Nabożeństwa majowe

Zapraszamy!

Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.


Parafianie wraz z proboszczem

składają serdeczne podziękowania

wykonawcom prac remontowych

przy kościele św. Bartłomieja i probostwie:

PPHU Wieczorek P. Dominika Wieczorka z siedzibą w Śmiglu

Usługi WOD.- KAN. P. Mariusza Dobronia z siedzibą
w Starym Bojanowie

oraz

wszystkim Podwykonawcom


Serdeczne podziękowania składamy również:

Panu tech. bud. Stefanowi Cieśli – Kierownik budowy

oraz

Panu mgr inż. Tomaszowi Krajewskiemu – Nadzór budowlany