Nabożeństwa różańcowe Zapraszamy
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Rada Parafialna

Odbior_Relikwii_JP2_2014a

Rada Parafialna z Ks. Piotrem Kuflińskim podczas odbioru Relikwii św. Jana Pawła II w Krakowie z rąk JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza – 04.06.2014r.

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza oraz reprezentuje wspólnoty parafialne. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzem, za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać proboszczowi w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Parafialna Rada Ekonomiczna wspomaga proboszcza w zarządzie majątkiem parafialnym (dobra materialne nieruchome jak i ruchome), planuje inwestycje i remonty oraz pomaga w ich realizacji, troszczy się o zdobywanie środków na powyższe cele, poza zwyczajnymi ofiarami wiernych.

Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna prowadzi działalność:

  • gospodarczo – finansowo – inwestycyjną
  • na rzecz ludzi bezrobotnych
  • na rzecz ludzi ubogich (szczególnie dzieci i młodzieży)
  • na rzecz rozwoju religijnego parafii i jej funkcjonowania
  • na rzecz ruchów parafialnych
  • historyczno – kronikarską
  • plastyczną (wystrój kościoła i innych obiektów sakralnych)

Na Radę Parafialną składa się Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna

Aktualny skład Rady Parafialnej (od 3 lipca 2022 r. do 2 lipca 2026 r.) 

Rada Ekonomiczna:
1.           Kasztelan Tomasz
2.           Kuciak Barbara
3.           Smelkowski Paweł
4.           Sobkowiak Mirosław

Rada Duszpasterska:
1.           Adamczak Magdalena
2.           Biała Beata
3.           Biała Violetta
4.           Dudziak Urszula
5.           Kolanowski Aleksander
6.           Samol Dominik
7.           Wieczorkowski Wojciech

Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich Archidiecezji Poznańskiej