Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

 

V Niedziela
Wielkiego
Postu
17.03.2024r.
8:00 + Józefa – XIX r. śm. i Anny Sobkowiaków.
9:30 + Bronisławę – VII r. śm., Czesława – XVI r. śm. Edwarda i Ryszarda Ciszaków
11:00 w intencji Parafian.
Poniedziałek
18.03.2024r.
18:00 + Zbigniewa – z ok. im. i Feliksa Borowiaków; Walentynę, Franciszka i Andrzeja Górnych.
Wtorek
19.03.2024r.
św. Józefa
18:00 + Józefa – z ok. im. Jakubowskiego; Mirosława Ratajczaka; zm. z rodz. Jakubowskich i Ambrożych (św. Teresa)
Środa
20.03.2024r.
8:00 z podziękowaniem za otrzymane łaski;
+ zm. z rodz. Nadolnych i Kowalskich.
Czwartek
21.03.2024r.
18:00 + Helenę Fabiszak – od wnuka Roberta z żoną i rodz.
Piątek
22.03.2024r.
18:00 + Barbarę Kaźmierczak – od braci Henryka i Leszka (św. Teresa)
Sobota
23.03.2024r.
18:00 + Zofię i Józefa Rogalińskich; Domicelę i Stanisława Kołodziej; Łucję i Waldemara Nijakich; zm. z tych rodz. i rodz. Przybyszewskich.

Niedziela
Palmowa
24.03.2024r.
8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Krystynę Dudkowiak – od syna Pawła z żoną.
11:00 + Irenę Zamelską – od szwagrów: Henryka, Ryszarda, Piotra, Włodzimierza i Mirosława oraz szwagierek: Renaty, Danuty i Mirosławy