PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Rok 2019

W Sali Domu Wiejskiego w Uroczystość Trzech Króli 6 stycznia 2019 roku o godz. 15:00 odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Spotkanie rozpoczął Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński od przeczytania fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim a następnie złożył zgromadzonym parafianom serdeczne życzenia. Wszyscy przybyli podzielili się opłatkiem i indywidualnie składali sobie życzenia. Spotkaniu towarzyszyło wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary i akordeonu.

Do kościoła pw. św. Teresy w niedzielę 20 stycznia 2019 roku na Mszę św. o godz. 11:00 przybyli wyjątkowi goście, a mianowicie Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”. Najpierw Zespół śpiewem upiększył Mszę Świętą odprawioną przez Proboszcza Księdza Piotra Kuflińskiego. Następnie po Eucharystii rozbrzmiały kolędy, pastorałki oraz pieśni świąteczne wykonane przez Gości w przepięknych regionalnych strojach. Koncert w pełni ukazał piękno kultury narodowej oraz cud Bożego Narodzenia usłyszany w kolędowych melodiach.

W dniach od 25 – 27 marca 2019 roku w naszej parafii odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Starym Bojanowie. Miały one na celu przygotować uczniów i nauczycieli do owocnego przeżycia okresu Wielkiego Postu, a szczególnie Triduum Paschalnego. Rekolekcyjne ćwiczenia prowadził Ojciec Arnold – Franciszkanin z Pakości.

W III Niedzielę Wielkiego Postu 31 marca 2019 r. o godz. 15:00 odbył się wyjątkowy spektakl muzyczny w wykonaniu Chóru „Rotondo” z parafii św. O. Pio z Poznania pod dyrekcją Pani Natalii Sobkowiak. Chór zaprezentował „Muzyczny obraz Męki Pańskiej”, który pozwolił spojrzeć na Pasję Chrystusa z innej perspektywy. Muzyczne Misterium składało się z pieśni pasyjnych przeplatanych tekstami z Pisma Świętego, które wyrecytował Pan Robert Świeczkiewicz.
Kontynuacją kontemplacji cierpienia Chrystusa było nabożeństwo Gorzkich Żali, które odśpiewano przed Najświętszym Sakramentem tuż po zakończonym koncercie. Kazanie pasyjne ubogacające i chwytające za serce wygłosił Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński. Po błogosławieństwie eucharystycznym zgromadzeni parafianie ucałowali Relikwie św. Jana Pawła II.

Podczas każdej Mszy św. Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński poświęcił palmy przyniesione przez parafian, które są symbolem „drzewa życia” i zwycięstwa. Zgromadzeni wierni ze skupieniem wsłuchani byli w opis Męki Pańskiej, którą odczytał Ksiądz Proboszcz. Swoje skarbonki wielkopostne przed ołtarzem złożyły dzieci jako swój „Dar dla Seniora”.
Niedziela Palmowa ustanowiona została na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy i rozpoczęła w naszej parafii Wielki Tydzień poprzedzający Święta Wielkanocne.

Misterium Wielkiego Czwartku rozpoczęło się wieczorną celebracją Mszy Wieczerzy Pańskiej odprawionej przez Ks. Piotra Kuflińskiego o godz. 18:00 w kościele pw. św. Teresy. W czasie tej uroczystości podczas śpiewu „Chwała na wysokości” rozbrzmiały wszystkie dzwony, które zamilkły aż do niedzielnego poranka. Przez gest połamania chleba i podania wina – Jezus oddał siebie wszystkim wierzącym i ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Po Komunii św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do symbolicznej ciemnicy.
Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele grup parafialnych złożyli Księdzu Proboszczowi serdeczne życzenia z okazji kapłańskiego czwartku.
Przy kaplicy adoracji – ciemnicy odśpiewano wszystkie części Gorzkich Żali na pamiątkę modlitwy Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym oraz nocy spędzonej w ciemnej celi.

