Nabożeństwa majowe

Zapraszamy!

Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

XXXI Niedziela
Zwykła
03.11.2019r.
8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Franciszka i Antoninę Kręgielskich; Jerzego Izydorczyka; zm. z rodz. Kręgielskich i Izydorczyków.
11:00 + Witolda i Pawła Olejniczaków.
Poniedziałek
04.11.2019r.
św. Karola
Boromeusza
18:00 + Józefa – III r. śm. i Joannę Zamelskich; Ludwika Furmaniaka; zm. z rodz. Zamelskich i Dworaków.
Wtorek
05.11.2019r.
18:00 + Krzysztofa, Eugeniusza i zm. z rodz. Kowalskich; Martę, Stanisława i zm. z rodz. Nadolnych, Kudłaszyków i Marciniaków oraz z intencji Bogu wiadomej.
Środa
06.11.2019r.
8:00
Czwartek
07.11.2019r.
18:00 + Zm. z rodz. Wąsików, Szklarzów i Sowińskich.
Piątek
08.11.2019r.
18:00 + Anielę – XIX r. śm., Wojciecha i Agatę Grygierów; Pelagię, Stanisława i Józefa Michalaków; Henryka i Andrzeja Matuszaków.
Sobota
09.11.2019r.
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
15:00 Z podziękowaniem za odebrane łaski – z ok. 50 r. śl. Jadwigi i Adama – z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i całej rodz.
18:00 + Jana – 64 r. śm. i Marię Skorupińskich; Antoninę i Macieja Owsiannych i zm. z tych rodz.
XXXII Niedziela
Zwykła
10.11.2019r.
8:00
+ Rafała Pietrzaka; Józefa Sobkowiaka; Tadeusza Płóciennika.
9:30
+ Irenę, Jana i Barbarę Matuszewskich.
11:00
w intencji Parafian.