PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Uroczystosc_Chrystusa_Krola_Wszechswiata_2014a

Drodzy bracia i siostry!

1. Uroczystość Chrystusa Króla dziś podsumowuje roczny cykl obchodów liturgicznych, z którym Kościół upamiętnia i przeżywa tajemnice życia Pana: Wcielenia Słowa Bożego w łonie Maryi, jego narodzin, Jego śmierć i zmartwychwstanie, dary Ducha Świętego.
Kościół słyszał w głoszonych pismach, niedziela po niedzieli w skupieniu i żywej wierze, słowa Mistrza. Teraz, zakończymy tę duchową podróż, powrót Chrystusa, spełnienia Królestwa, które głosił, i kocha, aby odnowić swoją wiarę w Jezusa, Króla Wszechświata.
On jest Królem dobroci, dawcą łaski, która odżywia i chce, ludzi wokół niego, jak pasterz szuka swoją trzodę, gromadzi owce od wszystkich miejsc, w których były rozrzucone w  dni ciemne i mroczne (por Ez 34, 12). Jezus Chrystus jest Królem miłosierdzia, świadkiem i znakiem dobroci Boga Ojca.

2. Dzisiejsza uroczystość podsumowuje również całe nauczanie Kościoła tajemnicy Chrystusa, który dla nas jest drogą, prawdą i życiem, zasadą i modelem nowej ludzkości, zrodzoną z jego pasji i jego krwi: ludzkość, która chce przepojonej braterskiej miłości, szczerości i ducha pokoju w Chrystusie Królu, co więcej, Kościół uznaje, że poza wszystkim, co zmienia rzeczy są niezmienne i wieczne, królestwo, przygotowane dla tych, którzy wierzą i kochają.
Z całym Kościołem ogłaszamy dzisiaj: panowanie Chrystusa (por 1 Kor 15, 25). W rzeczywistości, to ogłoszenie jest oczekiwane przez wszystkich, choć może nieświadomie. Po ogłoszeniu należy się modlić i prosić Chrystusa, aby budować z trudnych wydarzeń z naszej historii, królestwo miłości.

3. Prosimy o to w świetle słów modlitwy Anioł Pański: “Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.” Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, tej, która pierwsza uwierzyła w słowo Boże, najpierw wziął ją w życiu, staje się częścią jego panowania; z niej, że teraz przed nami na drodze do pełnej jedności z misterium Chrystusa. W wierze Maryi szukamy wsparcia dla naszej wiary ( Redemptoris Mater , 10), a dla naszego pielgrzymowania ku realizacji Królestwa Bożego.

Św. JAN PAWEŁ II
Uroczystość Chrystusa Króla
w niedzielę, 25 listopada 1990r.