św. Weroniki. W VI w. była nazywana Chustą z Kamulii, gdyż przechowywano ją w tym kapadockim mieście. W 574 została przeniesiona do Konstantynopola. W 705 patriarcha Konstantynopola Kallinik I przekazał relikwię w bezpieczne miejsce, do Bazyliki św. Piotra w Rzymie, na ręce papieża Jana VII. Oryginał miał zostać wywieziony z Rzymu podczas Sacco di Roma w 1527 r. W Bazylice św. Piotra w Rzymie została kopia

To właśnie w Rzymie do chusty przylgnęła nazwa Weronika, od łac. vera (prawdziwy) i gr. eikon (obraz).


Efekt nałożenia na siebie wizerunku Całunu Turyńskiego i Całunu z Manoppello. Zgadzają się nie tylko proporcje twarzy ale i ślady zranień

Ks. Andreas Resch z Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, zestawiając oba wizerunki za pomocą wysokiej rozdzielczości fotograficznych powiększeń, doszedł do wniosku, że "oblicza obu Całunów wykazują stuprocentową zgodność, która wyklucza jakąkolwiek przypadkowość", a "podobieństwo to dowodzi, iż mamy do czynienia z odbiciem Oblicza tej samej osoby".

Różnica między wizerunkami wynika z tego, że:
• Całun Turyński przedstawia osobę martwą, a Chusta z Manopello – żywą.
• Całun Turyński przedstawia negatyw, a Chusta z Manopello – pozytyw.

Chusta z Manoppello została wykonana z bisioru, czyli najbardziej drogocennej tkaniny starożytności, określanej niekiedy jako tkane złoto. Materiał ten, zwany jedwabiem morskim, pozyskiwany jest z masy perłowej, a na wytworzenie kilograma bisioru potrzeba wyłowienia aż tysiąca małży. Unikalne są właściwości bisioru – jest cienki jak pajęczyna, ma tęczową barwę i przejrzystość oraz charakterystyczny połysk upodobniający go do hologramu. To jedyny znany materiał, który przepuszcza światło, a w zależności od oświetlenia zmianie zabarwienie. Jest ogniotrwały jak azbest.

Wizerunek z Manoppello został poddany badaniom za pomocą skanera o bardzo wysokiej rozdzielczości. Odkryto, że na Chuście nie ma w ogóle śladu żadnych farb. Brak nawet śladowych ilości pigmentu. Utrwalony na tkaninie wizerunek męskiego oblicza nie mógł więc powstać na skutek użycia jakiejkolwiek znanej techniki malarskiej. Nie jest też nadrukiem, ponieważ z obydwu stron jest równie wyraźny. Udowodniono również, że wizerunek z Manoppello ma charakter trójwymiarowy, korzystając z techniki komputerowej na końcu nosa i w zagłębieniach oczodołów dostrzec można wyraźny efekt trójwymiarowości. Wizerunek nie jest bowiem malowidłem, lecz powstał na skutek bezpośredniego odciśnięcia przez trójwymiarową strukturę.

Modlitwa do Świętego Oblicza
ułożona przez papieża Innocentego III


Błogosławioneś Święte Oblicze Naszego Odkupiciela,
w którym odbija się blask Boskiej chwały
Odciśnięteś w małej chuście o śnieżnobiałej jasności
i dane Weronice jako sztandar miłości.
Błogosławioneś piękno wieków,
zwierciadło świętych,
które pragną ujrzeć Dusze z niebios.
Oczyść nas z wszelkiej zmazy grzechu
i wprowadź nas do grona błogosławionych.
Błogosławionaś nasza chwało pośród tego ciężkiego życia,
tak delikatna i nietrwała,
szybko odchodząca.
Skieruj nas, o radosny wizerunku,
do domu w niebiosach
byśmy ujrzeli twarz, która zaiste jest Chrystusową.
Błogosławioneś, o sudarium, klejnocie szlachetnie obramowany,
zarównoś naszą pociechą jak i pamiątką po Nim,
który przyjął drobne śmiertelne ciało
– naszej prawdziwej radości i dobru ostatecznemu!