Nabożeństwa majowe

Zapraszamy!

Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

 


Niedziela
Miłosierdzia
Bożego
07.04.2024r.
8:00 w intencji Parafian.
9:30 + Stefana, Mieczysława, Pelagię i Henryka Adamczaków; zm. z rodz. Błocianów, Sobolewskich, Stachowiaków, Hanów, Gawronów i Jankowskich.
11:00 + zm. z rodz. Wąsików, Szklarzów i Sowińskich – o Boże miłosierdzie.
Poniedziałek
08.04.2024r.
Zwiastowanie
Pańskie
18:00 + Irenę Zamelską – od braci Adama i Janka z rodz.
Wtorek
09.04.2024r.
18:00 + Emilię i Piotra Sikorskich; Franciszkę i Adama Krystofików; Michała, Kazimierę i Czesława Krysmanów.
Środa
10.04.2024r.
8:00
Czwartek
11.04.2024r.
18:00 + Annę i Antoniego Dera; Annę i Franciszka Matuszaków i zm. z obu rodzin.
Piątek
12.04.2024r.
18:00 + Romana Naskręta, Jana Tyrakowskiego, Stanisława Spychałę.
Sobota
13.04.2024r.
św. Marcina I
15:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski – z okazji 50 – rocz. ślubu Hieronima i Hieronimy – z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla jubilatów.
18:00 + Zofię i Mieczysława Szymańskich; zm. z rodz. Tomczaków i Szymańskich.

III Niedziela
Wielkanocna
14.04.2024r.
8:00 + Lidię Sobkowiak – od męża Włodzimierza i córki Julii.
9:30 w intencji Parafian.
11:00 + Floriana Stephan – I r. śm.; zm. z rodz. Dorynków I Serbów.