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego, w którym rozważamy tajemnicę Męki i Śmierć Pana Jezusa. O godz. 17:00 z kościoła pw. św. Bartłomieja wyruszyła parafialna Droga Krzyżowa prowadząca ulicami naszej parafii. W rozważaniach i niesieniu krzyża uczestniczyli Szafarze, Ministranci, przedstawiciele grup parafialnych oraz mieszkańcy naszej parafii wraz z Księdzem Proboszczem Piotrem Kuflińskim. Wspólnej modlitwie towarzyszyły pieśni wielkopostne prowadzone przez Parafialny Chór.
Następnie w kościele pw. św. Teresy rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku. Na początku w chwili ciszy i skupienia Ksiądz Proboszcz leżał krzyżem przed ołtarzem, a wokół niego klęczeli zgromadzeni wierni oddając cześć Chrystusowi. Po modlitwie wstępnej w sposób uroczysty odczytana została Męka Pańska z Ewangelii św. Jana. Centralną częścią liturgii wielkopiątkowej była Adoracja Krzyża, podczas której Kapłan wraz z wiernymi złożyli pocałunek na figurze Jezusa zawieszonego na krzyżu. Po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego. Do godz. 24:00 trwało czuwanie oraz modlitewna adoracja przy Bożym Grobie prowadzona przez młodzież naszej parafii.

W Wielką Sobotę już od godz. 8:00 trwała adoracja przy Grobie Pańskim, przy Najświętszym Sakramencie w ciszy i skupieniu czuwali parafianie wraz ze Wspólnotą Żywego Różańca. Tradycyjnie tego dnia Ksiądz Proboszcz pobłogosławił i poświęcił koszyczki z pokarmami na stół wielkanocny.
O godz. 21:00 przed kościołem św. Teresy rozpoczęła się Wigilia Paschalna. Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński poświęcił ogień od którego zapalił Paschał – symbolizujący Chrystusa i w uroczystej procesji Paschał został wniesiony do świątyni. Podczas Liturgii Słowa zgromadzeni wierni wsłuchiwali się w historię ludzkości i Narodu Wybranego związanego z Bożym działaniem. Następnie po poświęceniu przez Celebransa wody odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne. Po ciszy Wielkiej Soboty w Świętą Noc Ksiądz Proboszcz sprawował Eucharystię. Na koniec odbyła się procesja eucharystyczna ze Zmartwychwstałym Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie ogłaszając światu, że Jezus żyje!

Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński w niedzielę 19 maja 2019 roku w kościele pw. św. Teresy o godz. 8:00 odprawił Mszę św. z okazji 75 rocznicy zdobycia Monte Cassino. Podczas Mszy św. zgromadzeni wierni modlili się za uczestników bitwy pod Monte Cassino z Gminy Śmigiel. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie wraz z pocztem sztandarowym. Eucharystię zakończyło nabożeństwo majowe oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone przez Księdza Proboszcza. W hołdzie bohaterów walczących o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny oddano Salwę Honorową z armaty.

W niedzielę 19 maja 2019 roku w kościele pw. św. Bartłomieja Ks. Piotr Kufliński odprawił Mszę św. w intencji wszystkich chorych naszej parafii. W Eucharystii uczestniczyli Parafianie, którzy pragnęli zjednoczyć swoje cierpienie z krzyżem Chrystusa. Po homilii Ksiądz Proboszcz zgromadzonym wiernym udzielił Sakramentu namaszczenia chorych aby ich umocnił duchowo i fizycznie. Mszę Świętą zakończyło błogosławieństwo oraz osobiste zawierzenie św. Janowi Pawłowi II poprzez uczczenie Jego świętych Relikwii. Po wspólnej modlitwie odbyło się spotkanie przy kawie i słodkim poczęstunku przygotowanym przez Parafialny Zespół Caritas.

