PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Rok 2017

Koncert kolęd chóru "Rotondo" - 06.01.2017

W Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli w naszej świątyni mogliśmy wysłuchać koncertu kolęd zatytułowanego „Za gwiazdą”. Po Mszy św. o godz. 11:00 wystąpił chór „Rotondo” pod dyr. Natalii Sobkowiak działający przy parafii Św. Ojca Pio w Poznaniu. Chórowi towarzyszył Michał Zator, artysta grający na harfie irlandzkiej. W repertuarze znalazły się tradycyjne polskie kolędy oraz pochodzące z różnych stron świata. Było także wspólne kolędowanie z publicznością.

Spotkanie opłatkowe - 08.01.2017

W niedzielę 8 stycznia o godz. 15:00 w Sali Domu Wiejskiego odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich naszej parafii. Spotkanie to, to przede wszystkim świętowanie jednego z najważniejszych wydarzeń zbawczych, a więc Narodzin Bożej Dzieciny, jest to również okazja do składania sobie świątecznych życzeń oraz podzielenia się tradycyjnym opłatkiem.

Pielgrzymka wdzięczności do Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu - 11.03.2017

W sobotę 11 marca 2017r. odbyła się Pielgrzymka wdzięczności za peregrynację obrazu do Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu. Mszę św. przy cudownym obrazie św. Józefa w intencji wszystkich pielgrzymów oraz parafian odprawił Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński. Po Eucharystii Ksiądz Proboszcz odmówił modlitwę-akt oddania św. Józefowi, a następnie przybyli pielgrzymi wysłuchali prelekcji na temat Świętego Obrazu. Po modlitwach oraz po wykonaniu wspólnej pamiątkowej fotografii pątnicy udali się do podziemi klasztoru na poczęstunek. Kolejnym etapem wyjazdu była wizyta w poznańskiej palmiarni, aby również w pięknie natury dostrzec obecność Boga.

Niedziela Palmowa - 09.04.2017

W Niedzielę Palmową 9 kwietnia 2017r. przy krzyżu misyjnym Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński poświęcił przyniesione przez Parafian palmy, następnie na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy wierni w procesji udali się do kościoła. Podczas Mszy św. Ksiądz Proboszcz odczytał Mękę Pańską, a dzieci podczas procesji z darami złożyły swoje wielkopostne skarbonki. Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym, czyli Wielki Tydzień.

Remont zakrystii w kościele pw. św. Bartłomieja - 2017

W styczniu 2017 roku rozpoczął się kapitalny remont zakrystii w kościele pw. św. Bartłomieja. Na zakrystii położono nowy dach składający się z sosnowej więźby, pokryty specjalną cynkowo – tytanową blachą, a całość wykończono jesionową podsufitką. Zostały również zamontowane nowe wejściowe pancerne drzwi od Gerdy. Do zakrystii wykonano także nową dębową oraz jesionową szafę, odnowiono zabytkową dębową garderobiankę oraz zakupiono mosiężny stojak do sprzętu liturgicznego.

Wielki Czwartek - 13.04.2017

W Wielki Czwartek 13 kwietnia 2017r. o godz. 18:00 Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński odprawił uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne i kończy okres Wielkiego Postu. Komunia św. udzielana była wszystkim pod dwoma postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Po zakończeniu Wieczerzy Ks. Proboszcz wraz z Klerykiem przenieśli Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, zwanej „Ciemnicą” (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). Następnie z okazji ustanowienia sakramentu Kapłaństwa przedstawiciele różnych grup działających w parafii złożyli życzenia Księdzu Proboszczowi oraz Klerykom. Po zakończonej liturgii przy kaplicy adoracji odśpiewano III części Gorzkich Żali.

