Roraty

Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

XXXII Niedziela
Zwykła
07.11.2021r.

8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Witolda i Pawła Olejniczaków.
11:00 + Piotra Nowaczyka; zm. z rodz. Nowaczyków, Banachów; Stanisławę Łuczak.
Poniedziałek
08.11.2021r.
18:00 + Grzegorza, Michała Kmieć; Jana Zbigniewa Popiołków.
Wtorek
09.11.2021r.
18:00 + Jana – 66r. śm. i Marię Skorupińskich; Antoninę i Macieja Owsiannych.
Środa
10.11.2021r.
św. Leona
8:00 + Józefa Kaczmarzyka; zm. z rodz. Hazuków, Kaczmarzyków, Chruścickich i Dorynków.
Czwartek
11.11.2021r.
Święto
Niepodległości
11:00 w intencji Ojczyzny oraz za poległych i zmarłych, którzy walczyli w obronie niepodległości Polski.

Piątek
12.11.2021r.
św. Jozafata
18:00 + Joannę i Józefa Zamelskich; Marię i Ludwika Furmaniaków.
Sobota
13.11.2021r.
18:00 + Janinę – XVI r. śm. i Helenę Klaba; Marię i Stanisława Buchwald.
XXXIII Niedziela
Zwykła
14.11.2021r.
8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Adama, Telesfora i Stanisławę Błocianów; Mieczysława Adamczaka; zm. z rodz. Adamczaków, Sobolewskich, Jankowskich i Dobrowolskich.
11:00 + Józefa Sroczyńskiego – II r. śm.