Zapraszamy!

ZMARTWYCHWSTAŁ
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.


Niedziela
Zmarwychwstania
Pańskiego
16.04.2017r.
9:30


11:00
+ Beatę i Michała Jadach – od Grażyny i Marka z rodz.

+ Bolesławę, Tadeusza i Wojciecha Zajączek; Annę, Jadwigę i Jana Dorynków; Zdzisława Babło.


Poniedziałek
Wielkanocny 17.04.2017r.
8:00


9:3011:00
+ Wiesławę Gędoś – od współpracowników Poradni w Starym Bojanowie.

Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla całej rodz. – z ok. 21 rocz. śl.

+ Bronisławę Ciszak – od syna Kazimierza z rodz.
Wtorek
18.04.2017r.
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Przemysława w I r. chrztu św. i całej rodz.
Środa
19.04.2017r.
8:00 w intencji Parafian.
Czwartek
20.04.2017r.
18:00 + Tadeusza – rocz. śm.; zm. z rodz. Wieczorków, Rybakowskich i Ławniczaków.
Piątek
21.04.2017r.
17:00

18:00
+ za zmarłych (zbiorowa)

+ Annę i Antoniego Derów; zm. z rodz. Matuszaków.
Sobota
22.04.2017r.
15:00

18:00
ślubna: Sobkowiak – Fryder

+ Barbarę Stępczak – od rodz. Postaremczaków i Rzepeckich.


II Niedziela
Wielkanocna
Miłosierdzia
Bożego
23.04.2017r.
8:00


9:3011:00
+ Romana Naskręta, Jana Tyrakowskiego i zm. z obu rodz.

Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Jasia.

+ Mariannę i Piotra Skrzypczaków; zm. z rodz. Skrzypczaków, Danielczyków, Tryjanowskich i Dudów.