PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Ikona Zwiastowania Pańskiego, Galeria Malarstwa Cerkiewnego, Lublin 

Zwiastowanie to wielka tajemnica. Bez umniejszania swojej wszechmocy Bóg prosi człowieka o zgodę na swój plan wyzwolenia człowieka z grzechu. Pyta o zgodę Niewiastę, której serce wolne jest od grzechu. Jej odpowiedź to znak wiary konsekwentnej, gdyż Maryja ze swojego “niech się stanie” (Łk 1, 38) nigdy się nie cofa. Dzięki jej odpowiedzi możliwy jest zbawczy dialog Boga z każdym z nas. Dając mi łaskę wiary, Bóg pyta o moją zgodę na realizację we mnie Jego działa odkupieńczej miłości. Każdego dnia pyta mnie na nowo nie tylko o potwierdzenie mojej zgody, lecz także o moją z Nim współpracę.   

Maryjo. Matko mojego zbawienia, ucz mnie wsłuchiwać się każdego dnia w Twoją odpowiedź, jakiej udzieliłeś Gabrielowi, i wspomagaj mnie w naśladowaniu Ciebie w codziennej zgodzie na działanie Boga we mnie.