Wielki Piątek - 14.04.2017

Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy proces, mękę i śmierć Pana Jezusa.
Już po raz kolejny w Wielki Piątek o godz. 17:00 z kościoła pw. św. Bartłomieja wyruszyła Droga Krzyżowa wiodąca ulicami naszej parafii. Krzyż pomiędzy stacjami nieśli nie tylko przedstawicie wspólnot parafialnych, ale także grupy sąsiadów, nauczycieli oraz rodzin. Rozważania poszczególnych przystanków na Drodze Krzyżowej również zostały odczytanie przez niosących Krzyż.
Droga Krzyżowa zakończyła się w kościele pw. św. Teresy, po niej rozpoczęła się Liturgia Męki Pańskiej. Składała się ona z czytań Pisma Świętego oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii według św. Jana. Następnie, po dłuższej i bardziej uroczystej niż zazwyczaj modlitwie powszechnej przyszedł czas na Adorację Krzyża. Na zakończenie Liturgii Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński wraz z Klerykiem Przemysławem przeniósł Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji zwanego "Grobem Pańskim", na pamiątkę złożenia Ciała Jezusa w grobie.
Przy Grobie Pańskim do godz. 24:00 trwała adoracja prowadzona przez Młodzież naszej parafii.

Wielka Sobota - 15.04.2017

W Wielką Sobotę przez cały dzień trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim prowadzona przez Wspólnotę Żywego Różańca. Od godz. 14:00 odbywały się tradycyjne poświęcenia pokarmów na wielkanocny stół.
Obrzędy Wigilii Paschalnej w Wielką Noc rozpoczęły się przy ognisku od poświęcenia ognia i Paschału symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa. Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński wniósł do ciemnego kościoła zapalony Paschał, po odśpiewaniu „Światło Chrystusa” wszyscy wierni odpalili od niego swoje świece. Po intronizacji Paschału i okadzeniu go wysłuchaliśmy Orędzia Wielkanocnego „Exultet”. Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa. Wysłuchaliśmy trzech czytań ze Starego Testamentu i jednego z Nowego Testamentu.W czasie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” rozdzwoniły się wszystkie dzwony i dzwonki oznajmiając, że Pan zmartwychwstał!
Po kazaniu odbyła się Liturgia Chrzcielna. Najpierw wezwaliśmy wstawiennictwa Wszystkich Świętych śpiewając Litanię wraz z Ministrantami Seniorami z grupy „Cantores Minores”, następnie Ks. Proboszcz pobłogosławił wodę chrzcielną i wszyscy z zapalonymi świecami odnowili Przyrzeczenia chrzcielne.
Ostatnią częścią celebracji Wigilii Paschalnej w Wielką Noc była Liturgia Eucharystyczna zakończona Procesją Eucharystyczną wokół kościoła i uroczystym błogosławieństwem.

Próba dzieci pierwszokomunijnych - 10.05.2017

W tygodniu poprzedzającym I Komunię św. odbywały się próby dzieci pierwszokomunijnych. Podczas spotkań dzieci ćwiczyły poszczególne elementy Mszy św. w której po raz pierwszy miały przyjąć do swojego serca Pana Jezusa. Ksiądz Proboszcz wraz z Panią Katechetką w szczegółach objaśniali dzieciom w jaki sposób będzie przebiegać ta wyjątkowa uroczystość.

I Komunia św. - 14.05.2017

Podczas Mszy św. o godz. 10:00 w kościele pw. św. Teresy 28 dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa do swojego serca. Uroczystość rozpoczęła się przed świątynią pobłogosławieniem dzieci przez rodziców oraz poświęceniem ich przez kapłana. Następnie przy wspólnym śpiewie wszyscy weszli do kościoła, by uczestniczyć w sprawowanej przez Księdza Proboszcza Eucharystii.
O godz. 15:00 dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w Nabożeństwie Majowym, po którym Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński wręczył dzieciom pamiątkowe obrazki.

