Wielki POST
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

XXXII Niedziela
Zwykła
11.11.2018r.
Święto
Niepodległości
8:00

+ Irenę, Jana i Barbarę Matuszewskich; Walentynę, Edwarda i Teresę Błocian.
9:30 + Pawła Olejniczaka – od siostry Marzeny z rodz. i teściami; Witolda Olejniczaka – z ok. im.
11:00 za Ojczyznę.
Poniedziałek
12.11.2018r.
św. Jozafata
18:00 + Grzegorza Kmieć – rocz. śm.
Wtorek
13.11.2018r.
18:00 + Tadeusza, Bronisławę i Małgorzatę Jabłońskich.
Środa
14.11.2018r.
8:00 + Stanisławę, Teofila, Rozalię i Zygmunta Spychałów.
Czwartek
15.11.2018r.
św. Alberta
Wielkiego
18:00 + Jana – rocz. śm., Gertrudę i Janusza Marciniaków; Natalię Tomowiak; zm. z rodz. Marciniaków, Wajsów i Olejników.
14:00 + za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.
Piątek
16.11.2018r.
Rocznica
poświęcenia
rzymskich bazylik
17:00 + za zmarłych (zbiorowa)
16:00 + Andrzeja Kicińskiego – V r. śm. i zm. z rodz. o zbawienie wieczne.
18:00 + Bolesława, Mariannę i Bolesława Miedziaszczyków; Jadwigę i Józefa Podrzyckich; Władysławę i Waleriana Kościańskich; Kazimierza, Janinę i Mieczysława Krawczyńskich; Andrzeja Bajonczaka.
Sobota
17.11.2018r.
św. Elżbiety
Węgierskiej
18:00 + Helenę Dobroń – od syna Józefa z żoną.XXXIII Niedziela
Zwykła
18.11.2018r.
8:00 + Jadwigę i Franciszka Kostrzewskich; zm. z rodz. Kudłaszyków; Helenę Przybecką; Weronikę Ławniczak; Ludwika Lemańskiego; o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie.
XXXI Niedziela
Zwykła
04.11.2018r.
9:30 + Stanisława – rocz. śm.; Franciszkę i Józefa Grzelczyków; Juliannę i Władysława Gorących; Helenę i Józefa Szmytów; Zofię i Franciszka Wróblewskich.
XXXI Niedziela
Zwykła
04.11.2018r.
11:00 + Zofię Walenczewską – III r. śm.