Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

II Niedziela
Wielkanocna
Miłosierdzia
Bożego 11.04.2021r.

8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Romana Naskręta, Jana Tyrakowskiego; zm. z obu rodz.
11:00 + Ryszarda – IX r. śm., Jana, Józefę, Felicję, Urszulę i Ryszarda Chruścickich.
Poniedziałek
12.04.2021r.
18:00 + Annę i Antoniego Derów; zm. z rodz. Matuszaków.
Wtorek
13.04.2021r.
18:00 Elżbietę i Wiesława Jabłońskich – z ok 40 r. śl. z podziękowaniem MBNP za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę dla całej rodziny.
Środa
14.04.2021r.
8:00 + Stanisława Danielczyka – od mieszkańców ul. Kwiatowej.
Czwartek
15.04.2021r.
18:00 + Bernadettę Kurzawską – od męża.
Piątek
16.04.2021r.
18:00 + Stanisławę Frąckowiak – od córki Danuty z mężem.
Sobota
17.04.2021r.
16:00 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą Opatrzność Bożą dla jubilatów Barbary i Mariana – z ok. 50 r. śl. – i całej rodziny
18:00 Z podziękowaniem Panu Bogu i MBNP za otrzymane ła-ski – z okazji 50 r. śl. Mirosławy i Kazimierza – z podziękowaniem za przebytą operację; z prośbą o powrót do zdrowia oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
III Niedziela
Wielkanocna
18.04.2021r.
8:00 + Annę Sobkowiak – od syna Mirosława z żoną.
9:30 + Mariannę i Piotra Skrzypczaków; Stanisława Danielczyka; zm. z rodz. Skrzypczaków i Tryjanowskich.
11:00 w intencji Parafian.