PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Naczynia liturgiczne

Monstrancja
Datowanie: 2 poł. XIX w.
Proweniencja: warsztat wielkopolski (?).
Cechowanie: brak.
Materiał: stop miedzi złocony i srebrzony, kamienie jubilerskie.
Techniki: wytłaczanie, odlew, sztancowanie, rytowanie, cyzelowanie, fakturowanie, kameryzowanie.
Wymiary: wys. 67,0 cm, stopa 26,7 x 18,6 cm, szer. glorii 29,7 cm.
Inskrypcja: na spodzie stopy późniejszy napis – Paraf. Rzym.-Kat. Stare Bojanowo
Opis:
Monstrancja promienista wzniesiona na wydłużonej stopie o falistym obrysie z wąską kryzą i zdwojonym cokołem. Płaszcz płaski przechodzi w okrągłą szyjkę nakrytą listkowym kołnierzem i talerzykiem. Obrzeże płaszcza zdobią woluty przedzielone listkami. Gładkie pierścienie i talerzyki zdobione kimationem, ujmują owoidalny nodus wypełniony trzema anielskimi główkami. Połączenie trzonu z glorią zakrywają cztery listki akantu. Gloria eliptyczna zbudowana jest z tarczy profilowanych promieni wiązkowych z nałożonymi dwoma gałązkami winnej latorośli i kłosami zbożowymi. Gałązki dekorowane czteroma zielonymi kamieniami dochodzą do plakiety przedstawiającej Boga Ojca na obłokach wśród anielskich główek. Bóg Ojciec w kolisto-promienistym nimbie, w prawej ręce spoczywającej na kuli trzyma berło. Dolną część tarczy zajmuje figurka gołębicy Ducha Świętego. Reservaculum w formie czteroliścia o liniach falisto wklęsłych, ujmuje z obydwóch stron tarcza utworzona z wolut, liści akantu i stylizowanych, kogucich grzebieni. Tarczę od przodu dekorują kamienie jubilerskie (4 fioletowe i 1 bezbarwny). Od rewersu do promienistej tarczy przymocowane są cztery ażurowe, wolutowo – roślinne brosze. Monstrancję zwieńcza równoramienny krzyżyk na kuli o ramionach zakończonych linią falisto-wklęsłą. Kulę i krzyżyk zdobią bezbarwne i czerwone kamienie jubilerskie.

Stan zachowania: małe ubytki złoceń na stopie, brakuje jednego kamienia przy reservaculum.
Inwentarz z lat 1863 i 1866 wymienia monstrancję mosiężną, pozłacaną ważącą 3 funty i 9 łutów (AAP, KA II 409/01). Stopa analogiczna do monstrancji z Góry (kat. 91), Noskowa (kat. 210) i Panienki (kat. 247).

Literatura: niepublikowana.
Kielich
Datowanie: poł. XVII w.
Proweniencja: wielkopolska (?).
Cechowanie: brak.
Materiał: srebro złocone.
Techniki: wykuwanie, odlew, trybowanie, rytowanie, fakturowanie, cyzelowanie.
Wymiary: wys. 25,0 cm, śr. stopy 12,8 cm, śr. czary 9,6 cm.
Inskrypcje: na spodzie stopy – na pasku srebra wzmacniającego stopę napis – R.P.A.S; współczesny napis – Par. St. Bojanowo.
Opis:
Kielich wznosi się na okrągłej stopie z kryzą zdobioną stylizowanymi listkami i wyoblanym cokolikiem. Powierzchnie cokoliku pokrywają sześć nerkowatych kartuszy z gładkimi lustrami, przedzielonych w trzech miejscach przewiązkami, zdobionymi pojedynczymi kaboszonami. Płaszcz przechodzi w stożkowata szyjkę, nakrytą płatkowym kołnierzykiem i rozetkowym talerzykiem. Pola płaszcza wypełniają trzy główki anielskie ujęte w wolutowe kartusze, przedzielone ornamentem małżowinowym. Główki anielskie mają lokowane włosy, podwieszone chusty i wysoko wzniesione skrzydła z podwójnym rzędem piór. Od góry i dołu dwie wklęski rozgraniczone talerzykami ujmują gładki, gruszkowaty nodus, przedzielony pierścieniem. Czara posiada wyoblane dno, ścianki rozwarte, biegnące po łuku i wychylony brzeg.

