Zmartwychwstał Pan

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pw. św. Bartłomieja Apostoła

w STARYM BOJANOWIE

Archidiecezja Poznańska

1901 r.

1910 r.

1915 r.

1938 r.

1980 r.

2010 r.

2022 r.

WIRTUALNY SPACER

po parafii

Nawiedzenie kopii cudownego wizerunku

Matki Bożej Częstochowskiej

w Starym Bojanowie 28 - 29 II 2020 r.

II_Niedziela_Adwentu_2014a

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Podczas drugiej niedzieli Adwentu słyszymy głos w Ewangelii Jana Chrzciciela, proroka, wysłanego przez Boga jako prekursora Mesjasza. Przedstawia się na pustyni Judzkiej, powtarzającego starożytną wyrocznię Izajasza, woła: “Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki jego”. Ta wiadomość na przestrzeni wieków sprowadza nas, do pełnego niezwykłego znaczenia.

Przede wszystkim, “Przygotujcie drogę Panu”. Przygotowanie drogi dla Zbawiciela oznacza, w tym roku, przystosowanie do przejścia przez drzwi Święte, dzięki którym otrzymamy obfitość łaski, które Chrystus przyniósł na świat, i rok jubileuszowy będzie do dyspozycji wszystkich.

W ciągu ostatnich trzech lat, podjęliśmy intensywne trasy dla Chrystusa – Duch – Ojciec. Teraz, cztery tygodnie Adwentu są, że tak powiem, wejściem do Wielkiego Jubileuszu”. Mamy ducha poprzez modlitwę, bo to Boże Narodzenie przygotuje nas na spotkanie ze Zbawicielem, że jest!

2. “Prostujcie ścieżki jego”. Poznając naszego Zbawiciela musisz być “nawrócony”, czyli, idąc ku niemu z radosną wiarą, porzucając te sposoby myślenia i życia, które uniemożliwiają nam poznania go w pełni.

Przed Dobrą Nowiną o Bogu, który ogołocił samego siebie dla naszego dobra i przyjmuje naszą ludzką kondycję, nie możemy nie otworzyć naszych serc do pokuty; Nie możemy zamknąć się w pychę i hipokryzję, aby mieć szansę znaleźć prawdziwy pokój. Profil Drzwi Świętych, które widzimy teraz w zasięgu ręki, przypomina nam, że Bóg jest przepełniony miłością i miłosierdziem. Podobnie jak ojciec z przypowieści, jest gotowy na przyjęcie z otwartymi ramionami dzieci, którzy mają odwagę, aby wrócić do niego (por Łk 15, 20).

Ten wysiłek nawrócenia opiera się na pewności, że wierność Boga nigdy nie zawodzi, mimo wszystkiego złego, które możemy znaleźć w nas i wokół nas. Dlatego Adwent jest czasem oczekiwania i nadziei. Kościół czyni to niedzielną obietnicą w słowach Izajasza:“Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.”

3. Drodzy bracia i siostry, podczas “Niepokalanego Poczęcia”, rozważamy pierwszą i najbardziej udaną realizację tej obietnicy. W Maryi “łaski pełna”, zdajesz sobie sprawę, jak bardzo Bóg chce dokonać w każdym człowieku. Matka Odkupiciela została zachowana od grzechu i napełnieni łaską Bożą. Jej duchowe piękno zachęca nas do zaufania i nadziei, aby przygotować drogę Panu i prostować ścieżki jego, kontemplować dzień zbawienia Bożego.

św. JAN PAWEŁ II

Niedziela, 05 grudnia 1999