Nabożeństwa majowe

Zapraszamy!

Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Niezrozumiała do końca pozostanie dla człowieka kwestia, dlaczego Bóg posłał swojego Syn, aby przez ofiarę krzyżową odkupił świat. Przecież mógłby uczynić to w inny mniej krwawy sposób. Jeśli jednak wybrał dla swojego Syna taką właśnie drogę, to nie oczkujmy, że nasze ziemskie życie będzie wolne od krzyży i utrapień dnia codziennego. Ofiara krzyża wpisana jest w dzieje ludzkości i każdego pojedynczego człowieka. Trzeba przy tym pamiętać, że tak jak krzyż doprowadził Jezusa do zmartwychwstania, tak i my, wierząc w Syna Bożego, z nim zmartwychwstaniemy. To jest nowa perspektywa, jaką przed każdym z nas otworzył i wciąż otwiera Zbawiciel.   

Panie, Ty jesteś źródłem prawdziwej światłości. Oświeć promieniem Twojej łaski mroki mojego serca, abym także w obliczu krzyży, jakie noszę w moim życiu, doświadczył Twojej zbawczej mocy.