Stan zachowania: ubytki srebra i pęknięcia na stopie, nieumiejętna naprawa stopy w znacznym stopniu zniekształciła twarz jednej główki anielskiej, produkty korozji.

Literatura: brak.
Kielich
Datowanie: czara i koszyczek – poł. XVII w.; stopa i nodus – poł. XVIII w.
Proweniencja: nieznana.
Cechowanie: brak.
Materiał: srebro złocone.
Techniki: wykuwanie, odlew, trybowanie, rytowanie, fakturowanie, cyzelowanie.
Wymiary: wys. 24,1 cm, śr. stopy 14,8 cm, śr. czary 9,0 cm.
Inskrypcje: na spodzie stopy dawny punktowany napis – Parafia Bojanowo Stare; napis współczesny – Par. St. Bojanowo.
Opis:
Kielich wzniesiony jest na wypukłej stopie położonej na rzycie kolistym, z kryzą i wyoblanym cokolikiem. Stopę członują cztery skręcone, gładkie pasy wychodzące z szyjki i dochodzące do brzegu kryzy. Pasy mają profil wypukło-wklęsły. Pola między pasami zdobią ulistnione gałązki pokryte kwiatkami. Płaszcz wydzielony uskokiem, powtarzającym rzut stopy, przechodzi w okrągłą szyjkę nakrytą listkowym kołnierzykiem i pierścieniem. Trzon składa się z dolnej wklęski oraz górnych dwóch wklęsek przedzielonych pierścieniem, ujmujących gruszkowaty nodus. Powierzchnię nodusu zdobią pukle oraz cztery człony, pokryte rytowanymi pędami roślinnymi. Wysoka czara z szerokim dnem i lekko rozwartych ściankach biegnących po łuku, spoczywa w ażurowym koszyczku. Czara i koszyczek pochodzą z kielicha wykonanego około połowy XVII w. Koszyczek tworzą trzy anielskie główki wkomponowane w ornament małżowinowy. Główki wykonane dość schematycznie mają wzniesione, wolutowe skrzydła, podwieszone chusty i palmetowe nimby.

Stan zachowania: ubytki srebra i pęknięcia na stopie i koszyczku, produkty korozji.

Literatura: KZSP 1980, t. V, z. 10, s. 98.
Kielich
Datowanie: XIX w.
Proweniencja: nieznana.
Cechowanie: brak.
Materiał: stop miedzi srebrzony i złocony.
Techniki: wytłaczanie, odlew, cyzelowanie.
Wymiary: wys. 21,1 cm, śr. stopy 13,1 cm, śr. czary 8,8 cm.
Inskrypcje: na spodzie stopy napis – Parafia Stare Bojanowo.
Opis:
Kielich gładki, wznosi się na okrągłej stopie z wąską kryzą i cokolikiem w formie simy. Płaszcz wydzielony uskokiem przechodzi w krótką, okrągłą szyjkę. Dwa wysokie, wklęsłe pierścienie, z których górny jest wyższy, ujmują kulisty nodus. Kubkowata czara posiada szerokie dno, ścianki biegnące po linii prostej i mocno wychylony brzeg.

Stan zachowania: ubytki złoceń i srebrzeń, produkty korozji.

Literatura: brak.
Cyborium
Cyborium do przenoszenia hostii dla chorych - pozłacane

Stan zachowania: Idealny

Literatura: Brak
Taca
Taca pozłacana

Stan zachowania: Bardzo dobry

Literatura: Brak
Lampa
Lampa, którą ministrant nosił przed księdzem idącym do chorego z Najświętszym Sakramentem, XIX w.

Stan zachowania: Bardzo dobry

Literatura: Brak