Roraty

Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

 XXVI Niedziela
Zwykła
26.09.2021r.

8:00 + Mieczysława Adamczaka; Stanisławę, Adama i zm. z rodz. Błocianów, Adamczków, Sobolewskich i Jankowskich; ks. Henryka Grześkowiaka i ks. Stanisława Dotkę.
9:30 + Michała – z ok. im. i Zbigniewa Skrzypczaków; Marię i Franciszka Zabawa.
11:00 w intencji Parafian.
Poniedziałek
27.09.2021r.
św. Wincentego
à Paulo
18:00 + Edmunda Jęśka – XXVII r. śm.; Annę, Piotra i Zenona Pawlaków; Józefa Górczaka; zm. z rodz. Jęśków; Joannę i Jerzego Tomaków.
Wtorek
28.09.2021r.
św. Wacława
18:00 + Kazimierza, Janinę i Mieczysława Krawczyńskich; Mariannę, Bolesława, Józefa i Bolesława Miedziaszczyków; Jadwigę i Józefa Podrzyckich; Władysławę i Waleriana Kościańskich; Mariannę Dekarz; Andrzeja Bajonczaka.
Środa
29.09.2021r.
Świętych Archaniołów Michała, Gabriela
i Rafała
8:00 + Janinę i Stanisława Moraszów.
Czwartek
30.09.2021r.
św. Hieronima
18:00 o spokój duszy i rychłe zbawienie śp. Hieronima Śmiejczaka, Elżbiety Amanowicz i zm. z obu rodz.

Piątek
01.10.2021r.
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
18:00 + Tadeusza, Antoniego i Bronisławę Płócienników; Annę i Józefa Sobkowiaków; Zofię Marciniak; Andrzeja Woźniczaka.
Sobota
02.10.2021r.
Świętych Aniołów Stróżów
18:00 + Krzysztofa Wojciechowskiego; Władysławę i Czesława Mikołajczaków; Czesławę Kałuską; Władysława i Stanisławę Sobol i zm. z rodz. Sobolów.
XXVII Niedziela
Zwykła
Odpust
Św. Teresy
03.10.2021r.
8:00 + Stanisława Danielczyka – od rodz. Dudów.
9:30 + Teresę Szczepaniak; Leonarda Piechowiaka; zm. z rodz. Szczepaniaków, Piechowiaków i Grobelnych.
11:30 w intencji Parafian (suma odpustowa)