Wielki POST
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

“NIECH SIĘ OTWORZY ZIEMIA I ZRODZI ZBAWICIELA …”

          Widzimy to wszystko pod Sercem Maryi i w żłóbku Betlejemskim, i w noc Bożego Narodzenia. Widzimy w życiu Kościoła, w tradycjach i zwyczajach, jakie umacnia on w okresie “Godów”, które obchodzi jako największe wesele, bo Miłość nam się rodzi na świat …!

          Wołanie Kościoła: “Aperiatur terra” – Niech się otworzy ziemia”, jakby wołanie całej natury ludzkiej. Jest ono skuteczne i owocne. Adwent nam przypomina, że “moja ziemia” musi się otworzyć i zrodzić Zbawiciela wszystkim, którzy Go ode mnie oczekują … Iluż ludzi czeka, abym dla nich był jakimś wyzwoleniem, ulgą, pociechą, radością, nadzieją, pomocą, zbawieniem! “Aperiatur terra …” – Niech się otworzy moja ziemia, moje myśli, uczucia, serce, usta, oczy … Niech spojrzą życzliwie, jak gdyby brały odblask z oczu Matki Pięknej Miłości, w której zakwitł “Kwiat z różdżki Jessego”.

          Matka Pięknej Miłości … I najpiękniejszy Owoc Jej miłości, wzięty z Ojca – Bóg Człowiek …! Wielka Istotowa Miłość Ojca, całkowicie, bez reszty – w Synu … A Syn – w Maryi, pod Jej Sercem … Oto tajemnica Zwiastowania, Adwentu, Bożego Narodzenia, Wieczerzy Wigilijnej, opłatka, wzajemnej radości, życzliwości, uśmiechów, przezwyciężania siebie … Oto program na najbliższe dni, tygodnie, miesiące, rok … Oto wielkie wołanie mojej małej miłości: “aperiatur terra” – “Niech się otworzy ziemia”, aby ukształtowała się w wielką miłość i w duszach naszych zrodziła Zbawiciela.

“Miłość na co dzień”, rozważania ADWENT, kardynał Stefan Wyszyński, 1985 r.