PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

II_Niedziela_po_Bozym_Narodzeniu_2014a

1. Na pierwszą niedzielę nowego roku, drugą po Narodzeniu, po raz kolejny liturgia proponuje nam do medytacji cudowny fragment z Prologu Ewangelii Janowej.

“Na początku”, pisał, “było Słowo … ” (J 1, 1). Greckie słowo to “Logos”, ale w umyśle Apostoła to odniesienie do “Mądrości”, która jest uosobieniem w Starym Testamencie jako Byt, który reguluje wszechświat i historię: “… a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo … wszystko przez Nie się stało.”

2. Tu jednak przychodzi zaskakujące stwierdzenie: “Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Sam Jan, który ustala spojrzenie na wiarę od boskich początków Chrystusa, stanowczo nalega na rzeczywistość Wcielenia. On zestawia dwa pozornie sprzecznych słowa: “Słowo” i “Ciało”. Tak! Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem On jest Jednorodzonym Synem Bożym, którego Jan i inni apostołowie “widzieli”, “słyszeli” i “dotykali” (por I J 1, 1-3). W jego człowieczeństwie mieszka cała pełnia jego boskości (por Kol 2, 9).

3. Drodzy przyjaciele, prowadzeni przez ewangelistę Jana, wejdźmy do tajemnicy Dziecka Betlejem, w którym Bóg objawił swoją twarz w pełni. Zastanówmy się w milczeniu z Maryją Dziewicą nad wiecznym Słowem, który dla nas stał się małym dzieckiem. Dziś, jak wówczas, daje tym, którzy wierzą w imię jego “moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (por . J 1, 12). To jest tajemnica i dar Bożego Narodzenia!

 

św. JAN PAWEŁ II

Niedziela, 04 stycznia 2004

wzorek_05a