Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2019 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Całun Turyński
Całun Turyński – lniane płótno zawierające obraz dwustronnego (od przodu i od tyłu) odwzorowania postaci ludzkiej.
Na materiale widoczne są liczne czerwone ślady. Przechowywany jest w Turynie, w kaplicy Świętego Całunu katedry pw. św. Jana Chrzciciela.

Droga Całunu Turyńskiego od Grobu Pańskiego w Jerozolimie do katedry św. Jana w Turynie

Obraz Giovanniego Battisty della Rovere (1575-1640), eksponowany obecnie w Galleria Sabauda w Turynie. Przedstawia, w jaki sposób całun owija ciało Jezusa.

Takiego obrazu nie mógł namalować żaden starożytny czy średniowieczny malarz, gdyż w tamtych czasach nie znano prawideł perspektywy ani zjawiska odwróconego światłocienia, nie posiadano także wystarczającej wiedzy anatomicznej, by z wielką precyzją i dokładnością – bez popełnienia żadnego błędu – nakreślić wszystkie szczegóły budowy ludzkiego ciała.

1. Miejsca spalone w wyniku pożaru 1532 r.

2. Zacieki spowodowane wodą użytą do gaszenia pożaru

3. Obraz ciała mężczyzny

4. Rany powstałe na skutek uderzeń biczem

5. Wycieki krwi spowodowane ranami kłutymi

6. Wyciek krwi w rezultacie przebicia lewego nadgarstka

7. Kres spływająca wzdłuż przedramion z przebitych nadgarstków

8. Wyciek krwi na skutek przebicia prawego boku

9. Wyciek krwi spowodowanej przebiciem prawej stopy


Ślady licznych ran kłutych na głowie pozwalają stwierdzić, że mężczyzna z Całunu musiał mieć nałożony na głowię czepiec z cierni. Ich wbijanie się w ciało musiało być źródłem dużego cierpienia, gdyż na owłosionej skórze głowy znajduje się około 150 receptorów bólowych. Kolce wbite w skórę sklepienia czaszki przesuwały się, rozdzierając naczynia krwionośne i drażniąc zakończenia nerwowe, co jeszcze bardziej potęgowało ból.

Także twarz mężczyzny nosi ślady licznych stłuczeń. Przede wszystkim samo oblicze jest niesymetryczne, gdyż je prawa strona wygląda na bardziej poranioną i mocno spuchniętą. Lekarze tłumaczą silne obrzmienie twarzy obrażeniami traumatycznymi. Występują one nie tylko na twarzy, lecz na całym ciele skazańca. Łącznie na powierzchni skórnej doliczono się 600 uszkodzeń. Najwięcej jest ich na plecach, gdzie widnieją ślady od uderzeń biczem.

Podczas badań przeprowadzonych na Całunie Turyńskim odkryto ponadto obecność ludzkich komórek, czerwonych krwinek i komórek naskórka. Włoski lekarz profesor Pierluigi Baima Ballone, zidentyfikował nawet grupę krwi – AB. Jest to najrzadziej występująca na świecie grupa, obecna u 4-5 procent ludzkiej populacji, najczęściej natomiast spotykana wśród przedstawicieli narodu żydowskiego.

Napisy na Całunie Turyńskim, które udało się odczytać dzięki zaawansowanej technologii fotograficznej

1. (O)PSE KIA(THO) – "zdjęty wczesnym wieczorem

2. PEZO – "zaświadczam"

3. INNECEM - "na śmierć"

4. (T)IB(ERIUS?) – „Tyberiusz”

5. NNAZAPE(N)NUS – „Nazareńczyk”

6. IHSOY – „Jezus”

Modlitwa do Najświętszego Oblicza z Całunu

O Jezu, któryś nam na Świętym Całunie, którym Ciało Twoje Przenajświętsze owinięte było, całej Męki Twojej znaki zostawił, spraw miłościwie, abyśmy przez pokorę, pokutę i miłość łaskę Miłosierdzia Twego otrzymali. W pokorze mego serca składam Ci doskonały. Akt Żalu i Skruchy […] Racz mnie uwolnić od więzów złego przez Twą tak gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze, którego Obraz pozostał na Całunie.