PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Rada Parafialna

Odbior_Relikwii_JP2_2014a

Rada Parafialna z Ks. Piotrem Kuflińskim podczas odbioru Relikwii św. Jana Pawła II w Krakowie z rąk JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza – 04.06.2014r.

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza oraz reprezentuje wspólnoty parafialne. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzem, za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać proboszczowi w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Parafialna Rada Ekonomiczna wspomaga proboszcza w zarządzie majątkiem parafialnym (dobra materialne nieruchome jak i ruchome), planuje inwestycje i remonty oraz pomaga w ich realizacji, troszczy się o zdobywanie środków na powyższe cele, poza zwyczajnymi ofiarami wiernych.

Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna prowadzi działalność:

  • gospodarczo – finansowo – inwestycyjną
  • na rzecz ludzi bezrobotnych
  • na rzecz ludzi ubogich (szczególnie dzieci i młodzieży)
  • na rzecz rozwoju religijnego parafii i jej funkcjonowania
  • na rzecz ruchów parafialnych
  • historyczno – kronikarską
  • plastyczną (wystrój kościoła i innych obiektów sakralnych)

Na Radę Parafialną składa się Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna

Aktualny skład Rady Parafialnej (od 3 lipca 2022 r. do 2 lipca 2026 r.) 

Rada Ekonomiczna:
1.           Biały Mateusz
2.           Kasztelan Tomasz
3.           Kuciak Barbara
4.           Smelkowski Paweł
5.           Sobkowiak Mirosław

Rada Duszpasterska:
1.           Adamczak Magdalena
2.           Biała Beata
3.           Biała Violetta
4.           Dudziak Urszula
5.           Kaczmarzyk Alina
6.           Kolanowski Aleksander
7.           Samol Dominik
8.           Sikora Karolina
9.           Wieczorkowski Wojciech

Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich Archidiecezji Poznańskiej