Roraty

Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Niewierny_Tomasz_2015a

1. W Wielki Piątek, kiedy wisiał na krzyżu, Jezus pozostawił nam swój testament przebaczenia: “Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Wyszydzany i dręczony, błagał o przebaczenie swoich oprawców. W ten sposób jego szeroko otwarte ramiona i przebity bok stały się powszechnym sakramentem ojcowskiej czułości Boga, który oferuje przebaczenie i pojednanie dla wszystkich.

Kiedy ukazał się swoim uczniom w dniu zmartwychwstania, Pan powitał ich tymi słowami: “Pokój wam!” i pokazał im ręce i bok ze znakami męki. Osiem dni później, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, Jezus po raz kolejny przyszedł i stanął pośród nich, w Wieczerniku, i znowu rzekł do nich: “Pokój wam!” (J 20, 19-26).

2. Pokój jest darem ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, w wyniku zwycięstwa miłości nad grzechem i śmiercią. Oferując siebie jako nieskazitelną ofiarę przebłagalną na ołtarzu krzyża, wylał na ludzkość Boże Miłosierdzie.

Jezus zatem jest naszym pokojem, gdyż jest doskonałym przejawem Bożego Miłosierdzia. W sercu człowieka, które jest zawsze narażone na pokusy zła, On napełnia nas miłosierną miłością Boga.

3. Dzisiaj, w II Niedzielę Wielkanocy obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Pan jest również wysłany, aby nam wszystkim przynieść swój pokój, który jest oparty na przebaczeniu i odpuszczeniu grzechów, jest to nadzwyczajny dar.

Niech Maryja, Matka Chrystusa, naszego Pokoju, która otrzymała swój testament miłości na Kalwarii, pomagała nam być świadkami i apostołami Jego nieskończonego miłosierdzia.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli!

św. JAN PAWEŁ II

Druga Niedziela Wielkanocna, 18 kwietnia 2004

wzorek_10a