Roraty

Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

 


III Niedziela
Wielkiego
Postu
20.03.2022r.
8:00 + Józefa – XVII r. śm. i Annę Sobkowiaków.
9:30 + Mieczysława, Henryka i Pelagię Adamczaków; Władysława i Genowefę Han; Stanisławę i Adama Błocianów i zm. z rodz.
11:00 w intencji Parafian.
Poniedziałek
21.03.2022r.
18:00 + Józefa – XVII r. śm. i Annę Sobkowiaków.
Wtorek
22.03.2022r.
18:00 + Józefa Sroczyńskiego; zm. z rodz. Sroczyńskich i Maćkowiaków.
Środa
23.03.2022r.
8:00
Czwartek
24.03.2022r.
18:00 + Władysława Otto – IV r. śm.
Piątek
25.03.2022r.
Zwiastowanie
Pańskie
18:00 + Mariusza, Remigiusza, Zofię i Józefa Maćkowiaków; Bro-nisławę i Franciszka Jakubowskich (św. Teresa)
Sobota
26.03.2022r.
18:00 1. + Zygmunta Jęśka; Helenę, Stanisława, Jana i Józefa Durków; zm. z rodz. Durków.
2. + Floriana Klabę – od wnuków: Karola, Pauliny i Kacpra.
IV Niedziela
Wielkiego
Postu
Rekolekcje
Parafialne
27.03.2022r.

8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Bronisławę – V r. śm., Czesława – XIV r. śm., Edwarda i Ryszarda Ciszaków.
11:00 + Ludwika Nowaka r. śm.; zm. rodziców i teściów.