W czwartek 20 czerwca 2019 r. przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w tradycji nazywana Uroczystością Bożego Ciała. Z kościoła pw. św. Bartłomieja o godz. 10:00 wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Przy tych ołtarzach Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński odśpiewał słowa Jezusa zapisane w Ewangeliach mówiące o Eucharystii. Procesja przeszła ulicami naszej parafii: Główną, Szkolną, Miodową i Poprzeczną, a ołtarze zbudowali:
I –p. Szczepaniak
II –p. Bajonczak
III –p. Dobroń
IV –p. Kicińscy
Procesji tej towarzyszyła atmosfera zadumy i modlitwy oraz wspólnych śpiewów prowadzonych przez Parafialny Chór, całość dopełniały kwiaty sypane przed kroczącym pośród ludzi Chrystusem. Przy czwartym ołtarzu Ksiądz Proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz odprawił Mszę Świętą w intencji wszystkich Parafian.

W czwartek 27 czerwca 2019 roku zakończyła się Oktawa Bożego Ciała, czyli okres ośmiu dni podczas których odbywały się procesje wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem. Ten wyjątkowy czas pozwolił wiernym pogłębić wiarę w Jezusa eucharystycznego.
Mszę św. w kościele pw. św. Bartłomieja o godz. 18:00 celebrował Ks. Piotr Kufliński, po której wyruszyła procesja z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie do czterech ołtarzy. Ołtarze te zostały zbudowane przez następujące wspólnoty parafialne:
I – przy zakrystii – Wspólnota Różańca
II – w bocznym wejściu kościoła – Parafialny Zespół Caritas
III – przy drodze – Chór parafialny
IV – na podwórzu probostwa – Ministranci
Procesję eucharystyczną zakończyło uroczyste błogosławieństwo na cztery strony świata.

W piątek 28 czerwca 2019 roku przeżywaliśmy w Kościele Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa ustanowioną po objawieniach Chrystusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque. W kościele parafialnym o godz. 18:00 pw. św. Bartłomieja Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński odprawił uroczystą Mszę św. podczas której przypomniał o obietnicach Serca Jezusowego. Po Mszy Świętej procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła do figury Serca Pana Jezusa znajdującej się na cmentarzu. Zgromadzeni przy figurze parafianie wraz z Księdzem Proboszczem odśpiewali Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz odczytano Akt zawierzenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu. Po tym specjalnym nabożeństwie procesja eucharystyczna udała się z powrotem do kościoła, na sam koniec Ksiądz Proboszcz udzielił wszystkim zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa.

W lipcu rozpoczął się drugi etap remontu kościoła św. Bartłomieja. Odnawiana jest elewacja północna ściany świątyni wraz z pierwotnym zabytkowym wejściem do niej.

W liturgiczne Święto św. Bartłomieja Apostoła, czyli 24 sierpnia 2019 roku obchodziliśmy parafialny odpust naszego głównego Patrona. W tym wyjątkowym roku 630 – lecia naszej parafii uroczystą sumę odpustową o godz. 11:00 odprawił Ksiądz Tomasz Nowak – Proboszcz z Radomicka. Podczas wygłoszonego kazania Ksiądz Celebrans przypomniał sylwetkę Świętego Bartłomieja oraz o naszym ciągłym dążeniu do świętości. Na zakończenie procesji eucharystycznej odśpiewano uroczyste Te Deum Laudamus, a po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem wyśpiewano hymn Boże coś Polskę polecając się Bogu Najwyższemu. Jubileuszową eucharystię uświetnił Chór Parafialny z Panem Organistą, Ministranci, Szafarze oraz Kapłani z dekanatu śmigielskiego.

W piątek 30 sierpnia 2019 roku z kościoła św. Teresy o godz. 16:00 wyruszyła tradycyjna piesza pielgrzymka do Górki Duchownej. Nad bezpieczeństwem podczas drogi czuwała Policja oraz służby porządkowe. Do tronu Matki Bożej Pocieszenia wraz z Księdzem Proboszczem pielgrzymowało 90 parafian. Skąpani w słońcu podczas pielgrzymowania pątnicy przy akompaniamencie gitar z modlitwą na ustach wędrowali pośród łąk inną niż dotychczas trasą. U bram Sanktuarium przybyłych pielgrzymów powitał nowy Kustosz - ks. Przemysław Wilk oraz pokropił przybyłych wodą święconą. Mszę św. o godz. 18:00 u stóp Matki Bożej Pocieszenia w intencji wszystkich parafian odprawił Ks. Proboszcz Piotr Kufliński. Po zakończonej Eucharystii niestrudzeni pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną.

