Wielki POST
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

XXIV Niedziela
Zwykła
15.09.2019r.
8:00
+ Monikę i Franciszka Sternów; Stanisławę i Ignacego Adamczaków; zm. z rodz. Sternów, Zamelskich, Adamczaków i Piosików.
9:30
+ Zofię i Józefa Rogalińskich; Domicelę i Stanisława Kołodziej; Łucję i Waldemara Nijakich; Zofię, Walentego, Władysławę, Małgorzatę i Edwarda Przybyszewskich i zm. z tych rodz.
11:00
w intencji Parafian.
Poniedziałek
16.09.2019r.
św. Korneliusza
18:00 + Cecylię, Henryka i Dorotę Kosickich; Eugeniusza Hojaka.
Wtorek
17.09.2019r.
św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
18:00 + Tadeusza Szczepaniaka – rocz. śm.; zm. z rodz. Szczepaniaków, Piechowiaków i Szlafków.
Środa
18.09.2019r.
św. Stanisława Kostki
08:00 + Jadwigę, Stanisława i Franciszka Olejników; Stefanię i Ludwika Kożyczaków; Andrzeja Biedrzyńskiego; Praksedę i Krzysztofa Olejników; zm. z rodz. Olejników i Kożyczaków.
Czwartek
19.09.2019r.
św. Januarego
18:00 + Czesławę – I r. śm. i Jany Wolsztyńskich; zm. z rodz. Hamplów, Bajonczaków i Lewickich.
Piątek
20.09.2019r.
17:00 + za zmarłych (zbiorowa)
18:00 + Janinę Olejnik – VI r. śm. zm. z rodz. Olejników, Dudziaków; Franciszka Bartkowskiego.
Sobota
21.09.2019r.
św. Mateusza
18:00 + Lecha Jasiaka – VI r. śm.; Anastazję Wolsztyńską – XXVII r. śm. i zm. z rodz.
XXV Niedziela
Zwykła
22.09.2019r.
8:00 w intencji Parafian
09:30 Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11:00 + Urszulę Stephan – VI r. śm. o radość wieczną.