Święcenia diakonatu kleryka Przemysława - 18.05.2017

W czwartek 18 maja 2018r. o godz. 16:00 w poznańskiej Archikatedrze kleryk Przemysław Sobol syn naszej parafii przyjął z rąk Biskupa Grzegorza Balcerka święcenia diakonatu. Na tą wyjątkową uroczystość udał się Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński wraz z przedstawicielami parafii. Msza św. rozpoczęła się procesją nawą główną, po Ewangelii nastąpiło przedstawienie z imienia i nazwiska kandydatów do święceń. Po homilii wygłoszonej przez Księdza Biskupa kandydaci do święceń zobowiązali się do pomagania prezbiterom, do zachowywania celibatu, do codziennej modlitwy Liturią Godzin. Dalej każdy z wybranych diakonów podszedł do Księdza Biskupa przykląkł i z rękami włożonymi w dłonie Biskupa przyrzekł jemu cześć i posłuszeństwo. Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych podczas której wzywa się orędownictwa Świętych Patronów Ksiądz Biskup poprzez nałożenie rąk sprowadził na święconego siedmioraki dar Ducha Świętego. Następnie Ksiądz Proboszcz nałożył swojemu Alumnowi szaty liturgiczne czyli stułę nałożoną ukośnie z lewego ramienia oraz dalmatykę. Nowo wyświęceni Diakoni otrzymali z rąk Księdza Biskupa Ewangeliarz oraz ojcowski pocałunek pokoju. Na zakończenie uroczystości popłynęły podziękowania w stronę władz Seminarium, jak również dziękowano przybyłym kapłanom, rodzicom oraz parafianom.

Parafialny Dzień Chorego - 28.05.2017

W niedzielę 28 maja 2017r. obchodziliśmy już kolejny raz w naszej parafii Dzień Chorego. Rozpoczął się on od Mszy św. w kościele pw. św. Bartłomieja podczas której Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński udzielił Sakramentu Namaszczenia Chorych wszystkim zgromadzonym w świątyni. Podczas Eucharystii w relikwiach był również obecny św. Jan Paweł II, którego można było na sam koniec uczcić oraz prosić o wstawiennictwo. Druga część spotkania odbyła się w salce parafialnej, gdzie wszyscy spotkali się przy herbacie i słodkim poczęstunku przygotowanym przez Parafialny Zespół Caritas.

Boże Ciało - 15.06.2017

W czwartek 15 czerwca 2017r. o godz. 10:00 z kościoła pw. św. Bartłomieja z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyruszyliśmy w uroczystej procesji eucharystycznej wiodącej ulicami naszej parafii. Dwa pierwsze ołtarze znajdowały się na ulicy Dworcowej u p. Dudziak Urszuli i u p. Kostrzewa, kolejne dwa na ulicy Polnej u p. Stępczak i u p. Piechowiak. Przy każdym z czterech ołtarzy Kapłan odśpiewał Ewangelię, a przy ostatnim udzielił błogosławieństwa na cztery strony świata. Przy polowym ołtarzu znajdującym się u p. Piechowiak Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński odprawił Mszę św. w intencji wszystkich parafian.

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała - 22.06.2017

W czwartek 22 czerwca 2017r. przeżywaliśmy uroczyste zakończenie oktawy Bożego Ciała. O godz. 18:00 w parafialnym kościele pw. św. Bartłomieja Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński odprawił Mszę św. oraz wspólnie z wiernymi odśpiewał Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie odbyła się procesja Eucharystyczna wokół kościoła do czterech ołtarzy, które przygotowali:
I – przy zakrystii – Wspólnota Różańca
II – w bocznym wejściu kościoła – Parafialny Zespół Caritas
III – przy drodze – Chór parafialny
IV – na podwórzu probostwa – Ministranci
Przy czwartym ołtarzu Ksiądz Proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - 23.06.2017

W piątek 23 czerwca 2017r. Mszą św. o godz. 18:00 w kościele pw. św. Bartłomieja rozpoczęliśmy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Eucharystii w uroczystej procesji zgromadzeni wierni udali się pod figurę Serca Pana Jezusa usytuowaną na parafialnym cmentarzu. Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński przy figurze odśpiewał Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz odmówił Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego.
Na zakończenie dla wszystkich dzieci biorących udział w procesjach została przygotowana słodka niespodzianka.

Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 2017

W tym roku, wzorem lat poprzednich Grupa 17 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w dniach 5-15 lipca pielgrzymowała przez polskie drogi, pola i lasy, spiesząc do tronu Częstochowskiej Pani. Ten rok był dla Grupy 17 szczególny- obchodziła bowiem swój srebrny jubileusz, w związku z czym weszła na Jasną Górę jako pierwsza spośród wszystkich osiemnastu grup. Uczestnicy mieli także za zadanie przygotować uroczystą Mszę Świętą oraz nocne czuwanie które odbyło się z 16 na 17 lipca. W tym roku w pielgrzymce wzięło udział także kilkoro spośród naszych parafian.

Msza św. dożynkowa - 19.08.2017

W sobotę 19 sierpnia 2017r. w parafialnym kościele św. Bartłomieja Ks. Proboszcz sprawował Mszę św. dożynkową, tym samym w imieniu zgromadzonych rolników dziękował Panu Bogu za całoroczną opiekę i prosił o dalsze błogosławieństwo w gospodarstwach. Obecni było również przedstawiciele lokalnych władz wraz z Panem Sołtysem. Na ręce Ks. Piotra Kuflińskiego rolnicy złożyli bochen chleba oraz wieniec dożynkowy, wcześniej przez kapłana poświęcone.

Straty i naprawa dachu kościoła św. Teresy - 25.08.2017

W wyniku wichury i padającego gradu naruszona została część dachówek na dachu kościoła pw. św. Teresy. Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela Ksiądz Proboszcz przystąpił do naprawy zniszczeń. Remont przeprowadziła specjalistyczna firma, która przy pracach nad ubytkami w pokryciu dachowym korzystała z wysięgnika.

Odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła - 26.08.2017

W sobotę 26 sierpnia 2017r. o godz. 11:00 przezywaliśmy odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła, Patrona naszej parafii. Uroczystą sumę odpustową sprawował i homilię wygłosił Ks. Jarosław Olejniczak proboszcz parafii ze Starego Białcza. Na uroczystość przybyli również kapłani z naszego dekanatu. Na koniec, po odmówieniu litanii do św. Bartłomieja, rozpoczęła się procesja eucharystyczna wokół kościoła.

Piesza Parafialna Pielgrzymka do Górki Duchownej - 01.09.2017

W piątek 1 września 2017r. o godz. 16:00 z kościoła św. Teresy wyruszyła Piesza Parafialna Pielgrzymka do Górki Duchownej. Do Sanktuarium Matki Bożej w strugach deszczu pielgrzymowało 40 najdzielniejszych pątników naszej parafii. Strudzeni pielgrzymi na placu odpustowym zostali serdecznie powitani przez Kustosza Sanktuarium Ks. Piotra Bartkowiaka. Przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia Mszy św. przewodniczył Ks. Piotr Kufliński obejmując modlitwą wszystkich przybyłych pielgrzymów. W deszczową drogę powrotną wyruszyło około 20 osób, po dotarciu do Kościoła św. Teresy Ksiądz Proboszcz wszystkim udzielił błogosławieństwa.

Niecodzienna wizyta - 31.08.2017

W czwartek 31 VIII o godz. 15:00 w drodze powrotnej z odpustu w Górce Duchownej do swojej parafii odwiedzili nas pielgrzymi z parafii św. Bartłomieja w Objezierzu wraz ze swoim proboszczem ks. Zbigniewem Szlachetką. Z zainteresowaniem obejrzeli naszą świątynię i wysłuchali krótkiej informacji o niej. Po modlitwie za wstawiennictwem naszego wspólnego patrona udali się w dalszą drogę do domu zapraszając nas również do odwiedzin swojej parafii.