W niedzielę 8 września 2019 roku w kościele św. Teresy o godz. 9:30 Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę św. dożynkową, w której uczestniczyli rolnicy, mieszkańcy wsi oraz Pan Sołtys z radnymi. Podczas Mszy Świętej dziękczynnej za zebrane plony Ks. Piotr Kufliński poświęcił przyniesiony przez delegację rolników wieniec dożynkowy oraz pięknie ozdobiony chleb – symbol pracy. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Proboszcz pobłogosławił i poświęcił ziarno pod nowy zasiew.

W sobotę 28 września 2019 roku w kościele św. Teresy o godz. 15:00 Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński odprawił uroczystą Mszę Świętą z okazji jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bojanowie. W Eucharystii wzięli udział strażacy oraz ich rodziny, poczty sztandarowe jednostek OSP i przedstawiciele władz gminnych i powiatowych. Podczas Mszy św. strażacy dziękowali Panu Bogu za opiekę podczas pełnienia niełatwej strażackiej służby dla dobra drugiego człowieka oraz prosili o dalsze błogosławieństwo. Następnie w rytmie muzyki marszowej strażacy, goście i mieszkańcy udali się na plac przed remizą OSP w Starym Bojanowie, gdzie odbył się uroczysty apel podczas którego odczytano rys historyczny oraz wręczono medale i inne odznaczenia zasłużonym druhnom i druhom.

W niedzielę 29 września 2019 roku o godz. 11:30 przeżywaliśmy parafialny odpust ku czci naszej patronki św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Dziewicy i Doktora Kościoła. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i skierował do zebranych słowo O. Arnold Liebig z Pakości. Sumista podczas homilii przybliżył życie Świętej Teresy i jej „Dzieje Duszy”- osobisty pamiętnik jednoczenia się z Bogiem. Uroczystość uświetnił doniosłym śpiewem Chór Parafialny, Koła Różańcowe, Służba Liturgiczna, a także wierni parafianie. Zakończeniem odpustu była procesja eucharystyczna wokół kościoła z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

W sobotę 5 października 2019 roku w kościele św. Bartłomieja o godz. 15:00 Ks. Piotr Kufliński odprawił Mszę św. z okazji jubileuszu 40-lecia Klubu Seniora „Jesienne Róże”. Podczas Eucharystii w szczególny sposób członkowie klubu prosili o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla siebie i swoich rodzin oraz o spokój wieczny dla zmarłych klubowiczów. Ksiądz Proboszcz w trakcie wygłoszonej homilii wyjaśnił, że róże w średniowieczu często ofiarowano Bogu, a modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty.
Druga część uroczystości jubileuszowym odbyła się w sali domu wiejskiego. Na ręce przewodniczącej Klubu Pani Marii Ciszewskiej zaproszeni goście wręczyli wraz z życzeniami i podziękowaniami przepiękne bukiety kwiatów. Po wykonaniu pamiątkowej fotografii nastąpiło krojenie jubileuszowego tortu oraz ciąg dalszy wspólnego świętowania.

