Nabożeństwa majowe

Zapraszamy!

Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.XXXII Niedziela
Zwykła
08.11.2020r.
8:00 + Anielę – 20 r. śm., Wojciecha i Agatę Grygierów; Marię, Henryka, Andrzeja Matuszaków; Pelagię, Stanisława i Józefa Michalaków.
9:30 w intencji Parafian.
11:00 + Rafała Pietrzaka; Józefa Sobkowiaka; Tadeusza Płóciennika.
Poniedziałek
09.11.2020r.
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
18:00 + Jana – 65 r. śm. i Marię Skorupińskich; Antoninę i Macieja Owsiannych; zm. z rodz. Skorupińskich i Owsiannych.
Wtorek
10.11.2020r.
św. Leona
Wielkiego
18:00 + Joannę i Józefa Zamelskich; Ludwika Furmaniaka.
Środa
11.11.2020r.
Święto
Niepodległości
11:00 w intencji Ojczyzny oraz za poległych i zmarłych, którzy walczyli w obronie niepodległości Polski.
Czwartek
12.11.2020r.
św. Jozafata
18:00 + Grzegorza i Michała Kmieć; Jana i Zbigniewa Popiołków.
Piątek
13.11.2020r.
18:00 + Stanisławę, Teofila, Rozalię i Zygmunta Spychałów.
Sobota
14.11.2020r.
18:00 + Józefa Rajewskiego – od Teresy, Kazimierza i Mateusza Ciszaków.
XXXIII Niedziela
Zwykła
15.11.2020r.
8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Bronisławę, Małgorzatę i Tadeusza Jabłońskich.
11:00 + Józefa Sroczyńskiego – I r. śm.; zm. rodziców i teściów.