Wielki POST
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

“Ofiarowanie Pańskie” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy

Tylko całkowite posłuszeństwo wobec Bożej woli daje prawdziwą radość i pozwala doczekać się spełnienia nadziei. Maryja i Józef wypełniają nakaz Prawa, idąc razem do świątyni. Tam dowiadują się, że przyniesione przez nich Dziecię jest zbawieniem i światłem przygotowanym dla wszystkich narodów. W domu Bożym usłyszeli razem tę radosną wieść, którą wcześniej anioł objawił im osobno w domowym zaciszu. Symeon, mędrzec prowadzony Duchem Świętym, doznaje już tu na ziemi, radości z przebywania z Bogiem, którego dostrzega w Dziecięciu. Anna ogłasza, jak niegdyś prorokinie Izraela, zwycięstwo i wyzwolenie ludu wybranego. Tej pełnej radości doświadczają w świątyni, do której człowiek przychodzi, by wypełniać wolę Bożą.

Panie, który jesteś światłością każdego człowieka, wpatruję się w Ciebie, aby nauczyć się, jak wypełnić wolę Ojca. Niech Duch Święty kieruje moimi krokami, abym doszedł do radości.