Nabożeństwa majowe

Zapraszamy!

Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Chrzest św.

 

“Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, Chrzest św.chrzcząc w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego … Kto uwierzy i ochrzci się – będzie zbawiony” (Mt 28, 19)

W tych słowach Chrystus Pan ustanawia pierwszy z siedmiu sakramentów – sakrament Chrztu Świętego. Od chwili Chrztu chrześcijanie, uświęceni przez łaskę Chrystusa, są wezwani i zobowiązani do wyznawania wiary i życia według nauki Chrystusa. Rodzice katoliccy, prosząc Kościół o chrzest dla swoich dzieci, przyjmują odpowiedzialność za rozwój życia nadprzyrodzonego, które ich dzieci otrzymują w sakramencie Chrztu Świętego.

Sakrament Chrztu Świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością bardzo bogatą i obejmuje:

  • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych,
  • narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, członkami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego,
  • Chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa,
  • sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię, dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.

Chrzest Święty w naszej parafii udzielany jest w każdą sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 18:00.

Dobrym zwyczajem stało się odprawianie Mszy Świętej w intencji rocznego dziecka, odbywają się one w ostatnią niedzielę miesiąca.

Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej przed planowanym Chrztem św. przynosząc ze sobą następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka (odpis).
  • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.
  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska).

 

KTO WEDŁUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM I ŚWIADKIEM CHRZTU ŚWIĘTEGO