Wielki POST
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

XXVI Niedziela
Zwykła
29.09.2019r.
Odpust
św. Teresy
8:00
+ Tadeusza, Antoniego i Bronisławę Płócienników; Józefa Sobkowiaka; Rafała Pietrzaka.
9:30
+ Michała Skrzypczaka – z ok. im i rocz. śm.; Marię i Franciszka Zabawa.
11:30
w intencji Parafian (suma odpustowa)
Poniedziałek
30.09.2019r.
Hieronima
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o dalszą Opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Wtorek
01.10.2019r.
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
18:00 + Kazimierę, Władysława i Krzysztofa Kulińskich; Mariannę i Mariana Wojciechowskich.
Środa
02.10.2019r.
Świętych Aniołów Stróżów
8:00 + Jadwigę, Stanisława, Praksedę i Franciszka Olejników; Helenę, Annę i Romana Dobroniów; Zbigniewa Matuszczaka; Andrzeja Biedrzyńskiego.
Czwartek
03.10.2019r.
18:00 + Teresę Szczepaniak; Leonarda Piechowiaka; zm. z rodz. Szczepaniaków i Piechowiaków.
Piątek
04.10.2019r.
św. Franciszka
z Asyżu
18:00 + Edwarda Jęśka – XXV r. śm.; Annę, Piotra i Zenona Pawlaków; Józefa Górczaka i zm. z rodz. Jęśków.
Sobota
05.10.2019r.
św. Faustyny Kowalskiej
15:00 Z okazji 40-lecia Klubu Seniora z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla żyjących członków i ich rodzin a dla tych, którzy odeszli do Pana o spokój wieczny.
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – z ok. 45 r. śl.
XXVII Niedziela
Zwykła
06.10.2019r.
8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Zofię, Martę i Franciszka Kasperskich; Emilię i Alfonsa Kaczmarków i zm. z tych rodz.
11:00 + Mieczysławę – XII r. śm., Ludwika, Franciszkę i Stanisława Szczerbal; Konstantego Szyszkę.