Roraty

Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.


IV Niedziela
Wielkiego
Postu
22.03.2020r.
8:00 + Józefa Sobkowiaka – XV r. śm.
9:30 w intencji Parafian.
11:00 + Rozalię – rocz. śm. i Zygmunta Spychałów; Bronisławę i Stanisława Sowińskich i zm. z tych rodzin.
Poniedziałek
23.03.2020r.
18:00 + Józefa Sroczyńskiego, zm. rodziców i teściów.
Wtorek
24.03.2020r.
18:00 + Domicelę i Stanisława Kołodziej; Zofię i Józefa Rogalińskich; Łucję i Waldemara Nijakich; zm. z rodz. Przybyszewskich.
Środa
25.03.2020r.
Zwiastowanie
Pańskie
8:00
Czwartek
26.03.2020r.
18:00 + Władysława Otto – II r. śm.
Piątek
27.03.2020r.
18:00 + Zygmunta Jęśka – XVIII r. śm.; zm. z rodz. Durków, Jęśków i Plisów.
Sobota
28.03.2020r.
18:00 + Z Ludwika Nowaka – rocz. śm.; zm. rodziców i teściów.

V Niedziela
Wielkiego
Postu
29.03.2020r.
8:00
w intencji Parafian.
9:30
+ Bronisławę – III r. śm., Czesława, Edwarda i Ryszarda Ciszaków.
11:00
+ Mirosława – IV r. śm., Halinę i Stanisława Lajsnerów; zm. z rodz. Lajsnerów i Spychałów.