BÓG

KRÓL

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Kuszenie_Pana_Jezusa_2015a

Drodzy Bracia i Siostry,

1. W ubiegłą środę, obrzędem posypania głów popiołem, weszliśmy w Wielki Post, pokutną podróż przygotowania do Paschy, okazja dla wszystkich ochrzczonych, aby odnowić ducha wiary i wzmocnić swoje zaangażowanie ewangelicznej konsystencji.

Jak dzisiejsza Ewangelia (Mk 1, 12-15), w okresie 40 dni Wielkiego Postu, wierni są powołani do naśladowania Chrystusa w “pustyni“, do konfrontacji z nim i pokonania ducha zła. To jest wewnętrzna walka, od której zależy konkretny kierunek życia. W rzeczywistości, to z serca człowieka, wynikają złe projekty i działania (por Mk 7, 21). Z tego powodu, to tylko przez oczyszczenie sumienia, jest droga do sprawiedliwości i pokoju i w ten sposób można być przygotowanym na poziomie osobistym i społecznym.

2. W kontekście międzynarodowym, jest znacznie silniejsza potrzeba oczyścić sumienie i serce do konwersji prawdziwego pokoju. W związku z tym, w jaki sposób o wiele bardziej wymowny jest obraz Chrystusa, który eksponuje i pokonuje kłamstwa szatana z siłą prawdy, zawartej w Słowie Bożym. W wnętrzu serca każdego człowieka jest głos Boga i podstępny głos złego. Ten ostatni ma na celu oszukać osobę ludzką, uwodzi go z perspektywą fałszywych towarów, odwodzi go od prawdziwego dobra, które polega właśnie na wypełnianiu woli Bożej. Ale wzmocnione postu, pokorna i przenikliwa modlitwa, pozwala przezwyciężyć nawet w najtrudniejszych próbach i kształtuje niezbędną odwagę do walki zła z dobrem. Tak więc Wielki Post staje się opłacalnym czasem szkolenia duchowego.

św. JAN PAWEŁ II

Niedziela, 09 marca 2003

wzorek_13a