PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

“Zdrada Judasza” – Barna da Siena, fresk, XIV w., San Gimignano – Kolegiata, Włochy

Zdrajca musi mieć dobrze przygotowany plan, by osiągnąć cel, zdobyć korzyści i uniknąć zdemaskowania. Tak było w przypadku Judasza Iskarioty. Jednak w tej zdradzie jest coś przerażającego. Z chwilą, gdy Jezus wypowiedział te znamienne słowa, uczniowie bardzo się zasmucili i zaczęli pytać: Chyba nie ja, Panie? Przecież gdyby byli pewni swojej miłości i mieli czyste sumienie, to ta wątpliwość by nie powstała. Bynajmniej! Szatan, który postępuje według zasady “dziel i rządź”, zasiewa zdradziecki chwast w sercach najbliższych. Jednak Jezus, nie przestając miłować, obdarza zaufaniem. On wlewa w serca nadzieję, że pomimo zdrad i niewierności pozostaniemy Jego przyjaciółmi. On oddał z miłości swoje życie dla nas.

Panie, podczas Eucharystii jestem tak blisko Ciebie. Słucham Twych słów, klękam przed Tobą, a Ty przychodzisz do mego serca. Obroń mnie przed zwątpieniem, zdradą i zaparciem się Ciebie.