PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Trzej_Krolowie_2014

1. W dniu dzisiejszym święto Objawienia Pańskiego, Ewangelia Mateusza mówi o tajemniczej “gwieździe”, która kieruje Mędrców do Jerozolimy, a następnie do Betlejem, gdzie uwielbili  Dzieciątko Jezus.

Gwiazda, która doprowadziła do Chrystusa Mędrców przypomina bogatą symbolikę światła, wyraźnie obecną przy Bożym Narodzeniu. Bóg jest światłością, a Słowo stało się człowiekiem jest “światłością świata” (J 8, 12), która prowadzi światło narodów na ich drodze: “Lumen gentium”.

2. Mój czcigodny poprzednik Paweł VI przeniósł tę wielką prawdę, uczestnicząc w historycznej pielgrzymce do Ziemi Świętej, dokładnie 40 lat temu. Dokładnie w dniu 6 stycznia 1964 powiedział pamiętne słowa w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Powiedział między innymi: “Pozwól nam spojrzeć na świat z ogromną sympatią. Jeśli świat czuje się obcy dla chrześcijaństwa, chrześcijaństwo nie czuje się obce dla świata.” (Insegnamenti, tom II, 1964, s. 32.). I dodał, że misją chrześcijaństwa dla ludzkości jest misja przyjaźni, zrozumienia, zachęty, promocji, egzaltacji: innymi słowy, misja zbawienia (por tamże,. str 32-33.).

Z miejsca, które widziały narodziny Księcia Pokoju, wezwał przywódców narodów do bliższej współpracy w celu “ustanowienia pokoju w prawdzie, w sprawiedliwości, wolności i miłości braterskiej “( ibid., s. 34-35).

3. Z całego serca wypowiadam te słowa Sługi Bożego Pawła VI, o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy ludzkości. Z macierzyńską pomocą Maryi, każdy człowiek może osiągnąć Chrystusa, światło prawdy, może dołączyć do modlitwy za świat na drodze do sprawiedliwości i pokoju.

 

św. JAN PAWEŁ II

Uroczystość Objawienia Pańskiego 
wtorek, 06 stycznia 2004

wzorek_06a