PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Eucharystia

“Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym …”

Wszystkie łaski Boże, które otrzymujemy w sakramentach świętych, związane Eucharystia. są ze zbawczą Ofiarą Chrystusa, obecną we Mszy Świętej. Stąd Eucharystia zajmuje wśród sakramentów miejsce centralne. Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła. W niej Jezus Chrystus ofiaruje swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina Bogu Ojcu, a nam daje siebie na Pokarm w Komunii Świętej. Przez to obdarza nas życiem wiecznym i tworzy wewnętrzną jedność całej wspólnoty Kościoła.

Miłość Boga i ludzi jest sensem i celem Eucharystii. Chrystus ustanowił Eucharystię z miłości ku Ojcu i ludziom, i miłość Boga i ludzi ma być jej owocem. Eucharystia to sakrament miłości. Według nauki Soboru Watykańskiego II żadna “społeczność chrześcijańska nie da się wytworzyć, jeżeli nie ma korzenia i podstawy w sprawowaniu Najświętszej Eucharystii; od niej zatem trzeba zacząć wszelkie wychowanie do ducha wspólnoty” (DK 6).

Eucharystia jest wyjątkowym sakramentem. W nim bowiem prawdziwie obecny jest Jezus Chrystus, którego można adorować. Sakrament ten jest dla nas pokarmem przyjmowanym w Komunii św. Eucharystia uobecnia również zbawczą ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa.

Pod postaciami chleba i wina obecny jest Chrystus jako człowiek i jako Bóg. Kto przystępuje do Komunii św., ten zbliża się do Zbawiciela, zostaje z Nim zjednoczony i otrzymuje wiele łask. Przez Komunię św. dokonuje się też zjednoczenie z całym Kościołem.

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, bo Chrystus włącza Kościół i każdego z nas do swojej ofiary uwielbienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy ja przyjmują uczestniczą w ofierze Pana Jezusa, wzmacniają wieź miłości miedzy sobą a Jezusem i karmią się “pokarmem” dającym życie wieczne.

W przygotowaniu do I Komunii świętej konieczne jest nie tylko przygotowanie samego dziecka, ale również jego rodziców i całej rodziny do spotkania z Chrystusem w Eucharystii. Cel ten realizujemy przez katechezę dla dzieci, ale także dla ich rodziców.


Msze Święte w naszej parafii odbywają się o następujących godzinach:

Msze Święte w niedziele w kościele Św. Teresy

8:00

9:30 

11:00 

W niedziele wakacyjne

8:00

10:00

Msze Święte w dni powszednie w kościele Św. Bartłomieja

codziennie o godz. 18:00

w środy o godz. 8:00