PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

I Niedziela Adwentu ze św. Janem Pawłem II - 29.11.2015r.

Drodzy bracia i siostry!

1. W pierwszą niedzielę Adwentu, który rozpoczynamy dzisiaj wraz z nowym rokiem liturgicznym, sugeruje nam w umysłach myśli pocieszenia i nadziei. Podstawowym tematem Adwentu jest pochodzące z proroctwa: “Pan przychodzi”.

W związku z tym słowem jesteśmy zaproszeni aby “podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.” (por Łk 21, 28). Kościół żyje tą wiadomością wyzwolenia w Chrystusie, aby nie stracić łaski tej nadziei i stale szuka sposobów, aby to osiągnąć między ludzkich pokoleń, które następują po sobie na ziemi.

Adwent zakończy się Bożym Narodzeniem i zaprowadzi wszystkich ludzi dobrej woli do betlejemskiej groty, aby uznać, dziecko jako Pana wszechświata – Odkupiciela. Jednocześnie jednak, chrześcijanie są zaproszeni szukać gdzie indziej: w świetle słowa Jezusa, który zapowiada swój powrót na końcu tej historii, chrześcijanin wie, że musi przygotować się do drugiego przyjścia Jezusa, ostatecznego i chwalebnego, które zwieńczy zbawczy plan Boga w świecie.

Wspólnota chrześcijańska, jako Lud Boży w drodze, ma obowiązek, by dawać świadectwo przed światem, do dnia dzisiejszego, ogłaszając – w ślad starożytnych ludów Izraela – nowe przyjście Pana, kiedy teraźniejszość będzie ustępować wieczności.

2. W tym trudnym czasie czeka z nami i prowadzi nas przykładem wiary Dziewica Maryja. Matka Odkupiciela, zawsze obecne na drodze Kościoła i ludzkości, stoi przed nami jako wzór wiary. Dziś, po raz kolejny, Maryja zachęca nas do uznania wartości obietnic opartych na słowie Bożym i zachęca nas do przygotowania nasze umysły na przyjście Pana.

3. Za przykładem Maryi Dziewicy i prosząc ją o wstawiennictwo, będziemy dążyć, w czasie Adwentu, który rozpoczyna się dzisiaj, aby być bardziej ostrożnym i czujnym w odnowionym duchu modlitwy i kontemplacji. Żyjemy razem z Maryją i prośmy ją, aby kierowała nasze kroki do Pana. Dziś mówi nam u swego Syna: “Wstańcie i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”

św. JAN PAWEŁ II

27 listopada, 1988 r

wzorek_10a