PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

“Ofiarowanie Chrystusa w świątyni”, fragment dekoracji freskowej Kaplicy Trójcy Świętej
w Lublinie, pocz. XV w.

Maryja słyszy kolejną zapowiedź, nowe zwiastowanie. To pierwsze, od Gabriela, przyjęła z wiarą szukającą wyjaśnienia. Jej owocem było TAK, które całą ludzkość napełniło nadzieją. To dzisiejsze, od Symeona, również przyjęła z wiarą. Ta wiara pozwala poznawać powagę Chrystusowego dzieła odkupienia i opór zła, które sprzeciwia się działaniu Boga, boi się Światła, jakim jest Chrystus. Aby je ujrzeć i z radością przyjąć, potrzeba wiary Symeona i Anny, rodzącej się z zażyłości modlitwy. 

Kiedy przyjdzie chwila mojego przejścia do Ciebie, Ojcze, pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia za Twoją wierność danym obietnicom.