Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.XXIX Niedziela
Zwykła
18.10.2020r.
8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Urszulę Stephan – z ok. im.; Teresę, Edwarda i Walentynę Błocian; Krystynę Łopińską.
11:00 + Stanisława – VI r. śm., Halinę i Mirosława Lajsnerów i zm. z rodz.
Poniedziałek
19.10.2020r.
św. Pawła o Krzyża
18:00 + Anielę Kamieniarz i Józefa Kaczmarzyka.
Wtorek
20.10.2020r.
św. Jana Kantego
18:00 + Rafała Bąka – z ok. im.; zm. rodziców i teściów.
Środa
21.10.2020r.
8:00 + Czesława Pawlaka – rocz. śm.; Walentynę Gładką – rocz. śm.; zm. z rodz. Pawlaków i Gładkich.
Czwartek
22.10.2020r.
św. Jana Pawła II
18:00 + Tadeusza Skrzypińskiego; Edwarda, Wandę i Iwonę Matyaszczyk; Elżbietę i Jerzego Kulus.
Piątek
23.10.2020r.
św. Jana Kapistrana
18:00 + Tadeusza Dorynka; zm. z rodz. Dorynków, Wolsztyńskich i Adamczaków.
Sobota
24.10.2020r.
św. Antoniego Marii Clareta
18:00 + Tomasza Napierałę – od koleżanek i kolegów z pracy.
XXX Niedziela
Uroczystość
Poświęcenia
Własnego
Kościoła
25.10.2020r.
8:00 + Walentynę, Edwarda, Teresę Błocian; Irenę, Jana, Barbarę i Tadeusza Matuszewskich.
9:30 + Magdalenę, Bolesławę, Franciszka, Jana, Władysława Mania; Zofię, Hannę i Jana Sobkowiaków; zm. z rodz. Mania i Sobkowiaków.
11:00 w intencji Parafian.