Odpust ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus - 01.10.2017

W niedzielę 1 października 2017r. ks. kan. Andrzej Szulc proboszcz z Włoszakowic celebrował sumę odpustową ku czci św. Teresy. Święto Patronki uświetniły śpiewy Panów z "Cantores Minores" oraz Parafialnego Chóru „Jubileuszowy”. Uroczystość zakończyła procesja Eucharystyczna wokół Kościoła.

XVI Rajd Różańcowy im. św. Jana Pawła II - 07.10.2017

XVI Rajd Różańcowy im. św. Jana Pawła II wyruszył sprzed probostwa o godz. 10:00 w eskorcie Policji, która dbała o bezpieczne przejście całej trasy. Wyjątkowo w tym roku dzień rajdy przypadł w liturgiczne Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Podczas wędrówki do Matki Bożej Pocieszenia odmawiano Różaniec oraz śpiewano piosenki pod kierunkiem Pani Ilony Wieczorkowskiej. Uczestników rajdu przywitał Kustosz Sanktuarium Ks. Piotr Bartkowiak. Mszę św. przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej odprawił Ks. Piotr Kufliński. Podczas Eucharystii kapłani poświęcili Różańce dzieciom pierwszokomunijnym. Po wykonaniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia wszyscy udali się na plac przy probostwie, aby ogrzać się przy herbacie oraz ognisku.

Straty i naprawa dachu kościoła św. Bartłomieja - 16.10.2017r.

W nocy z 5/6 października 2018r. orkan Ksawery wiejący z prędkością 112km/h poważnie uszkodził dach na kościele pw. św. Bartłomieja. W wyniku silnego wiatru poderwana została część dachu a pewne jego elementy całkowicie zerwane. Po szybkiej interwencji Księdza Proboszcza Piotra Kuflińskiego i zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela uszkodzenia zostały naprawione.

Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2017

W środę 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 14:00 z kościoła św. Bartłomieja wyruszyła procesja alejkami parafialnego cmentarza. Podczas której zgromadzeni wierni prosili Świętych Kościoła o wstawienniczą modlitwę w intencji wszystkich zmarłych. Po procesji Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński przy figurze Pana Jezusa celebrował Mszę św. za zmarłych.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - 02.11.2017

W czwartek 2 listopada obchodziliśmy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym. Po Mszy św. o godz. 18:00 z kościoła św. Bartłomieja wyruszyła wieczorna procesja do 5 stacji z modlitwami za zmarłych. Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński podczas poszczególnych stacji modlił się za zmarłych kapłanów, rodziców, krewnych i przyjaciół, poległych i ofiary wojny oraz za wszystkich wiernych zmarłych.

Boże Narodzenie - 25.12.2017

W Uroczystość Bożego Narodzenia – o północy w kościele św. Teresy została odprawiona uroczysta Msza Święta zwana również Pasterką. Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński uroczyście umieścił figurkę maleńkiego Jezusa w żłóbku, który wyjątkowo w tym roku został zbudowany również nad ołtarzem. Eucharystia rozpoczęła się w ciemnościach, zapalone następnie światło miało symbolizować jasność Zbawiciela, który się narodził, aby rozproszyć ciemności grzechów.
Mszę św. Pasterską zakończyły życzenia złożone przez Księdza Proboszcza oraz udzielone wszystkim wiernym błogosławieństwo.

Śpiewanie kolęd przy żłóbku - 26.12.2017

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w kościele św. Teresy po Mszy św. o godz. 11:00 Ksiądz Proboszcz opowieściami z Betlejem rozpoczął wspólne kolędowanie przy żłóbku. Tegoroczne kolędy wykonywane były przy akompaniamencie skrzypiec na których grał Pan Antoni Dera wraz z wnuczką.

Kolędnicy Misyjni 2017

Już po raz kolejny dzieci pospieszyły z kolędą krocząc ulicami naszej parafii aby pomóc m.in. dzieciom w Syrii i w Libanie. Kolędnicy Misyjny śpiewali kolędy oraz zbierali fundusze na rzecz ofiar wojny.