W sobotę 12 października 2019 roku o godz. 9:30 z podwórza probostwa wyruszył XVIII Rajd Różańcowy im. św. Jana Pawła II do Górki Duchownej. Uczestnicy rajdu eskortowani byli przez Policję a duchowo czuwał nad nimi Święty Papież Jan Paweł II obecny w relikwiach. W tym szczególnym miesiącu Różańca św. nie zabrakło również i tej modlitwy podczas wędrówki jak i piosenek i pieśni maryjnych. Z różańcami w rękach do Matki Bożej Pocieszenia wraz z Księdzem Proboszczem Piotrem Kuflińskim dotarło 130 osób, których przywitał Kustosz Sanktuarium. Po uroczystym odsłonięciu obrazu Matki Bożej rozpoczęła się Msza św. w intencji wszystkich uczestników rajdu. Piękną oprawę muzyczną Eucharystii zapewnili pani Ilona oraz pan Antoni razem z młodzieżą. Podczas kazania Ks. Piotr Kufliński wyjaśniał zgromadzonym jak wielką wartość ma modlitwa różańcowa, a następnie poświęcił różańce dzieciom I-komunijnym. Po błogosławieństwie i uczczeniu relikwii św. Jana Pawła II na schodach przy placu wykonano pamiątkową fotografię. Na zakończenie rajdu rozpalono ognisko przy którym pieczono kiełbaski oraz wspólnie spędzano czas, a w parku rozgrywano zabawy i różne konkurencje.

Dzisiejsza uroczystość wspomina wszystkich tych, którzy żyli przed nami i osiągnęli już wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie, przypomina też o powszechnym powołaniu do świętości.
Z kościoła św. Bartłomieja o godz. 14:00 wyruszyła procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych. Podczas precesji przy poszczególnych stacjach Ks. Proboszcz Piotr Kufliński modlił się wraz z wiernymi za zmarłych kapłanów, świętych, rodziców, znajomych oraz poległych podczas wojen. Następnie przy figurze Serca Pana Jezusa Ksiądz Proboszcz odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych zwane również Dniem Zadusznym, to obchód liturgiczny poświęcony wszystkim wierzącym w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.
W sobotę 2 listopada 2019 roku w Dzień Zmarłych w kościele św. Bartłomieja o godz. 18:00 Ksiądz Proboszcz podczas Mszy Świętej modlił się za dusze w czyśćcu cierpiące. Po Eucharystii z kościoła wyruszyła procesja z modlitwami za zmarłych na parafialny cmentarz. Wśród alejek naszej nekropolii pośród płonących zniczy Ks. Piotr Kufliński okadzał poszczególne groby oraz zanosił wraz z wiernymi parafianami modlitwy za osoby spoczywające na cmentarzu.

W poniedziałek 11 listopada 2019 roku w o godz. 11:00 w kościele pw. św. Teresy Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyny. Podczas Eucharystii zgromadzeni Goście, Poczty Sztandarowe oraz wierni parafianie w szczególny sposób modlili się w intencji Powstańców Wielkopolskich spoczywających na cmentarzu czyli w intencji: Antoniego Wojciechowskiego, Wawrzyna Leciejewskiego, Macieja Owsiannego, Wincentego Tryjanowskiego, Władysława Linke oraz Walentego Przybyszewskiego. Na zakończenie uroczystej Mszy św. Ksiądz Proboszcz poświęcił pamiątkowe tabliczki. Zostały one wykonane z czarnego kamienia na których znajduje się imię i nazwisko Powstańca oraz wizerunek krzyża powstańczego z orłem armii wielkopolskiej i datami 1918-1919 z dopiskiem „Powstaniec Wielkopolski”.
Punktualnie o godz. 12:00 na placu przy kościele św. Teresy rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu!”. W rytmie werbli odbył się przemarsz wszystkich zgromadzonych na cmentarz. Poświęcone wcześniej tabliczki zostały uroczyście przeniesione oraz złożone przez rodziny Powstańców Wielkopolskich na ich mogiłach. Przy każdym grobie został również odczytany życiorys powstańczego Bohatera oraz złożone kwiaty i znicze przez przedstawicieli władz i uczniów ze szkoły w Starym Bojanowie.

