Roraty

Zapraszamy!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

Wielki Post to czas szczególnej łaski powrotu do głębokiej i osobistej relacji z Bogiem. Jezus zaprasza nas, abyśmy czynili dobro nie dla pochwał, ale biorąc przykład z Niego, wszystko czynili dla Ojca, który zna najgłębsze pragnienia i motywacje serca każdego z nas. W tym budowaniu relacji z Bogiem pomagają nam trzy filary życia duchowego: modlitwa, post i jałmużna. Znajdź dziś chwilę czasu i pomyśl, co w tym Wielkim Poście będzie twoją modlitwą, postem i jałmużną – konkretnym darem miłości.  

Jezu, daj mi, proszę, poznać dobroć Ojca, który z miłością patrzy w moje serce.