Nabożeństwa majowe

Zapraszamy!

Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.


XXIX Niedziela
Zwykła
Dzień
Misyjny
21.10.2018r.
8:00

9:30


11:00
za Parafian.

+ Celestyna Szymańskiego – od rodz. Foterków, Grobelnych i Szymańskich.

Z ok. I r. ur. Amelii z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św. i Boże błogosławieństwo dla Amelii i jej rodziców.
Poniedziałek
22.10.2018r.
św. Jana Pawła II
18:00 + Tadeusza Dorynka; zm. z rodz. Dorynków, Wolsztyńskich i Adamczaków.
Wtorek
23.10.2018r.
św. Jana
Kapistrana
18:00 + Rafała Bąka – z ok. im.; zm. z rodz. Małyszków i Bąków.
Środa
24.10.2018r.
św. Antoniego
Marii Clareta
8:00
Czwartek
25.10.2018r.
9:30

18:00
w intencji dzieci klas pierwszych.

+ Karola – XXIII r. śm. i Gertrudę Wawrzyniaków; Mariannę, Franciszka, Mariana i Feliksa Kasztelanów; Annę, Albina i Stefanię Białych; Helenę Gruhn.
Piątek
26.10.2018r.
18:00 + Władysława Pawlaka – XVI r. śm.; zm. z rodz. Pawlaków; Walentynę Gładką – VII r. śm. i zm. z rodz. Gładkich.
Sobota
27.10.2018r.
18:00 + Krystynę Kochanek – od brata Józefa z żoną.
XXX Niedziela
Uroczystość
Poświęcenia
własnego kościoła
28.10.2018r.
8:00


9:30


11:00
+ Tadeusza, Antoniego i Bronisławę Płócienników; Józefa Sobkowiaka; Rafała Pietrzaka.

+ Magdalenę, Bolesławę, Franciszka, Jana i Władysława Mania; Jana, Zofię i Hannę Sobkowiaków.

+ Kazimierę Matczak; Teofila Handrysika i zm. z obu rodzin.