Roraty

Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.


VI Niedziela
Wielkanocna
17.05.2020r.
8:00 + Mariannę – 31 r. śm. i Kazimierza Kuliszaków oraz Mariana Kapałę i o zdrowie dla Sebastiana.
9:30 + Krystynę i Mariana Nowaków; Anielę Lisiak i zm. z rodz.
11:00 w intencji Parafian
Poniedziałek
18.05.2020r.
św. Jana I
18:00 + Ryszarda Walkiewicza i Mariannę Pawlak – rocz. śm.; zm. z rodz. Pawlaków i Gładkich.
Wtorek
19.05.2020r.
18:00 + Stefanię, Leona, Helenę i Wincentego Tryjanowskich; Pelagię i Jana Kosowskich.
Środa
20.05.2020r.
św. Bernardyna ze Sieny
8:00 + Ryszarda – VII r. śm. i Marię Walkiewiczów.
Czwartek
21.05.2020r.
18:00 + Teresę, Marię i Albina Dorynków; Franciszkę, Stanisławę i Władysława Dłużyków; Marysię, Tadeusza, Ewę i Wojciecha.
Piątek
22.05.2020r.
św. Rity
18:00 + Zenona Kopeć – od córki Oli z rodz.
Sobota
23.05.2020r.
18:00 + Mieczysława Mikołajczaka – V r. śm.; zm. rodziców i teściów.

Niedziela
Wniebowstąpienia
Pańskiego
24.05.2020r.
8:00
w intencji Parafian.
9:30
+ Reginę Białą; zm. z rodz. Białych, Kozłowskich i Józefczaków.
11:00 + Mariannę i Marian Wojciechowskich; Kazimierę, Władysława i Krzysztofa Kulińskich;
Oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.