W sobotę 30 listopada 2019 roku w kościele św. Bartłomieja o godz. 15:00 Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński odprawił Mszę św. w intencji Pani Pelagii – z okazji 100 urodzin. Podczas Eucharystii dziękowano Panu Bogu i Matce Bożej za długie życie w zdrowiu oraz proszono o zdrowie na dalsze lata i Boże błogosławieństwo. W tym wyjątkowym dniu Jubilatce towarzyszyła rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele władz. Pani Pelagia urodziła się już w wolnej odradzającej się po 123 latach niewoli Polsce. Przez ręce Księdza Proboszcza życzenia i błogosławieństwa dla dostojnej Jubilatki przekazał Arcybiskup Stanisław Gądecki.

W okresie Adwentu w naszej parafii odbywały się Roraty mające na celu oddanie czci Maryi Pannie. Każda Msza św. rozpoczynała się procesją z kruchty kościoła przy zgaszonym świetle w blasku świec i lampionów, a Ksiądz Proboszcz niósł świece Roratkę i umieszczał na lichtarzu. Podczas adwentowych homilii Ksiądz Piotr Kufliński z radością wyjaśniał zgromadzonym dzieciom słowa Pisma Świętego.
W poniedziałek 23 grudnia 2019 roku o godz. 18:00 w kościele św. Bartłomieja odbyło się zakończenie Rorat. Spośród dzieci, które uczestniczyły we wszystkich roratnich Mszach Świętych wylosowano trzy. Za wytrwałość otrzymały one figurki Matki Bożej, które wcześniej przez adwentowy czas pielgrzymowały po parafii. Pozostałe dzieci również zostały nagrodzone przez Księdza Proboszcza.

Przygotowywanie żłóbka to świętowanie bliskości Boga, dlatego tak bardzo ważne jest jego wykonanie. Tegoroczny żłóbek to brama, będąca przejściem przez Chrystusa do wieczności poprzez udział w Eucharystii. Nad samym łukiem umieszczona została przepiękna świecąca gwiazda. Tak duża konstrukcja wymagała wielu godzin pracy kilkunastu parafian. Dzięki ich staraniom można było głębiej przeżyć Tajemnicę Bożego Narodzenia.

W nocy z 24 na 25 grudnia 2019 roku w Wigilię Bożego Narodzenia punktualnie o północy w kościele św. Teresy rozpoczęła się tradycyjna polska Pasterka, czyli uroczysta Msza Święta upamiętniająca oczekiwanie i modlitwę pasterzy. „Wśród nocnej ciszy” Ksiądz Proboszcz Piotr Kufliński złożył symbolicznie figurkę Dzieciątka Jezus w żłóbku pod ołtarzem - bramą. Podczas Pasterki wierni z wielką uwagą wysłuchali opisu narodzenia Jezusa według Ewangelii Świętego Łukasza. Tę wyjątkową noc oprawił muzycznie Chór Parafialny oraz indywidualne śpiewy przy akompaniamencie gitary. Na zwieńczenie Bożonarodzeniowej Liturgii Ksiądz Proboszcz złożył wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia oraz udzielił błogosławieństwa.

W drugie Święto Bożego Narodzenie po Mszy św. o godz. 11:00 przy żłóbku w kościele św. Teresy zgromadziły się dzieci z rodzicami i osobami lubiącymi śpiewać, aby wspólnie kolędować. Na samym początku Ks. Proboszcz Piotr Kufliński objaśnił przybyłym znaczenie tegorocznego żłóbka. Zbudowany nad ołtarzem łuk przedstawia bramę, jako symbol przejścia między dwoma światami. Można tu przytoczyć słowa Chrystusa: „Jam jest bramą” i oznaczają one, że tylko przez Jezusa wiedzie droga do zbawienia i do nieba.
Przy dźwiękach gitary i skrzypiec kościół rozbrzmiewał melodiami kolęd i pastorałek. Wspólne śpiewanie przy Nowonarodzonym Jezusie to piękna polska tradycja, ponieważ teksty kolęd zawierają niesamowitą głębię i ukazują wiele prawd naszej wiary. Dla odważnych parafian, którzy indywidualnie wykazali się swoimi wokalnymi zdolnościami Ksiądz Proboszcz przygotował „anielskie” niespodzianki.