Nabożeństwa majowe

Zapraszamy!

Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

 


XXIII Niedziela
Zwykła
10.09.2023r.
8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Walentynę, Edwarda i Teresę Błocian; Irenę, Jana , Barbarę i Tadeusza Matuszewskich.
11:00 + Janinę Jasiak – od męża Jana, córki z mężem, dziećmi i wnukami.
Poniedziałek
11.09.2023r.
18:00 + Bolesława Frąckowiaka – XXVI r. śm.; zm. z rodz. Biegańskich i Frąckowiaków.
Wtorek
12.09.2023r.
Najświętszego Imienia Maryi
18:00 + Łukasza Tomczaka – z ok. ur.
Środa
13.09.2023r.
św. Jana
Chryzostoma
8:00
Czwartek
14.09.2023r.
Podwyższenie
Krzyża Świętego
18:00 + Wojciecha Zajączek – VII r. śm.; zm. z rodz. Zajączków, Dorynków, Babłów; Barbarę Nowaczyk; Pawła Banieckiego.
Piątek
15.09.2023r.
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
17:00 + za zmarłych (zbiorowa)
18:00 + Janinę Olejnik – X r. śm.; zm. z rodz. Olejników i Dudziaków; Franciszka Bartkowskiego.
Sobota
16.09.2023r.
18:00 + Rafała Pietrzaka – VII r. śm.; Annę i Józefa Sobkowiaków.

XXIV Niedziela
Zwykła
17.09.2023r.
8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Wiesława Baszyńskiego – IV r. śm.; Jadwigę, Stanisława, Teofila i Roberta Olejników; Stanisławę i Leona Baszyńskich; zm. z tych rodz.
11:00 + Marię i Jana Jankowiaków – rocz. śm.; Eugeniusza i Klarę Kramskich; zm. z tych rodz.